ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 17 czerwiec 2019 roku

 1 niedziela Adwentu 30 XI 2014 * Parafia Gruczno


W roku kościelnym 1914/2015 czytania niedzielne rok B, czytania w dni powszednie cykl I. W tę niedzielę po mszy 11.00 - owej będzie konieczne spotkanie dla animatorów klas III gimnazjum i klas II gimnazjum

1.W PIERWSZYM TYGODNIU ADWENTOWYM w naszej parafii:

PONIEDZIAŁEK 1 XII

godz.18.00 msza roratnia:+Andrzeja Sosnowskiego i Bronisława Rogowskiego

WTOREK 2 XI

godz. 18.00 msza:+Leona Osińskiego w 20 rocz. śmierci i zm. jego żonę Helenę

ŚRODA 3 XII

godz. 17.30 różaniec misyjny dla wszystkich kręgów różańca misyjnego i nowenna Niest.

godz. 18.00 msza:+rodziców Krzemkowskich i Kozak i zmar. ich dzieci

CZWARTEK 4 XII I czwartek miesiąca poświęcony Jezusowi Arcykapłanowi:

godz. 7.00 msza roratnia: ..............

po mszy do godz. 8.30 adoracja Najśw. Sakr. Eucharystii i okazja do spowiedzi (zaprasza się mieszkańców - parafian samotnych i rodziny z wiosek doliny Wisły)

objazd chorych od godz. 10.00)

PIĄTEK 5 XII I piątek miesiąca poświęcony Sercu Jezusa, o którym przypomina nam figura Serca Jezusa ustawiona przy drodze na Goszynę w rogu ogrodu przed rokiem,

godz. 17.00 - 18.00 adoracja Najśw. Sakr. Eucharystii (stajemy w ciszy przed Tajemnicą Jezusa Chrystusa, adorujemy Go, uwielbiamy, podziwiamy, wokół Niego porządkujemy swój cały świat - okazja do spowiedzi (zapraszamy parafian i rodziny mieszkające na pagórkach ponad doliną Wisły, Koronka do siedmiu Boleści Maryi i modlitwa duchowej adopcji dziecka poczętego)

godz. 18.00 msza: +Jerzego Pszczolińskiego i rodziców z obojga stron

(z powodu faktycznego braku chętnych - jest obecnie przerwa do końca stycznia w katechumenacie parafialnym w sprawie ślubów i chrztów oraz w parafialnym poradnictwie rodzinnym - kto ma potrzebę indywidualnej rozmowy - może przybyć w piątki o godz. 18.45, do księdza albo umówić się z nauczycielami NPR p. mgr Pauliną Jóżwiak i p. mgr inż. Łukaszem Urbańskim)

SOBOTA 6 XII św.Mikołaja bpa

godz. 18.00 msza: +Henryka Koniecznego w 8. rocznicę śmierci
(zapraszamy dzieci, które otrzymają słodycze od św. Mikołaja biskupa )

II NIEDZIELA ADWENTU 7 XII kolekta dla Stolicy ASpostolskiej

godz. 8.00 msza:+Zbigniewa Gardynika i zmar. z rodziny

godz. 9.30 msza: + rodziców Irenę i Mariana Kwiatkowskich

godz.11.00 msza:+rodziców Bronisławę i Wacława Kapica rodzeństwo i szawgra
(coroczna zbiórka do puszek dla Kościoła na Wschodzie, niech zbierają członkowie Caritas, za co Bóg zapłać);

młodzież klas I gimnazjum składa prośby o bierzmowanie z uzsadnieniem i pesonaliami adresowymi na kartce A4 z marginesem i przylepionym zdjęciem .
2. Inne

W ub. tyg. odbył sie oprócz pogrzebu Teresy Glazińskiej l. 85 z Parlina pogrzeb śp. Mieczysława Manysa l. 74 z Gruczna - dobry Jezu...

Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku g. 8.00 - 9.00 i krótko po wieczornej mszy.

Parafia chętnie sprzeda kilka działek budowlanych przy głównej trasie w kierunku Topolna z prawej strony.

Na roraty przynosić lampiony lub świeczki - symbole adwentowego czuwania i modlitwy. Dzięki za wystrój adwentowy w kościele.

Niech Adwent będzie naszym duchowym porządkowaniem siebie i duchowym przygotowaniem swej rodziny na Święta Bożego Narodzenia. Szczęść Boże.

2014-11-30