ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 4 niedziela Wielkiego Postu (22 III 2009)


1. W TYGODNIU WIELKOPOSTNYM msze, nabożeństwa wielkopostne i katechezy:               
   
PONIEDZ. 23 III
godz, 7.15 msza: .......................    int. wolna

WTOREK 24 III 
godz.18.00  msza: +Jana Nitkę i Erazma Pipowskiego

ŚRODA 25 III uroczystość - święto Zwiastowania Pańskiego (nienakazane, ale uroczyście obchodzone w Polsce, Dzień Życia) - u nas dwie msze:
godz. 9.30 msza świąteczna: za parafian i członków duchowej adopcji dziecka poczętego
godz. 16.00 msza świąteczna:  w 8 rocz. śmierci +Antoniny Kulczyk, Jana Kulczyka, Edwina i Zygmunta Kulczyków (godz. 15.30 różaniec przyjaciół Radia Maryja)   

CZWARTEK 26 III wspomnienie dobrego Łotra
g.18.00 msza:+męża Mariana Dzikowskiego w 3 r. śm.i zm.z rodzin ob. stron (modlimy się za więźniów,jeżeli jest ktoś z twych krewnych,znajomych w więzieniu,przyjdź na modlitwę)

PIĄTEK 27 III 
godz. 16.00 droga krzyżowa dla dzieci (zebranie ministrantów o 16.30)
godz. 17.30 droga krzyżowa dla dorosłych i młodzieży    
godz. 18.00 msza: w 2 rocz.śmierci +Helenę Chojnacką-   
(godz. 18.45 katechumenat parafialny przed chrztem i przed sakramentem  małżeństwa, potem dopiero 17 IV, 24 IV i 1 V itd; nie będzie 3 IV z powodu  spowiedzi w Topolnie ani 10 IV z powodu W. Piątku)

SOBOTA 28 III 
godz. 17.30 gorzkie żale  II cz. z adoracją i rozważaniem pasyjnym  
godz. 18.00 msza: +Feliksa Jaworskiego w 6 rocz. śmierci ++

5 NIEDZIELA  W. POSTU 29 III:  
godz. 8.00 msza: +Stefanię Chmarę i męża Stanisława   
godz. 9.30 msza: +rodziców Jana i Ludwikę Prokop i Franciszka i Władysławę Zyś i siostrę Genowefę Matuszewską i brata Leszka  
godz. 11.00 msza: +Jana Medeńskiego i zmarłych z jego rodziny  

2. Inne ogłoszenia:
Odbył sie pogrzeb zm. ś. p. +Lidii Oparki l. 74 z Gruczna - dobry Jezu...
Nowe pary narzeczeńskie, nie mieszkające już w naszej parafii, np. przebywające za granicą (więcej niż trzy miesiące), załatwiają wszystkie formalności w aktualnej parafii zamieszkiwania i przebywania, stamtąd przywożą licencję dla proboszcza parafii Gruczno, w której pragną przyjąć ten sakrament. Do kościelnej licencji tamtej parafii dołączają dokument w 3 egzemplarzach z USC “Zaświadczenie zawierające brak okolicznoci wyłączających zawarcie małżeństwa” w celu zawarcia małżeństwa tzw. konkordatowego tj. kościelnego ze skutkami prawa cywilnego. Również legalizację wolnych związków mieszkających aktualnie poza parafią należy prawnie załatwiać w parafii aktualnego zamieszkania. Dzień i godzinę ślubu można rezerwować u nas wcześniej. Kto jest młodszy i nie chodził w czasie szkoły ponadgimnazjalnej (raz w miesiącu u nas) na katechumenat młodzieżowy przez trzy lata, powinien przychodzić przed ślubem 25 razy na katechumenat parafialny w piątki (tj. przez ponad pół roku). Episkopat Polski ustalił 25 katechez jako przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Kartki do spowiedzi wielkanocnej odbierać u rejonowych opiekunów charytatywnych.Dziękujemy za ofiary. Prosimy o dodatkowe ofiary na ogrzewanie, za które tegoroczne rachunki wynoszą więcej (prawie 10 tysięcy zł).  Prosimy też o ofiary na bibliotekę seminaryjną w Pelplinie, na którą nasza parafia do końca czerwca musi wpłacić 2400 zł.  Prosimy dzieci o pobranie skarbonek wielkopostnych - akcja Caritas Polskiej - aby zachęcały gości i odwiedzających znajomych do składania jałmużny postnej, z której potem będzie dar wielkanocny. Prosimy czytać gazety katolickie, które można nabyć od ministrantów przed kościołem (dwutyg. “Pielgrzym” 2 zł, dwumies. “Posłaniec Ducha Świętego” 5 zł).
Szczęść Boże!

2009-03-22