ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 26 niedziela zwykła (27 IX 2009)


1. W TYGODNIU:         

PONIEDZIAŁEK 28 IX  nie będzie mszy =
                                                
WTOREK 29 IX
godz. 18.00 msza: +Jana Zadwornego i zmar. z rodziny (konieczne pierwsze  spotkanie przygotowawcze rodziców dzieci kl. II z wioski Gruczno, Dworzysko,
Kosowo, Chrystkowo; I cz. w kościele: msza i kazanie tematyczne, II cz. w domu kat.:  film, pogadanka katechetyczna, rozmowa i modlitwa)    

ŚRODA 30 IX
godz. 18.00 msza:+Teresę Koszowską; g. 17.30 różaniec przyjaciół Radia Maryja;
(godz. 18.00 konieczne spotkanie rodziców dzieci kl. II z wiosek Parlin, Bagniewo,  Luszkówko, Poledno, Małociechowo - podobnie jak we wtorek) Spowiedź w sąsiedniej  parafii w Przysiersku (w kościele) i Terespolu Pom. (w kaplicy) od godz. 14.30 - 16.00.

CZWARTEK 1 X  I czwartek miesiąca w Roku Kapłańskim
godz. 15.00-16.30 spowiedź co miesięczna u nas dla dzieci, młodzieży i dorosłych (będzie spowiadać trzech księży, dwóch z sąsiedztwa)
godz. 16.00 różaniec z Najśw, Sakr. Eucharystii, potem dalsza adoracja do 18.00, na   którą zaprasza się parafian i całe rodziny z wiosek w dolinie Wisły
godz. 18.00 msza: +Wacława i Genowefę Kompolt (przeniesiona z 2 X)
(objazd chorych - księdza - od godz. 10.00, Komunię chętnie zanoszą do chorych    świeccy szafarze Komunii św wg uzgodnień z nimi)

PIĄTEK  2 X
godz. 16.00 różaniec dla dzieci i młodzieży i adoracja do godz. 18.00 i Komunia  św. na co zaprasza się parafian i całe rodziny z wiosek na pagórkach tj.na skarpie wiślanej
godz. 16 - 17.00 spowiedź dla dzieci wszystkich klas III (będzie też ksiądz spoza parafii)

Nie będzie u nas mszy, bo ks. prob. odprawia w koncelebrze w Bydgoszczy z okazji  rozpoczęcia nowego roku akademickiego na ul. Kujawskiej 117
(ministranci przychodzą na różaniec zamiast zebrania)

18.45 katechumenat parafialny w sprawie ślubów i chrztów)

SOBOTA 3 X
g.18.00 msza z 10. różańca:int.własna ks.prob.i za tych,którzy prosili o modlitwę

NIEDZ. 4 X
godz. 8.00 msza: +Eugeniusza Gackowskiego w 25 rocz śmierci
godz. 9.30 msza: +Stanisławę Jaworską  
godz. 11.00 msza z 10. różańca: w int. wł. ks. prob. (dzieci kl. II otrzymują różańce)

(4 X - rozpoczęcie 65. Tygodnia Miłosierdzia Chrześcijańskiego i po mszach zbiórka   do puszek na cele charytatywne)

2. Inne ogłoszenia:
Zmarł ś, p. Piotr Cieplak l. 61 z Chrystkowa, ktorego pogrzeb odbył się w sobotę - dobry Jezu... Biuro parafialne czynne w tyg. normalnie od wtorku do piątku o godz. 8.00 - 9.00 oraz krótko po mszach. Chrzest będzie 17 X i 5 XII o godz. 18.00. Animatorzy klasy II i III gimnazjum przybędą na spotkanie 18 października po mszy 11-towej. Katechumenat młodzieżowy będzie w sobotę 24 października. Ks. prob. będzie niekiedy niedostępny z powodu wykładów i
ćwiczeń w W. Seminarium Duchownym w Bydgoszczy w nowym roku akademickim wg umowy z UAM w Poznaniu. Bóg zapłać za ofiary dodatkowe, na intencje mszalne oraz inne na kościół. Za wszelkie dobro od parafian  dzięki.  Bardzo zachęcamy do nabycia  „Pielgrzyma”. Odważmy się  prawie codziennie przeczytać choćby jedną stronę artykułu, medytacji, refleksji, poezji, czegoś duchowego, intelektualnego, co jest poza bieżącą informacją i jest bezinteresownym wzbogacaniem swego ducha, szukaniem sensu i prawdy. 
Szczęść Boże.

2009-09-27