ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
środa, 16 styczeń 2019 roku

 27 niedziela zwykła (5 X 2008)


KOMUNIKAT Konferencji Episkopatu i Fundacji Nowego Tysiąclecia przed VIII Dniem Papieskim 12 X 2008

1.W  TYGODNIU zapraszamy:
 
PONIEDZIAŁEK (6 X) 
nie będzie mszy   =======

We wtorek, środa i czwartek będą msze o 17.00 , w piątek i sobotę o 18.00.

WTOREK (7 X)
godz. 17.00 msza z różańcem: w II rocznicę ślubu Pauliny i Bartosza -     dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże 

(w Pelplinie o godz. 16.00 w bazylice katedralnej będzie APEL RÓŻAŃCOWY z udziałem Ks. biskupa Diecezjalnego, na co zaprasza się modlących się na różańcu z wszystkich parafii diecezji)  

ŚRODA (8 X)
godz. 17.00 msza: w 4 rocz. śmierci +Eugenię Maszczyńską 

(godz. 16.30 różaniec przyjaciół Radia Maryja, godz. 15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza)

CZWARTEK (9 X)
godz.17.00 msza z różańcem:+Janinę Szewczyk w I rocz.śmierci i+męża Stefana

PIĄTEK (10 X)
godz. 18.00 msza z 10-tką różańca: +Wiktorię Popę i męża Kazimierza

(godz. 16.00  zebranie ministrantów; godz. 18.45 katechumenat paraf. dla pragnących chrztu dziecka lub sakr. małżeństwa (w piątek dwudniowy pobyt u nas młodzieży Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu n. W.)

SOBOTA (11X)
godz.10.00 katechumenat młodzieżowy dla z kl.II,III,IV ponadgimnazjalnych
godz. 12.00 katechumenat młodzieżowy dla dziewczyn i chłopców z kl. I ponadgimn.  

(1 raz w miesiącu taka katecheza parafialna, na którą bardzo serdecznie zaprasza się dziewczyny i chłopców w wieku 16 – 20 lat; celem jest łączność ze swoją parafią, także dalsze przygotowanie do sakramentu małżeństwa, 25 katechez, wg programu Episkopatu Polski dla każdej parafii)       

godz. 16.00 msza ślubna pary Magdaleny Gosztyły i Marka Stachowicza
godz. 18.00 msza z 10. różańca:+Bronisława Bonka i jego żonę +Teresę i syna +Dariusza  

NIEDZIELA (12 X) VIII DZIEŃ PAPIESKI w Polsce
godz. 8.00 msza:  +rodziców Krzemkowskich i Kozaków, +braci i bratowe i siostry  
godz. 9.30 msza:+Jana Rządkowskiego w 5 rocz. śm., za rodziców ob. stron i rodzeństwo
godz. 11.00 msza: +za rodziców z obydwu stron Dyjachów i Kapisów, braci Mariana i Władysława i bratowe Irenę i Wiesławę i za dusze w czyśćcu cierpiące (10-tka różańca;12 X członkowie Akcji Katolickiej będą zbierać ofiary dla papieskiej FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA; będzie list Episkopatu w 30 rocz. wyboru Polaka na papieża; g. 16.00 w Szkole Podst. w Grucznie program “Jan Paweł II - wychowawca młodych”)

2. Inne ogłoszenia: biuro parafialne czynne od wtorku do piątku o godz. 8 -9.00 i krótko po wieczornej mszy.  Zaprasza  się na różaniec. Niech ten różaniec w kościele wykonywali parafianie, zwłaszcza z różańca misyjnego. Potrzeba wspólnego, zespołowego działania i ewangelizowania. Tak czynił Jezus, że wysyłał po dwóch, gromadził 12, 72, 120... W pojedynkę nic uczynić nie możemy. „Gdzie dwaj lub trzej są w imię Jezusa, tam On także jest... To też zachęta do modlitwy wspólnej w rodzinie (także z dziećmi klas II, które dzisiaj otrzymują poświęcone różańce,  a dla ich rodziców były spotkania w tygodniu...). 

Nabywać „Pielgrzym” i „Gość niedzielny” (zachęcić!).
Dziękujemy tym, którzy w ub. niedzielę zbierali ofiary do puszek dla rodziny, u której w wyremontowanym domu pożar wyrządził wielkie szkody. Pieniądze przekazaliśmy w poniedziałek. Jeszcze można przez parafię złożyć dalsze ofiary.
W tygodniu będą zamontowane trzy kinkiety z lewej strony (kto chciałby jeszcze coś dodatkowo ofiarować na te cele dokończenia renowacji kościoła, proszę, można złożyć ofiarę w biurze).   

Ks. proboszcz z łaski Bożej szczęśliwie rozpoczął 69. rok życia. Dziękuje za modlitwy, życzenia i dary od parafian z okazji imienin i urodzin. Dzięki, Bóg zapłać.

Zaczyna się piękna, polska, złota jesień. Zrzucane liście wskazują, iż przemija postać tego świata, a my dążymy ku Temu, kto jest Nieprzemijający i nieśmiertelnie, i Złoty, jak ostateczne Szczęście.

Szczęść Boże!

2008-10-05