ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 24 niedziela zw. (13 IX 2009)


(w tę niedzielę coroczna kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, co polecamy ofiarności i hojności parafian i gości).
W tę niedzielę o godz. 9.30 wyrusza XXI pielgrzymka piesza do Topolna na odpust Narodzenia Najśw. Maryi Panny - suma tam o godz. 11.30. 

1. W WRZEŚNIOWYM TYGODNIU PORZĄDEK NASTĘPUJĄCY:
 
PONIEDZIAŁEK 14 IX  nie będzie mszy ani biura, urlopowo
       
WTOREK 15 IX nie będzie mszy ani biura
       
ŚRODA 16 IX nie będzie mszy ani biura
       
CZWARTEK 17 IX nie będzie mszy ani biura 

PIĄTEK 18 IX
godz. 18.00 msza: +Władysławę Momot (int. od sołtysa i rady sołeckiej w Dworzysku zamiast kwiatów na pogrzebie)
Godz. 18.45 katechumenat parafiany w sprawie ślubów i chrztów

SOBOTA 19 IX
W parafii - katechumenat młodzieżowy -raz w miesiącu w III soboty: 
godz. 10.00 dla klas II, III, IV ponadgimnazjalnych
godz. 11.30 dla klas I ponadgimnazjalnych
godz. 13.00 dla przygotowujących się do bierzmowania w formie niebiwakowej, nie będących    na biwaku bez sprawiedliwienia    (następne 17 X)
godz. 18.00 msza: +Stanisława Reinholza i zm. z rodziny

NIEDZIELA 20 IX
godz. 8.00 msza: +Władysława Małeckiego z okazji urodzin
godz. 9.30 msza: +w 6 rocz. śmierci za Martę Pasternacką
godz. 11.00 msza: +w 20 rocz. śm. brata Henryka Kutę i rodziców i rodzeństwo ob. stron

2. Inne ogłoszenia.
Dziękujemy za wykonane funkcje liturgiczne, przypadające świeckim. Biuro parafialne czynne w urlopie tylko po wieczornej mszy i w sobotę o godz. 9.00.  Bóg zapłać za dodatkowe ofiary złożone w biurze. Młodzież z gimnazjum, która zgłosiła się jako kandydaci do bierzmowania, a nie była na wakacyjnych biwakach bez usprawiedliwienia, niech przybędzie koniecznie 19 IX o godz. 13.00 do domu katech. Nie stosujemy nigdy żadnego przymusu ani żadnej segregacji wśród młodzieży, więc jeżeli ktoś się zgłosił jako kandydat, kandydatka do bierzmowania - nie może wagarować, wagary trzeba naprawić, zadośćuczynić, w innej formie przygotowania.  Więc odtąd będą -  obok rejonów spotkań w domach - dwie formy parafialne: biwakowa i niebiwakowa   
    Niech niedzielne popołudnia będę waszym dalszym świętowaniem na cześć Jezusa - Człowieka i Boga, naszego jedynego Zbawiciela. Dobrej niedzieli. Szczęść Boże!

2009-09-13