ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 25 marzec 2019 roku

 18 niedziela zwykła (2 VIII 2015) * wakacje


Według zachęty biskupów w sierpniu próbujemy zachować trzeźwość. Uczestniczymy w akcji: „Podaruj 1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy bez wypadku na środki transportu dla polskich misjonarzy”. Św. Krzysztofie, patronie kierowców i podróżujących, módl się za nami.Koszyk dla tych ofiar z prawej strony z przodu na posadzce.

1. W TYGODNIU WAKACYJNYM MSZE ŚWIĘTE:

PONIEDZ.3 VIII

g.14.00 pogrzeb+Danieli Trojanowkiej l.61 z Chrystkowa - dobry Jezu..(int.
+Edmunda Gackowskiego w rocz.ur. i zm.z rodz.Gackowskich będzie 11 VIII g. 18.00)

WTOREK 4 VIII św. Jana Vianneya, prezbitera, patrona proboszczów,

godz. 18.00 msza: +Henryka Kleina i +Hildegardę i Józefa Jędraszków

ŚRODA 5 VIII

godz. 17.30 różaniec misyjny z Nowenną MBNP dla wszystkich 6.kręgów, które zaprasza się do kościoła, które otrzymają kalendarze misyjne na 2016 rok.

godz. 18.00 msza: +Stanisławę Jaworską i męża Czesława

CZWARTEK 6 VIII UROCZ.PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (bracki odpust - w parafii Gruczno w koronie ołtarzowej Przemienienie jest jednym z 3. obrazów obok św. Jana Chrzciciela,który chrzcił Jezusa i obok Piety Maryi przebitej siedmioma mieczami)

godz. 17.00 - 18.00 pierwszoczwartkowa adoracja Najśw. Sakr. Eucharystii (zaprasza się parafian z wiosek w dolinie Wisły - okazja do spowiedzi)

godz. 18.00 msza odpustowa - int. : dziękczynna za odebrane łaski prośbą
o opiekę Matki Boskiej dla Beaty i Zenona Jasińskich

(objazd chorych od g. 10.00).

PIĄTEK 7 VIII

godz.17.00-18.00 pierwszopiątkowa adoracja Najw. Sakramentu Eucharystii
(zaprasza się parafian mieszkających we wioskach u góry nad skarpą wiślaną)

godz. 18.00 msza: +Czesława Nowaka

(7 VIII zaprasza się do Cekcyna na XV Nocne Misteria Nadjeziorne „ Miłość niejedno ma imię” po zapadnięciu zmierzchu ok. g. 21.20-21.30 (amfiteatr nad cekcyńskim jeziorem).

SOBOTA 8 VIII

godz.10.00-12.00 spowiedź odpustowa - 4-5 księży będzie spowiadać - warto skorzystać z okazji i pojednać się z Bogiem i uzyskać zbawienne odpusty.

godz. 16.00 msza ślubna dla pary Emilii Mąki i Marcina Ernesta

godz. 18.00 msza:+Marianny Bylińskiej (udzielanie chrztów)

NIEDZIELA 9 VIII ODPUST PARAFIALNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO:

godz. 8.00 msza:+w 30 rocz. śmieci Pelagii Krzemkowksiej i męża Stanisława

godz.9.30 msza:+Alojzego Pietrzaka i rodziców i rodzeństwo

godz.11.00 msza-suma odpustowa:w int. parafii, parafian żywych i zmarłych, o błogosławieństwo Boże dla naszej parafii i jej mieszkańców

2.Inne ogłoszenia.

Biuro parafialne w wakacje czynne tylko zaraz po mszach św.

Dziękujemy za współdziałanie, transport, noclegi i jedzenie dla pielgrzymów gdańskiej pieszej pielgrzymki. Nocowało w parafii ponad 300 pielgrzymów.

Było też w Grucznie sobotnie kryterium uliczne międzynarodowego wyścigu kolarskiego z pomocą zaprzyjaźnionych ludzi skupionych wokół organizatorów wyścigu Joanny Grzonkowskiej i Jana Chudzińskiego.

9 sierpnia 2015 odpust Przemienienia Pańskiego w Grucznie.

15 sierpnia 2015 o godz. 9.30 dożynki parafialne w Grucznie, na które proszę przygotować delegacje z wiosek z bukietami żniwnymi lub wieńcami.

21 sierpnia 2015 r. zakończenie proboszczowania przez ks. Franciszka Kameckiego w Grucznie, a rozpoczęcie przez ks. mgra Grzegorza Knuta.

22 i 23 sierpnia 2015 Festiwal Smaku w Grucznie.

Potrzebna krew, osocze i przeszczep szpiku kostnego dla Karoliny Gwizdały z Parlina. Zgłosić chęć oddania i tej pomocy w parafii.

Z pokojem w sercu wracajmy do domów. Z Panem Bogiem!

2015-08-02