ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 25 marzec 2019 roku

 10 niedziela zwykła (7 VI 2015) * VIII Święto Dziękczynienia


W tę niedzielę 7 czerwca 2015 zbiórka na Świątynię Opatrzności w Warszawie w Wilanowie, w której możemy i powinniśmy brać udział,będąc zarazem uczestnikami powstawania tego Centrum Opatrzności Bożej, wotum wdzięczności za opiekę Maryi Królowej Polski nad Polską i naszymi rodzinami.

1. W TYGODNIU będzie w naszej parafii następująco:

PONIEDZ.8 VI wspomn. św. Jadwigi królowej

godz. 18.00 msza z ostatnią procesją eucharystyczną:
+Zdzisławę Kujawę z d. Kamecka, siostrę ks. proboszcza

WTOREK 9. VI

godz.18.00 msza:+Zdzisławę Kujawę z d. Kamecka - od uczestników pogrzebu zamiast kwiatów na pogrzebie

ŚRODA 10 VI

g.15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza członków, emerytów i innych seniorów..

godz. 17.30 różaniec misyjny dla wszystkich kręgów (zamiast I. środy)

godz.18.00 msza: +Sebastiana Mania - od pracowników przedszkola w Grucznie

CZWARTEK 11 VI

godz. 17.00 (w II czwartek miesiąca) Grupa AA „PRZEBUDZENIE”- zaprasza alkoholików i zainteresowane całe rodziny. Te mitingi - wszystkie otwarte, zawsze w II czwartek miesiąca o 17.00 - na które mogą przychodzić nie tylko alkoholicy, ale wszyscy zainteresowani problemem alkoholizmu. Bardzo zapraszamy.

godz.18.00 msza, wspomn. św. Barnaby ap.: +rodziców Martę i Alojzego Rządkowskich i Martę i Alojzego Andrzejewskich

PIĄTEK 12 VI uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Bardzo zaprasza się do kościoła. Modlimy się za kapłanów, o nowych kapłanów, o dobrego nowego proboszcza dla parafii w Grucznie, o pogodną starość dla proboszcza, który kończy urzędowanie w tym roku i przechodzi na emeryturę... .

godz. 18.00 msza z grupą charyzmatyczną :+ w 11. rocz. śm.+Katarzynę Predelę Po mszy grupa charyzmatyczna zaprasza na uwielbienie Jezusa w podziemiach domu katech , tym razem będzie także agapa po spotkaniu

godz.18.45 katechumenat parafialny (prowadzi ksiądz) i parafialne poradnictwo rodzinne (prowadzą nauczyciele NPR mgr Paulina Jóźwiak i mgr inż Łukasz Urbański). Przed wakacjami będzie jeszcze katechumenat tylko 19 i 26 czerwca, w czasie wakacji nie będzie piątkowych spotkań w sprawie ślubów i chrztów, proszę teraz zacząć, potem nowe pary narzeczonych i rodziców w sprawie nowych chrztów i nowych ślubów przyjmujemy po wakacjach ..

SOBOTA 13 VI

godz. 18.00 msza:+Nikodema Wietrzykowskiego, rodziców i krewnych zmarłych z tej rodziny

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 14 VI

godz. 8.00 msza: + Małgorzatę Kurzydło

godz. 9.30 msza: w 25 rocznicę śmierci +Tadeusza Barwika

godz. 11.00 msza: +męża Edwarda Wieczorek w 15 rocz. śm., Wiesławę i Teresę i rodziców

(Sekundycja tj. druga prymicja ks. neoprezbitera Łukasza Paluszewskiego o godz. 11.00 - odprawi mszę, wygłosi homilię i udzieli prymicyjnego błogosławieństwa; jako diakon kolędował u nas )

2. Inne.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizowania procesji w Boże Ciało. Bóg zapłać, budującym 4 ołtarze, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej „Płomyki”, prowadzącym śpiewy, niosącym feretron i poczty sztandarowe strażaków, wędkarzy..., paniom z różańca misyjnego, z Klubu i Akcji Katolickiej, innym grupom, przedstawicielom OSP, dzieciom sypiącym kwiatki, ministrantom, szafarzom, kolektującym. pracownikom parafii, kapłanom, szczególnie dyrektorowi Gimnazjum za dobre nagłośnienie tak bardzo ważne przy wszystkich ołtarzach i wszystkim przybyłym parafianom i gościom (mniej niż w zeszłym roku).

Dzięki - za ofiary w ub. tygodniu dla parafii i dla o. Teodora Knapczyka.

Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku od godz. 8.00 – 9.00 i krótko zaraz po wieczornej mszy.

Rodzice dzieci klas II niech 14 VI i 21 VI składają podczas mszy w procesji ofiarnej prośby z danymi personalnymi swej córeczki lub synka, z uzasadnieniem, że pragną I Komunii św. dla swego dziecka w r. 2016 w klasie III. Także takie prośby składają rodzice starszych dzieci, jeżeli takie nieprzyjęte mieszkają w naszej parafii.

Animatorzy bierzmowania z klasy II gimnazjum przychodzą w niedzielę 14 czerwca po mszach po formularze zgody i po regulamin przed biwakiem wyjazdowym od 14 VII - 18 VII, a animatorzy klasy III gimnazjum również przychodzą po to samo przed biwakiem stacjonarnym od 20 VII do 23 VII.

Jest nowy „Pielgrzym” do nabycia.

Niech wszystkim Pan Bóg błogosławi...

2015-06-07