ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (22 XI 2009) * 34 niedziela zwykła


1.W TYGODNIU MSZE, SPOTKANIA Z RODZICAMI DZIECI KL. II I INNE:

PONIEDZ. 23 XI
godz. 18.00 msza: +Ignacego Kufla w 7 rocz. śm. Kazimierę Kufel

WTOREK 24 XI
godz. 18.00 msza z homlią wychowawczą: dziękczynna z prośbą o dalsze  łaski w rodzinie (g. 18.00 konieczne spotkanie z rodzicami dzieci kl. II z wiosek w  dolinie Wisły I cz., po mszy II cz.w domu katech., rodzice przynoszą 5 zł na świeczkę)

ŚRODA 25 XI
godz. 18.00 msza z homilią wychowawczą: +Franciszka Poczwardowskiego  
(godz. 18.00 konieczne spotkanie dla rodziców dzieci kl. II  z wiosek ponad skarpą  wiślaną, podobnie jak we wtorek). Godz.17.30 różaniec przyjaciół RM

CZWARTEK 26 XI
g.18.00 msza:+Andrzeja i Władysławę   

PIĄTEK 27 XI
godz. 18.00 msza:+Genowefę Kompolt (od Zakładu Pogrz.Didyk z Różanny
(katechumenat parafialny godz. 18.45 dla pragnących chrztu dziecka lub sakr. małż.,  zebranie ministrantów o 16.00)  

SOBOTA 28 XI
godz. 18.00 msza: +męża Nikodema Wietrzykowskiego i wszystkich zm. z  tej rodziny (Poświęcenie wieńca adwentowego i zapalenie 1 świecy adwent.)

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 29 XI:
godz. 8.00 msza: +Józefę i Bolesława Górskich i zmarłych z tej rodziny   
godz. 9.30 msza: +zm. z rodziny Bielickich i Burczyńskich  
godz. 11.00 msza: +Bolesława Donorowicza i Kazimierę i Marka Gołębiewskich  
(świeczki adwentowe dla dzieci kl. II)

2. Inne ogłoszenia:  
młodzież klas I gimnazjum, dziewczynki i chłopcy,  którzy złożyli dzisiaj o godz. 11.00 podania-prośby o bierzmowanie - przychodzi 13 XII na godz. 11.00 na mszę i po niej przybędą na I spotkanie organizacyjne do domu katech, rozpoczynając 3 letnie przygotowanie do bierzmowania, dzieląc się na podgrupy rejonowe i wybierając animatorów grup. Rejonowi opiekunowie charytatywni odbierają opłatki z parafii w I niedz. Adwentu, a od nich pobierają parafianie na znak jedności nas wszystkich razem. Jesteśmy jedno w Chrystusie.

W ub. tyg. odbył się pogrzeb ś. p. Władysławy Gackowskiej l. 86 z Luszkowa, dobry Jezu...

W ub. tyg. odprawiłem mszę w I rocz. śm. za +Janinę Talaśka l. 83, która zm. 22 XI 2008 i została pochowana  w Gostycynie, a była długoletnią tutejszą nauczycielką, organistką i potem katechetką. Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary. Jest do nabycia „Pielgrzym” (od ministrantów). Czytajmy w kręgu swej rodziny systematycznie cośkolwiek głośno z tematyki religijnej.
 
Niech Jezus Chrystus króluje w naszych sumieniach, umysłach i sercach.

2009-11-22