ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 1 niedziela Wielkiego Postu (1 III 2009)* dni pokuty


1. W TYGODNIU WIELKOPOSTNYM:
   
PONIEDZIAŁEK (2 III)  --- nie będzie mszy

WTOREK (3 III)
godz. 18.00 msza: ............................................  

ŚRODA (4 III)
godz. 18.00 msza: +w rocz. 21 śmierci zm. +Stanisława Urbańskiego   
(godz. 17.30 różaniec misyjny; po mszy o 18.45 zaprasza się panie katechetki, nauczycielki i nauczycieli w/s rekolekcji szkolnych)

CZWARTEK (5 III)
g.15.00-16.00 spowiedź comiesięczna z udziałem dwóch księży spoza parafii  (dla dzieci, młodzieży i dorosłych)
godz. 16.00 msza: +Zdzisława Klawona w 20 rocz. śm. i ur. i żonę Helenę, i teściów Marię i Józefa Nakielskich i zm. z obydwu rodzin

PIĄTEK (6 III)
godz. 15.00 - 16.00 spowiedź dla klas III (ks. proboszcz spowiada sam)
godz. 16.00 droga krzyżowa dla dzieci ( z Komunią św.)
godz. 17.30 droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych  
godz. 18.00 msza:  .+Janinę i Ignacego Lewandowskich-  
(katechumenat paraf. godz. 18.45 w sprawie ślubów i chrztów;
zebranie ministrantów godz. 16.30, po drodze krzyżowej)

SOBOTA (7 III)
godz. 17.30 gorzkie żale cz. II z rozważaniem pasyjnym
godz.18.00 msza:w in.dzieci które będą ochrzczone,ich rodziców i parafian żywych i zmar.  

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (8 III)
godz.  8.00 msza:  +Kazimierza Popy w 13 rocz. śmierci  
godz.   9.30 msza: +Wacława Szymańskiego w 7 rocz. śmierci
godz. 11.00 msza:+ Wandę i Jana Trepczyńskich i Józefa i Bronisławę Pilarskich+   

2. Inne ogłoszenia:
w ub. sobotę odbył się pogrzeb +Jana Baumgarta l. 41 z Małociechowa - dobry Jezu... W Wielkim Poście zapraszamy w piątek na drodze krzyżowej  i w sobotę na gorzkie żale. Wytypujmy ze swoich rodzin i z każdej wioski, ze swego rejonu, przedstawicieli biorących udział w nabożeństwach wielkopostnych. Ograniczmy oglądanie telewizji i wspólnie rozważajmy mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa.  Od 11 do 13 marca będą rekolekcje szkolne w grupach wiekowych: klasy I - III o godz. 9.00, IV - VI  o godz. 8.00, gimnazjum kl. I - III o godz. 10.00 oraz dla dorosłych o godz. 17.00. Czytajmy  w domu głośno Pismo św. i inne teksty religijne. Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas będą 8 marca zbierać jałmużnę postną przed kościołem jako ofiary “Ad gentes” - dla polskich misjonarzy, jak w ub. roku. Kto ma więcej, więcej zarabia, lepiej mu się powodzi - niech będzie hojniejszy. Jałmużna obok modlitwy i postu to trzeci wg katechizmu akt pokuty, opisany w Ewangelii, jako zadośćuczynienie za grzechy swoje lub cudze i jako akt przezwyciężania egoizmu i walki ze złem w sobie... NAWRACAJCIE SIĘ  I  WIERZCIE W EWANGELIĘ ! Szczęść Boże!

2009-03-01