ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 32 niedziela zwykła (9 XI 2008) - święto, rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie


1. MSZE ŚW. W TYGODNIU 10 – 16 XI 2008:

PONIEDZIAŁEK (10 XI) 
godz. 7.15 msza: za parafian żywch i zmarłych (10 XI o godz.18.00 w sali OSP w Grucznie Festyn Wiejski i rozstrzygnięcie Konkursu Ogrodów, na co zapraszają p. sołtys wsi Gruczno Barbara Furtak i rada sołecka - jesteśmy zaproszeni  

WTOREK (11 XI)
godz. 9.30 msza:dziękczynna dla Beaty i Piotra (po mszy miesięczne spotkanie dla młodzieży oazowej i sympatyków Ruchu “Światło-Życie”)  

ŚRODA (12 XI)
godz. 18.00 msza: +Stanisława i zmarłych z rodziny Dzbanuszków (godz. 15
 Klub Symeona i Anny zaprasza...;  godz. 17.30 różaniec przyjaciół Radia Maryja,

CZWARTEK (13 XI)
godz. 18.00 msza:  +Franciszka i Irenę Strowińskich (o godz. 18.00
 spotkanie z rodzicami córek i synów z kl. I gimnazjum, którzy rozpoczną
 trzyletnie parafialne przygotowanie do bierzmowania)

PIĄTEK (14 XI)
godz.18.00 msza:+Annę i Józefa Faleńczyk (godz.18.45 katechumenat parafialny dla pragnących sakramentu małżeństwa lub chrztu dla dziecka albo jednego i drugiego; o godz. 16.00 spotkanie z ministrantami)

SOBOTA (15 XI)
godz. 18.00 msza: +Tadeusza Trochę i +matkę Weronikę Trochę   

NIEDZIELA (16 XI) 33 niedz. zw.: dzień modlitw w int. Polonii i Polaków za granicą
godz. 8.00 msza: +Franciszka Szulę
godz. 9.30 msza: w 15 rocz. śmierci +Waltrudę Chudzińską i jej męża Pawła
godz.11.00 msza:+Konrada Gackowskiego w 20 rocz.śm. i Stefanię Gackowską i zm. z rodziny (ofiary kolekty będą na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie)

2. MSZE ŚW. W TYGODNIU 17 – 23 XI 2008:

PONIEDZIAŁEK (17 XI)
godz 7.15 msza: za parafian żywych i zmarłych,     

WTOREK (18 XI)
godz. 7.15 msza: +Józefę i Bolesława Górskich

ŚRODA (19 XI)
godz. 18.00 msza: +Rufina i Leonardo i Malwiny i Primo
 (17.30 różaniec przyjaciół Radia Maryja)

CZWARTEK (20 XI)
godz.18.00 msza:w 9 r.ślubu-podzięk.za odebrane łaski z prośbą o dalsze   

PIĄTEK (21 XI)
godz. 18.00 msza: +Andrzeja Karnowskiego i jego ojca Mariana (godz.16.00
 zebranie ministrantów, godz. 18.45 katechumenat parafialny w sprawie ślubów i chrztów)

SOBOTA (22 XI)
godz. 18.00 msza: dziękczynna i w pewnej intencji (godz. 19.00 zebranie
 członków Akcji Katolickiej i sympatyków, do niektórych wysyła się zaproszenia)

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA, (23 XI), ostatnia niedziela roku kościelnego,  
godz. 8.00 msza: +Henryka Szkudlarka w I rocz. śmierci i jego żonę Barbarę  godz. 9.30 msza: +Wiktorię Popę w rocz. śmierci   
godz.11.00 msza: +Feliksa Guza w I rocz. śmierci i jego żonę Łucję (młodzież kl.I gimnazjum składa w procesji ofiarnej prośby o bierzmowanie w r. 2011)

3. Inne ogłoszenia:
Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku o 8.00 - 9.00, także krótko po mszach św. wieczornych. Bóg zapłać za ofiary w ub tygodniu w biurze i na cmentrarzu. Na cmentarzu członkowie Akcji Katolickiej zebrali 2313,00 zł. Za śmieci na cmentarzu od stycznia zapłaciliśmy już 6 tysięcy zł. Śmieci
pochodzą z pogrzebów i innych ozdób przynoszonych na cmentarz. Ile kosztują śmieci? Aż 10-krotnie więcej niż dawniej, a trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Przed nami konieczność podniesienia opłat za pogrzeby, za
przedłużanie i rezerwowanie miejsc oraz za nowe nagrobki, aby pieniądze się wróciły? Parafianie są ofiarni, ale za duże pieniądze idą niepotrzebnie także na śmieci, zamiast na planowane renowacje i ulepszenia.

Młodzież klas I gimnazjum z naszej parafii niech przygotuje prośby o bierzmowanie w r. 2011 i złoży je za dwa tygodnie w niedzielę 23 listopada w kościele na mszy o godz. 11.00. Maturzystów zaprasza się na rekolekcje w
Pelplinie w gmachu Collegium Marianum: dla dziewcząt 5 XII - 7 XII 2008, a dla chłopców 12 - 14 XII 2008, początek o 18.00, zakończenie o 13.00, zabrać śpiwór, rzeczy osobiste, ewent. jasiek, opłata 60 zł, nasza parafia
chętnie pokryje koszty wyjazdu na rekolekcje. Zachęca się parafian do kupienia dwutygodnika „Pielgrzym” i „Gość Niedzielny” . W tę niedzielę dodatkowo zbiera się nagląco na urządzenie prowizorycznego mieszkania na
czas zimy z powodu zniszczenia tego mieszkania. Prosimy o hojne ofiary. Wszystkim - Szczęść Boże.

2008-11-09