ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 17 czerwiec 2019 roku

 2 niedziela Adwentu * 7 XII 2014 * Parafia Gruczno


W tę niedzielę 7 XII ofiary kolekty są na Stolicę Apostolską. a po mszach będzie zbiórka do puszek to pomoc materialna dla Kościoła katolickiego na Wschodzie. W tę niedzielę młodzież klas I gimnazjów składa prośby o bierzmowanie z uzsadnieniem i pesonaliami adresowymi na kartce A4 z marginesem i przylepionym zdjęciem.

**************

1. W DRUGIM ADWENTOWYM TYGODNIU:

PONIEDZ. XII uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP - święto nienakazane, ale możemy zachować jego świąteczny charakter . 2 rocznica Ingresu Biskupa Pelplińskiego dr. Ryszarda Kasyny (2012) Dzień Modlitw w intencji Młodzieży Żeńskiej , zauważając jej posłannictwa w Kościele i w świecie.

godz. 9.30 msza świąteczna: w int. parafian i parafii i młodzieży żeńskiej w parafii

godz. 15.00 msza świąteczna i roratnia: +Tekli Ziółkowskiej w rocz. śmierci i Leonarda i Stanisławę i Rajmunda

(godz. 17.00 odpust w klasztorku w Świeciu w kościele)

WTOREK 9 XII

g.18.00 msza:+Zofię Najdowską w I. śmierci i męża Edmunda
(o godz. 18.45 zaprasza się nauczycieli religii na spotkanie adwentowe)

ŚRODA 10 XII

g. 13.00 klub Symeona i Anny zaprasza członków i sympatyków seniorów na
swoje miesięczne spotkanie, tym razem to spotkanie z przedszkolakami

godz. 15.30 różaniec w int. osób konsekrowanych z okazji Roku Konsekrowanych

godz. 16.00 msza:+Jana Bizonia z okazji urodzin i rodziców z obojga stron

CZWARTEK 11 XII

godz. 17.00 w II czwartek miesiąca w domu katech. miting AA Przebudzenie - bardzo zaprasza się alkoholików, rodziny alkoholików i innych zainteresowanych pracą nad trzeźwością

godz.18.00 msza roratnia:+Edmunda Reinholza z okazji 75. urodzin, syna Mirosława i rodz.z obojga stron

PIĄTEK 12 XII

godz.18.00 msza: +Jerzego Trepczyńskiego

SOBOTA 13 XII wspomnienie św. Łucji,

godz. 18.00 msza: +Zbigniewa Sopińskiego w 31 rocz. śmierci i rodziców Sopińskich i Grzybowskich

3 NIEDZIELA ADWENTOWA 14 XII

godz. 8.00 msza: +Józefa Gackowskiego w rocz. śmierci i Marię Gackowską

godz. 9.30 msza: +Jana Łobaczewskiego i rodziców z obojga stron

godz.11.00 msza: dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo z okazji urodzin

(14 XII po mszy 11.00 - owej dziewczynki i chłopcy klas I pozostają jeszcze w domu katech. aby uzgodnić podział na podgrupy, biwak podczas ferii i inne zadania)

2. Inne.

Zmarła ś,p. Halina Danuta Paluch l. 66 z Gruczna, jej pogrzeb w sobotę - dobry Jezu...

Zgłoszono chrzest na 27 XII o godz. 18.00, nie będzie więc w Boże Narodzenie.

Dzień większej spowiedzi adwentowej z udziałem kilku księży będzie u nas w poniedziałek 15 XII w godz. 10.00 - 11.30 i od godz. 13.30 - 15.00, 15.30 - 17.00.

Żywność i odzież zimową dla potrzebujących przed Świętami przyjmujemy w kościele przy chrzcielnicy. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom to sprzedaż świeczek caritasowycb po 6 zł., które można nabyć u rejonowych u pań i panów - opiekunów charytatywnych. U nich także odbierać opłatki wigilijne jako znak jedności z parafią.

Dziękujemy za wykonane prace przy parafii i za ofiary w biurze.

W Adwencie przyjmujemy Jezusa Chrystusa i mądrość Jego Słowa. Życzliwie nastawiamy się ku każdemu bliźniemu.

Niech nam Bóg błogosławi...!

2014-12-07