ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (1 XI 2009) - 31 niedziela zw.


1 listopada msze o godz. 8.00, 9.30. 11.00 i o dodatkowa 14.00 z procesją żałobną na  cmentarz, gdzie odbędą się modły za zmarłych. Spowiedź będzie 1 listopada na każdej  mszy św.  - 2 księży, oraz w I czwartek od godz. 16.30 - 18.00 dla wszystkich i w I piątek  od  godz. 15.00 - 16.00 dla dzieci klas III. 1 listopada będą pomagać i spowiadać w parafii ks. prof.  dr hab. Wojciech Pikor i ks. kan. Wacław Kalkowski. W I czwartek i I piątek ks. proboszcz  powiada sam. Będzie miesięczna adoracja: w I czwartek od  godz. 16.30 - 18.00 - zaprasza się  mieszkańców z wiosek w dolinie Wisły, i w I piątek od g. 16.30 - 18.00 - zaprasza się  parafian z wiosek z gór znad skarpy wiślanej. Proszę wydelegować kilka osób z każdej wioski. 

1.MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU i spotkania:

PONIEDZ.2 XI Wspomn. Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) - u nas 2 msze:
godz. 9.30 msza: +rodziców Martę i Alojzego i braci Jana i Alojzego Rządkowskich
godz. 16.00 msza:  +Adama i Konrada i Helenę i Krystynę i Jana Baumgart

WTOREK 3 XI 
godz. 18.00 msza: +Lidię Oparkę w dniu urodzin   

ŚRODA 4 XI
godz.  18.00 msza: +rodziców Krzemkowskich i Kozaków i zm. z tych rodzin
(godz. 17.30 różaniec misyjny dla wszystkich kręgów, które się zaprasza)  

CZWAR. 5 XI, I czwart. miesiąca 
godz. 16.00 msza szkolna dla dzieci i młodzieży: za zm.   kapłanów i za poprzed. prob. tej parafii ks. kan. Anastazego Nagórskiego
od g.16.30-18.00 adoracja (I. czwartkowa)-zaprasza się parafian z wiosek z doliny Wisły:   z Dworzyska, Kosowa, Gruczna, Chrystkowa
godz.18.00 msza:+Marię i Czesława i Janinę i Halinę Koszuckich (od g.10.00 objazd chorych)    

PIĄTEK 6 XI
godz. 15.00 - 16.00 spowiedź dla dzieci klas III (ks. prob. spowiada sam)
godz.16.00 msza szkolna:+za zm. kapłanów,za ks. prał Bogdana Górskiego prob.w Toruniu pochodzącego z tej parafii, za ks. kan. Konrada Wedelstaedta z Pruszcza pomagającego tutaj często w spowiedzi
godz. 16.30 - 18.00 adoracja (I.piątkowa) - zaprasza się parafian z wiosek na górach, ponad wiślaną skarpą (z Luszkowa, Luszkówka, Małociechowa, Bagniewa, Parlina, Gawrońca, Różany, POledna)
godz. 18.00 msza:  +Agnieszkę
(zebranie ministrantów g.16.00,katechumenat paraf.w sprawie ślubów i chrztów o g.18.45)

SOBOTA  7 XI
godz. 16.00 msza ślubna dla pary Darii Paczkowskiej i Stanisława    Lewańskiego  
godz. 18.00 msza: +Andrzeja Sosnowskiego  

NIEDZIELA 32 niedz. zwykła  8 XI
godz.8.00 msza: ++Katarzynę i Wincentego Predelów i rodziców Arendt
godz.9.30 msza:+w I rocz.śm. córki Małgorzaty Mamot i syna Sebastiana i męża Mariana      
godz. 11.00 msza: +rodziców Bronisławę i Henryka Topolińskich i brata Bogdana  i wszystkich zm. z rodziny Belt  

2. Inne: Odbyły się pogrzeby w tygodniu:  zmarłej ś. p. Wiktorii Kęsik l. 82 z Parlina i Władysławy Rządkowskiej l. 87 z Pruszcza. d. mieszkanki Małociechowa jako Szmyt - dobry Jezu.. Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku od godz. 8.00 – 9.00 i krótko po mszy wieczornej.  Można uzyskać odpust zupełny za zmarłych: w czasie od 1 do 8 listopada, za pobożne odwiedzenie cmentarza, codziennie jeden raz, i odmówienie – choćby w sposób duchowy – jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych.  Będziemy modlić się też za zmarłych podczas mszy św. wg wypominków składanych tradycyjnie przez parafian i gości. Bóg zapłać za wszelkie ofiary ostatniego tygodnia, z kolekt i od wypominków. Będę zbierane także ofiary tradycyjnie 1 XI  na cmentarzu przez członków Akcji Katolickiej na funkcjonowanie cmentarza i jego ulepszanie. Prosimy o przygotowanie nagłośnienia na cmentarzu 1 XI. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Pielgrzyma” (od ministrantów).... Szczęść Boże.

2009-11-01