ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 2 niedziela zwykła (18 I 2015) * czas karnawału


W tę niedzielę ofiary kolekty są na W. Seminarium Duchowne w Pelplinie. 18 - 25 I Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

1. Będzie  w naszej parafii taki plan tygodnia:                      

PONIEDZIAŁEK 19 I

godz. 7.15 msza: w int. po udarze ciężko chorej siostry Zdzisławy

(o godz. 11.00 w Różannie w szkole poświęcenie tablicy im. ks. Jana Twardowskiego)

WTOREK 20 I

godz. 7.15 msza: za parafię i tych którzy prosili o modlitwę  - biuro nieczynne

ŚRODA 21 I

nie będzie mszy  - biuro nieczynne

CZWARTEK 22 I

nie będzie mszy - biuro nieczynne

PIĄTEK 23 I

godz. 18.00 msza: za rodziny ( wg int. papieskiej)

SOBOTA 24 I

godz. 18.00 msza: +Danutę Kamińską w 4 rocz. śmierci

III NIEDZIELA ZW. 25 I:

godz. 8.00 msza:+rodziców Martę i Stanisława Brzezińskich      
   
godz. 9.30 msza: +Benedyktę w 15 rocz. śm. i męża Kazimierza Kufel w dniu urodzin     
   
godz. 11.00 msza: +Józefę i Edmunda Trochowskich i rodziców z obojga stron   

2. Inne.

W tygodniu odbył się pogrzeb ś. p. Urszuli Redmann l. 60 z Poledna - dobry Jezu...

Od wtorku do czwartku biuro nieczynne - w parafii urlopowo.

Za wszelkie dobro, ofiary, pomoc i życzliwość - wszystkim - Szczęść Boże!

2015-01-18