ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
środa, 16 styczeń 2019 roku

 2 niedziela Adwentu (6 XII 2009) - św. Mikołaja - święto dzieci


1.MSZE ŚW. W TYGODNIU I SPOTKANIA:  

PONIEDZIAŁEK 7  XII
godz. 18.00 msza roratnia:  +Stanisławę i Leszka (z 4 XII  przeniesiona) zaprasza się dzieci i młodzież

WTOREK 8 XII Święto Niepokalanego Poczęcia NMP (nienakazane w Polsce)
godz. 8.00 msza świąteczna: za parafię i parafian
godz. 18.00 msza świąteczna i roratnia: +Andrzeja Sosnowskiego

ŚRODA 9 XII
godz. 18.00 msza: +Konrada Szymańskiego  (godz. 15.00 Klub Symeona i  Anny zaprasza emerytów i rencistów; godz. 17.30 różaniec przyjaciół Radia Maryja)

CZWARTEK 10 XII
godz.18.00 msza roratnia:+Teklę Ziółkowską w 11 rocz. śm. i Leonatrda i  Rajmunda  (zaprasza się dzieci na roraty)

PIĄTEK 11 XII
godz.18.00 msza:
(godz. 16.00 zebrania ministrantów; 18.45 katechumenat paraf. w sprawie chrztów i ślubów -  ostatni raz w tym roku, potem dopiero 8 i 15 stycznia, dalej po feriach zimowych)    

SOBOTA 12 XII 
godz. 10.00 katechumenat młodzieżowy dla klas II i III ponadgimnazjal.
godz. 12.00 katechumenat młodzieżowy dla kl. I ponadgimnazjalnych
godz. 18.00 msza: +  Zbigniewa Sopińskiego  w rocz. śm.

NIEDZIELA III Adwentu 13 XII
godz.8.00msza:+Mariannę Bylińską i zm.z rodz. Dzbanuszek
godz. 9.30 msza: + Stanisławę Jaworską
godz.11.00 msza:+Teresę Koszowską(W IIIniedzielę Adwentu zbiórka ofiar na St.Apostolską  
po mszy 11-towej spotkanie I dziewczynek i chłopców - młodzieży gimnazjum klasa I)

2. Inne  ogłoszenia.
Dodatkowe ofiary - jak co roku - na remonty lub cele charytatywne parafia przyjmuje.
Przyjmujemy w biurze paraf. – jak co roku w adwencie - we wtorek 15 XII i w środę w dzień spowiedzi 16 XII od godz. 10.00 - 12.00 i od godz. 15 - 17.00.  Prosimy po dwóch radnych rady ekonomicznej, kto jest wolny, aby dyżurować i zbierać ofiary w biurze w tym czasie, także prosimy do tego seniorów rady ekonomicznej. Taka dodatkowa ofiara w obecnym czasie niech będzie prezentem gwiazdkowym od parafian dla swej parafii św. Jana Chrzciciela, który patronuje nam szczególnie w czasie adwentowym razem z Maryją.
Opłatki i świeczki. Opłatki wigilijne odbierać od pań i panów - rejonowych opiekunów charytatywnych  w poszczególnych wioskach. Rejony chcemy poprawić i niekiedy zmienić z powodu nowej sytuacji zamieszkiwania zwłaszcza w Grucznie. Rozprowadzamy świeczki jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (co najmniej 5 zł lub więcej na cele charytatywne). Dzieci klas II niech piszą listy do chrzestnych z życzeniami, zapraszając ich na I Komunię św. w Grucznie (otrzymane świeczki adwentowe niech wykorzystują tylko do domowej modlitwy). Przyjmujemy jako dar dla innych stroje pierwszokomun. chłopców i dziewczynek naszej parafii. Młodzież – nasze nastolatki - dziewczynki i chłopcy gimnazjaliści – niech w rejonach zorganizują spotkania
przedświąteczne w swoich grupach. Obmyślajmy prezenty dla najbliższych, wysyłamy życzenia, karty, serdeczne smsy  i e-maile z dobrym słowem.  W obecnym czasie próbujmy otworzyć się bardziej na wartości wyższe, duchowe, święte – pochodzące od Pana Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, Słowem Wcielonym, Bogiem z nami... który daruje to, co niemożliwe dla nas i nieosiągalne o własnych siłach  wieczność, zbawienie, o czym rozgłasza liturgia adwentowa.
Szczęść Boże!

2009-12-06