ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 25 marzec 2019 roku

 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (23 XI 2014) * 34 niedziela zwykła


UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (23 XI 2014) * 34 niedziela zwykła.

W TYGODNIU MSZE i INNE SPOTKANIA:

PONIEDZ. 24 XI - WTOREK 25 XI - ŚRODA 26 XI - CZWARTEK 27 XI - nie będzie mszy z powodu uczestnictwach ks. proboszcza w zamknietych rekolekcjach kapłańskich w Laskowicach u oo.Werbistów. Urlopowo w te dni w parafii.

Biuro parafialne czynne tylko piątek o godz. 8.00 - 9.00 i po wieczornej mszy

PIĄTEK 28 XI, dzień pokuty,

g. 16.00 - 17.00 okazja do spowiedzi

godz. 18.00 msza: +Andrzeja Łukasika.

SOBOTA 29 XI

godz. 10.00 zaprasza się oazowiczów, także dawniejszych na spotkanie

godz. 14.00 zebranie ministrantów

godz. 18.00 msza: w 20 rocz. ślubu podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o dalsze

(udzielanie chrztu, poświęcenie wieńca,zapalenie 1.świecy adwentowej)

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 30 XI:

godz. 8.00 msza: +Krystynę Kozielecką w dniu urodzin i imienin i rodz. obojga stron

godz. 9.30 msza: +rodziców Amelię i Juliana Bernackich i Mariannę i Stanisława Zielonych i zmarłych z tych rodzin

godz. 11.00 msza: +rodziców Helenę i Alojzego Michałowskich
(konieczne spotkanie dla animatorów klasy III gimnazjum i klasy II gimnazjum )

Inne ogłoszenia:

Odpust w Przechowie w tę niedzielę 23 XI Chrystusa Króla - suma odpustowa tam godz. 12.00.

Dziękujemy drektorowi Gminazjum nr 4 im. Jana Pawła II i paniom stołówki szkolnej za możliwość rozegrania meczów halowej piłki nożnej wśród ministrantów parafii dekanatu Świecie, za sędziowanie, za gościnę i jedzenie - serdeczne dzięki.

Diecezjalny „Pielgrzym” jest do nabycia od ministrantów.

Energetyka będzie zmieniać linię przechodzącą przz partafialne działki, które są do sprzedania, linia będzie na granicach działek i pod ziemią. Proszę nabywać jeszcze działki, aby parafia mogła uzbierać pieniądze na resztę zapłaty od wykonanych robotach (po dokładnych wycenach jeszcze trzeba ok. 100 tysięcy zł., przy czym 40 tysięcy zł od zaraz, co pożyczy jedna rodzina; a reszta ewent. odda się w 2 działkach jako ekwiwalent ).

Niech Jezus Chrystus króluje w naszych sumieniach, umysłach i sercach.

Niech swoją Ewangelią wspomaga nasze dobre zamiary i decyzje, i niech nam błogosławi

2014-11-23