ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 2 niedziela Adwentu (7 XII 2008)


Modlitwy za Kościół Katolicki  na Wschodzie i zbiórka po mszach dzisiaj na rzecz tamtego Kościoła.  W następną niedzielę 14 XII ofiary kolekty są na Stolicę Apostolską.

1.MSZE ŚW. W TYGODNIU I SPOTKANIA:

PONIEDZIAŁEK (8 XII) Święto Niepokalanego Poczęcia NMP (nienakazane w Polsce)
godz. 8.30 msza świąteczna: +rodziców i braci Alojzego i Jana+
godz. 16.00 msza świąteczna i roratnia: w 14 rocz. śmierci Leona Osińskiego (zaprasza się też dzieci i młodzież)

WTOREK (9 XII)  - nie będzie mszy = = = = =

Od środy do piątku msze w domu katechetycznym o godz 18.00

ŚRODA (10 XII)
godz. 18.00 msza: +Nikodema Wietrzykowskiego (godz. 15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza emerytów i rencistów; godz. 17.30 różaniec przyjaciół Radia Maryja)

CZWARTEK (11 XII)
godz.18.00 msza roratnia:+Franciszkę Pytel w I rocz. śmierci (zaprasza się dzieci z doliny Wisły)

PIĄTEK (12 XII)
godz.18.00 msza: Jana i Annę Szafran i Jana i Anastazję Noga i siostrę Marię i
 brata Józefa i siostrę Katarzynę+ (godz. 16.00 zebrania ministrantów; 18.45 - katechumenat w sprawie chrztów i ślubów, potem  po 15 tym stycznia)    

SOBOTA (13 XII) 
godz. 10.00 katechumenat młodzieżowy dla klas II, III i IV ponadgimnazjal.
godz. 12.00 katechumenat młodzieżowy dla kl. I ponadgimnazjalnych
godz. 18.00 msza: w 10 rocz. śm. Zygmunta Włocha +

NIEDZIELA III Adwentu (14 XII):
godz. 8.00 msza: + w 25 rocz. śm. Zbigniewa Sopińskiego  
godz. 9.30 msza: +mężów Stanisława i Czesława Rogalewskich i zmarłe córki Danusia Anasz i Terenia Rogalewska i za wszystkich zmarłych w grudniu
godz. 11.00 msza: +Andrzeja Sosnowskiego  (W III niedzielę Adwentu ofiary kolekty są na St. Apostolską; po mszy 11-towej na miesięczne spotkanie oazy młodzieżowej zaprasza się koleżanki, kolegów oraz sympatyków Ruchu “Światło-Życie”)

2. Inne  ogłoszenia.
Gospodarcze. Rok temu zawieszono pierwszy z 6. żyrandoli wg projektu artysty mgra Ryszarda Kaczora, a obecnie są już wszystkie. Dwa zafundowało jedno małżeństwo  z Gruczna. Dwa lata temu zaczęto wstawiać nowe duże okna w kościele, podwójne, mocniejsze, a obecnie są już wszystkie - 12 okien. Oprócz tego zamontowano także 6 nowych małych okien w kruchtach i zakrystii.  Pozostały tylko do zrobienia 3 nowe małe okna w zakrystiach, które prawie zaliczkowo są zapłacone (2. 000 zł) . Trzy okna zostały zafundowane, dwa -  przez dwóch mężczyzn z Gruczna i Małociechowa, trzecie - przez grupę pierwszokomunijną  z r. 2006 i jednego z rodziców z Małociechowa.

Bóg zapłać dużym ofiarodawcom i małym, wszystkim. Dzięki wam są możliwe te renowacje. Bóg zapłać. Na sufit i strych wydaliśmy 6 tysięcy zł. Na obecnie trwające roboty posadzki marmurowej, cokolików marmurowych i ogrzewania podłogowego wydaliśmy  prawie 15.000, - zł. A potrzebujmy jeszcze nagląco ok.15 tysięcy zł. Ofiarność parafian była duża, chociaż dotyczy to ok. 10-15% parafian. Teraz - od dwóch tygodni - wykonuje się bardzo ważne prace marmurowe i grzewcze wewnątrz kościoła. Dodatkowe ofiaryna ten cel przyjmujemy w biurze paraf. – jak co roku w adwencie - od wtorku 9 XII do piątku 12 XII od godz. 8.00 – 9.00 i w dzień spowiedzi 17 XII . Prosimy po dwóch radnych rady ekonomicznej, kto jest wolny, aby dyżurować i zbierać ofiary w biurze w tym czasie, także prosimy do tego seniorów rady ekonomicznej. Taka dodatkowa ofiara w obecnym czasie niech będzie prezentem gwiazdkowym od parafian dla swej parafii św. Jana Chrzciciela, który patronuje nam szczególnie w czasie adwentowym razem z Maryją.

Opłatki i świeczki. Opłatki wigilijne odbierać od pań i panów - rejonowych opiekunów charytatywnych  w poszczególnych wioskach. Rozprowadzamy świeczki jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (co najmniej 5 zł lub więcej na cele charytatywne). Dzieci klas II niech piszą listy do chrzestnych z życzeniami, zapraszając ich na I Komunię św. w Grucznie (otrzymane świeczki adwentowe niech wykorzystują tylko do domowej modlitwy).

Przyjmujemy jako dar dla innych stroje pierwszokomun. chłopców i dziewczynek naszej parafii. Młodzież – nastolatki dziewczynki i chłopcy gimnazjaliści – niech w rejonach zorganizują spotkania przedświąteczne w swoich grupach.
Młodzież kl. III gimnazjum niech napisze świąteczne listy do swoich chrzestnych i koleżanek, zawiadamiając ich i zapraszając na bierzmowanie,  Obmyślamy prezenty dla najbliższych, wysyłamy życzenia, karty, serdeczne smsy  i e-maile z dobrym słowem.  W obecnym czasie próbujmy otworzyć się bardziej na wartości wyższe, duchowe, święte – pochodzące od Pana Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, Słowem Wcielonym, Bogiem z nami... który daruje to, co niemożliwe dla nas i nieosiągalne o własnych siłach  wieczność, zbawienie, o czym rozgłasza liturgia adwentowa.

Szczęść Boże!

2008-12-07