ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
środa, 16 styczeń 2019 roku

 1 niedziela Adwentu 30 XI 2008


Od Adwentu zaczyna się nowy rok kościelny z tematem przewodnim wg Episkopatu Polski w latach 2006-2010 “Kościół niosący Ewangelię nadziei”, a na rok 2008/2009 program brzmi: “Otoczmy troską życie” (= życie środowiska naturalnego, życie  fizyczne człowieka, życie psychiczne człowieka, życie duchowe człowieka). Czytania: w niedziele rok B, w codzień cykl I. W tę niedzielę o godz. 11.00 dzieci kl. II otrzymują świeczki zapalane podczas modlitwy w rodzinach, po mszy 11-towej młodzież kl. I gimnazjum - po złożeniu próśb 23 XI - będzie miała swoje pierwsze  spotkanie, podział na podgrupy i wybór animatorów na czas trzyletniego przygotowania do bierzmowania oraz I minikatecheza.

1.W PIERWSZYM TYGODNIU ADWENTOWYM:
od poniedziałku do piątku msze o16.00 będą w domu katech., w sobotę dwie msze w kościele o godz. 11.00 i 18.00.

PONIEDZIAŁEK (1 XII)
godz.16.00 msza roratnia::+Krystynę Kozielecką  w dniu urodzin (zaprasza się na roraty dzieci szkół podstawowych z wiosek w dolinie Wisły)

WTOREK (2 XII)
godz.16.00 msza roratnia:+Mariana Wyrodę i Janinę Kowalczyk (zaprasza     się na roraty dzieci szkół podst.które mieszkają we wsiach powyżej skarpy wiślanej;  g. 16.45 zaprasza się panie katechetki na spotkanie i zebranie przedświąt.)

ŚRODA (3 XII)
godz. 16.00 msza roratnia: ++Jerzego Redmanna i rodziców z obojga stron   (zaprasza się młodziez gimnazjum) (godz. 15.30 różaniec misyjny dla kręgów)

CZWARTEK (4 XII)
godz 16.00 msza roratnia:+Sabinę i Jadwigę i Józefa i Mieczysława     Szargało i Reginę i Wacława Zygier i Edwarda Pietrzaka (zaprasza  się młodzież ponadgimnazjalną na roraty; adwentowy objazd chorych od godz. 10.00.

PIĄTEK (5 XII) ku czci Najśw. Serca Jezusa i Najśw. Sakramentu Eucharystii - dzień pokutny - będą modlitwy uczestniczących w duchowej adopcji
godz. 16.00 msza: +w 10 rocz. śmierci Tekli Ziółkowskiej i Leonarda i Rajmunda (po mszy spotkanie dla uczestników duchowej adopcji (godz. 18.45-katechumenat parafialny w sprawie chrztów i ślubów kościelnych)  

SOBOTA (6 XII)
g.13.00 msza z św. Mikołajem - prosimy dzieci i rodziców: +Janinę Talaśkę l.83,długoletnią nauczycielkę i katechetkę,której pogrzeb w Gostycynie 22 XI 2008
    godz. 18.00 msza z udzielaniem chrztu: w int. parafian i w intencji dzieci chrzczonych

II NIEDZIELA ADWENTU (7 XII) 
godz. 8.00 msza: +Jerzego Pszczolińskiego w I rocz. śm.
godz. 9.30 msza: + rodziców Halinę i Bolesława Kręckich   
godz.11.00 msza:+w 6 r.śm.Ignacego i w 14 r. śm.Kazimiery Kufel (coroczna zbiórka mszach dla Kościoła na Wschodzie, proszę, niech członkowie Caritas zbierają te ofiary)

2. Większa okazja do spowiedzi będzie w Adwencie 17 XII. A chrzty oprócz 6 grudnia będą 25 grudnia w Boże Narodzenie o godz. 11.00 i w niedzielę Chrztu Pańskiego 11 stycznia o godz.  11.00.

REKOLEKCJE dla maturzystów w Collegium Marianum Liceum Katolickim w Pelplinie: dla dziewcząt w dniach 5 – 7 grudnia 2008, dla chłopców w dniach 12 – 14 grudnia 2008 , początek o godz. 18.00, zakończenie o godz. 13.00, potrzebny śpiwór, rzeczy osobiste, opłata 60 zł, co może parafia zapłacić. Proszę zgłaszać chęć udziału w rekolekcjach do wtorku. Wigilijne opłatki dla każdej rodziny. Niech rejonowi opiekunowie charytatywni odbiorą je w II niedzielę Adwentu, od nich niech parafianie pobierają opłatki jako znak jedności i wspólnoty wierzących i przy tej okazji składają dobrowolne ofiary, które będą przeznaczone na dalsze prace wewnątrz kościoła. Drodzy parafianie, możecie jeszcze dołożyć coś do modernizacji wnętrza kościoła, w tygodniu przywieziono marmury, będą położone  na system ogrzewania podłogowego. To poważne prace, trudne i kosztowne. Bardzo się wstydzimy, ale prosimy jeszcze w tygodniu o dodatkowe specjalne ofiary. Niech to będzie prezent parafian dla swej parafii na Święta.

Dziękujemy młodej rodzinie za pożyczkę pieniędzy. Dziękuję panu z Małociechowa za żwir. Prosimy w sobotę 6 XII o godz. 9.00 o pomoc w sprzątaniu kościoła. Można nabyć świeczki jako wigilijne dzieło pomocy dzieciom (5 zł najniższa ofiara za świeczkę lub można więcej na cele charytatywne).
Nowy numer „Pielgrzyma” i „Gościa Niedzielnego”... Dzięki za wystrój adwentowy w kościele, za wszelką pomoc... Niech Adwent będzie naszym duchowym porządkowaniem siebie i swej rodziny ku Świętom Bożego Narodzenia. Szczęść Boże.

2008-11-30