ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 7 niedziela zwykła (22 II 2009) * ostatki*


1.W TYGODNIU MSZE W KOŚCIELE I NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE:

PONIEDZIAŁEK (23 II)
msza: .................................
(godz. 18.00 także konieczne spotkanie z rodzicami dzieci klas II z Gruczna I cz w kościele, II cz. w domu katech. )

WTOREK (24 II)
godz 18.00 msza: .............................. (int. wolna)
(godz. 18.00 także konieczne spotkanie z rodzicami dzieci klas II spoza Gruczna I cz w  kościele, II cz. w  domu katech. )

ŚRODA (25 II) ŚRODA POPIELCOWA
jeden z najpoważniejszych dni w roku kościelnym dzień pokuty, ścisłego postu, wyrzeczenia i nawrócenia: trzy msze św. z posypaniem popiołu:
godz. 9.30 msza: ........................... (int. wolna)
godz. 16.00 msza: +Martę Jagłę i męża Stanisława  
godz. 18.00 msza: +Jerzego Pipowskiego i zmarłych z rodziny
(g. 17.30 różaniec przyjaciół R. Maryja; post ścisły obowiązuje w Środę Popielcową;  zapraszamy jak najliczniej, aby po karnawale zacząć zbawienny czas Wielkiego Postu)     

CZWARTEK (26 II)
----- nie będzie mszy,  w Pelplinie będzie zainicjowany przez ks. biskupa  Dzień Pokuty dla wszystkich kapłanów

PIĄTEK (27 II)
godz. 16.00 droga krzyżowa dla dzieci
godz. 17.30 droga krzyżowa dla dorosłych i młodzieży
godz. 18.00 msza: ............................... (int. wolna)

(18.45 katechumenat parafialny  w sprawie chrztów i ślubów, nie ma zebrania ministrantów)

SOBOTA (28 II)
godz. 17.30 gorzkie żale
godz.18.00 msza: +Nikodema Wietrzykowskiego w rocz. śmierci (z 7 III)

NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU (1 III):
godz.  8.00 msza:+Helenę Kosiak w dniu ur. i im., i +rodziców obojga stron   
godz.  9.30 msza:  +Wandę i Bernarda Wróblewskich  i zm. z rodziny
godz. 11.00 msza:+Helenę Kwiatkowską i rodz.Antoniego i Agnieszkę Ściborskich (poświęcenie książeczek „Z Panem Bogiem” które otrzymują dzieci klas II)

Inne.
Bóg zapłać za pomoc w zorganizowaniu biwaków dla młodzieży: paniom, katechetkom, wychowawcom i młodzieży oazowej.  Bóg zapłać za żywność, owoce i upieczone ciasto na biwak oraz za ofiary od parafian, od ławek i inne. Niebawem zostanie podłączone ogrzewanie podłogowe i trzeba będzie zapłacić resztę za tę inwestycję.

Za energię elektryczną zapłaciliśmy 4 tysiące zł, za olej opałowy mamy do zapłacenia ponad 7 tysięcy zł. Po zakończeniu karnawału niech Wielki Post będzie dla nas czasem nawrócenia, pokuty, trzeźwości, dobroci i innych dobrych  czynów.
Przyjmijmy błogosławieństwo Boże.

2009-02-22