ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 2 niedziela Wielkiego Postu (8 III 2009)


W tę niedzielę ogólnopolska zbiórka wielkopostna i misyjna na Dzieło ”Ad Gentes”(= dla pogan, dla narodów, dla wszystkich). W tę niedzielę dzieci kl. II otrzymają poświęcone książeczki o godz.11.00. W tygodniu rekolekcje szkolne i parafialne od 11 do 13 marca, które będą przed południem prowadzili ks. dr Bogusław Patoleta, s. mgr Katarzyna Mierzejewska (Wincentka) oraz katechetki i nauczyciele, po południu będą prowadzili ks. proboszcz i s. Katarzyna. Przewidujemy rekolekcje w dwóch miejscach: najpierw początek w kościele I cz. rekolekcji (ok. 45 - 60 minut), potem przechodzimy do domu katechetycznego na II cz. rekolekcji  (też ok. 45 - 60 minut).

1. CAŁY TYDZIEŃ będzie podporządkowany rekolekcjom szkolnym: 

PONIEDZIAŁEK (9 III) 
====== nie będzie mszy

WTOREK (10 III)
godz. 14.30 pogrzeb: ś. p.  Stanisławy Jaworskiej l. 76 z Parlina - dobry Jezu...

ŚRODA 11 III REKOLEKCJE SZKOLNE
godz. 8.00 rek. dla dzieci kl. IV – VI i RÓŻANIEC  (godz. 8.40 spowiedź dla klas IV i III )
godz. 9.00 rekolekcje dla dzieci kl. I - III:  MSZA: prośba do Boga o pożytek duchowy z rek. szkolnych
godz.10.00 rekolekcje dla gimazjum: i DROGA KRZYŻOWA
godz.17.00 rek. dla młodzieży ponadgimnaz. i dla dorosłych MSZA:+Jana Baumgarta od kuzynek Barbary i Doroty z Rzeszowa
(godz. 15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza emerytów i rencistów

CZWARTEK 12 III REKOLEKCJE SZKOLNE     
godz. 8.00 rekolekcje dla dzieci kl. IV – VI
MSZA:..........
godz. 8.40 spowiedź dla klasy V)
godz. 9.00 rekolekcje dla dzieci kl. I – III  DROGAKRZYŻOWA
godz. 10.00 rekolekcje dla młodzieży gimnazjum: RÓŻANIEC
godz. 17.00  MSZA i rekolekcje dla młodzieży ponadgimnazjalnej i dla dorosłych: +Jana Baumgarta

PIĄTEK 13 III REKOLEKCJE SZK.
godz. 8.00 rekolekcje dla dzieci kl. IV – VI DROGA KRZYŻOWA
(8.40  spowiedź dla kl. Vl)
godz. 9.00 rekolekcje dla dzieci kl. I – III RÓŻANIEC
godz. 10.00 rekolekcje dla gimnazjum MSZA:...........
(powiedź dla gimnazjum od godz. 9.45)
godz.17.00 DROGA KRZYŻOWA i MSZA:+Henryka Górskiego w 15 r. śm. i w 17 r. śm. Łucji Łobockiej i zarazem rekolekcje  dla młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych  

(Katechumenat parafialny w sprawie ślubów i chrztów o godz.18.45, bez zebrania ministrantów)

SOBOTA 14 III
godz. 17.30 gorzkie żale
godz.18.00 msza: +Andrzeja Topolińskiego w II rocz. śmierci  

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15 III
godz.  8.00 msza:  +Alfonsa i Helenę i Bronisława Krzemkowskich
godz.  9.30 msza:+Leona i Natalię Jankowskich i Mariana i Wiktorię Siudzińskich i rodzeństwo z obojga stron      
godz. 11.00 msza: +Agnieszkę i Bolesława Dyś o miłosierdzie Boże i łaskę nieba w rocz. ich urodzin  (ofiary  kolekty są na Wyższe Seminarium Duchowne, o którym będzie coroczny list ks. biskupa)
 
2. Zapisywanie się i popieranie inicjatywy przywrócenia świętaTrzech Króli w kalendarzu cywilnym we wtorek w biurze od godz. 8.00- 9.00, w inne dni tylko po mszy wieczornej. Rejonowi opiekunowie charyt. niech odbierają karteczki do spowiedzi wielkanocnej w kopertach. Bóg zapłać za pomoc i ofiary. Parafia jeszcze ma do zapłacenia za wykonane roboty ok. 4 tysięcy zł, w ub. tygodniu dokończono ogrzewanie podłogowe i wykonano próby. Będziemy to najlepiej sprawdzać podczas tegorocznych rekolekcji szkolnych. W obecnym czasie: warto pracować nad sobą, odsuwać pokusy do złego oraz zmieniać wady na cnoty. Zło dobrem zwyciężaj. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię! Prosimy rodziców o to, aby w tygodniu od 11 do 13 marca  wspomagali rekolekcje szkolne, przywozili i odwozili swoje córki, swych synów, pomagali w domu katechetycznym w przygotowaniu kanapek dla dzieci. Więc zorganizować dyżury w sąsiedztwie i w poszczególnych wioskach w przywożeniu i odwożeniu swych dzieci i sąsiadów do swych domów. To ważne. Aby w tym czasie dzieci były na rekolekcjach, a nie gdzieś tam się wałęsały.  Także potrzebujemy kilka pań przed południem do obsługi w przygotowaniu kanapek i picia dla poszczególnych grup kończących swój dzień rekolekcji.  W tygodniu są wolne intencje mszalne podczas rekolekcji, które można zamówić. 

Szczęść Boże!

2009-03-08