ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 3 niedziela Adwentu (14 XII 2014) * Parafia Gruczno


W tę niedzielę pomaga ks. prał. prof. dr hab. Wojciech Pikor Przyjmujemy dary dla biednych na święta - żywność i odzież - składać je z przodu w kościele przy chrzcielnicy. - Bóg zapłać. Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Dziewczynki i chłopcy z klas I gimnazjum - po zlożeniu prośb o bierzmowanie - przychodzą w te niedzielę 14 XII po mszy 1100 - owej na konieczne spotkanie w domu katechetycznym.

1.W TRZECIM TYGODNIU ADWENTOWYM msze będzą o godz. 16.00:

PONIEDZ.15 XII SPOWIEDŹ ADWENTOWA w Grucznie z udziałem 5 - 6 księży:

godz.10.00 - 11.30 spowiedź dla wszystkich

godz.13.30 – 15.00 spowiedź dla dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa i gimnazjum) i dla dorosłych, potem pół godziny przerwy dla księży

godz.15.30 – 17.00 spowiedź dalsza dla młodzieży licealnej, zawodowej i starszej młodzieży i dla wszystkich parafian kobiet i mężczyzn

g. 16.00 msza roratnia: +Czesława SzamrowiczA i Mieczysława Manysa

WTOREK 16 XII

godz.16.00 msza roratnia:+Jana Morgasia

ŚRODA 17 XII

godz. 16.00 msza roratnia: dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla rodziny (urodziny papieża Franciszka (78 lat!!!)

CZWAR.18 XII

g.16.00 msza roratnia:+Konrada Szczukowskiego w rocz. śmierci i rodz. z obojga stron

PIĄTEK 19 XII

godz.16.00 msza roratnia:+Czesława Baumgarta

(godz. 17.30 - 18.00 spowiedź adwentowa w Topolnie)

(w sprawie ślubów i chrztów katechumenat parafialny i paraf. poradnictwo rodzinne będzie dopiero od lutego, po przerwie spowodowanej brakiem chętnych)

SOBOTA 20 XII

g.18.00 msza:+Helenę i Leona Osińskich rodziców i rodzeństwo z obojga stron

(od godz. 8.30 - 12.00 spowiedż adwentowa w Świeciu w parafii św. Andrzeja Boboli)

IV NIEDZIELA ADWENTU 21 XII

godz.8.00 msza: +rodziców Martę i Władysława Pasternackich

godz. 9.30 msza: +Henryka Kufla w 80.3 urodziny

godz. 11.00 msza: +Teresę i Stanisława Suchcickich i rodziców obojga stron

2.Inne ogłoszenia.

Biskup wyznaczył termin bierzmowania na 26 wrzesień 2015 o godz. 15.00.

Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku od 8 - 9.00 i krótko po wieczornej mszy.

W celu uzyskania funduszów nie tylko od życzliwych i hojnych parafian, parafia chętnie sprzeda kilka działek, zapraszamy do zakupu tychże działek.
Kto może i chciałby uczestniczyć w zapłacie za materiały i wykonane wszystkie prace remontowo-konserwatorskie wokół kościoła i w kościele i nie tylko, niech jeszcze dorzuci swoją większą ofiarę w tym roku i aż do maja roku 2015.

W Szkole Podst. im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie będzie „wigilia narodów” we wtorek 17 XII 2013 o godz. 11.00. 20 XII 2013 w Szkole Post. im. Jana Pawła II w Grucznie będą Jasełka i wigilia szkolna. ...

Opłatki wigilijne na znak jedności z parafią odbierać od pań i panów - rejonowych opiekunów charytatywnych. Zakup świeczek jest udziałem w wigilijnym dziele pomocy dzieciom oganizowanym przez Caritas Polską. Udzielanie chrztu 27 XII o godz. 18.00.

Warto z czystą duszą i sercem przeżywać święta Bożego Narodzenia.

2014-12-14