ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 18 niedziela zwykła (3 VIII 2014) * wakacje * Parafia Gruczno


Według zachęty biskupów w sierpniu nie kupujemy,nie częstujemy i nie pijemy alkoholu. Uczestniczymy w pięknej akcji: „Podaruj 1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy bez wypadku na środki transportu dla polskich misjonarzy” - św. Krzysztofie, patronie, kierowców i podróżujących -módl się za nami.Koszyk dla tych ofiar z prawej strony z przodu na posadzce. Po mszy członkowie Caritasu zbierają nagląco ofiary dla pogorzelców pp. Gągolów w Różannie, w naszej parafii, u których spaliły się 2. chlewnie i dużo zboża).

1. W TYGODNIU WAKACYJNYM MSZE ŚWIĘTE:

PONIEDZIAŁEK 4 VIII nie będzie mszy ============

WTOREK 5 VIII

godz. 18.00 msza: +Krystynę Suchcicką w 15. rocz. śmierci

ŚRODA 6 VIII UROCZ. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (bracki odpust w naszej parafii, który jest zaznaczony w koronie ołtarzowej jednym 3. obrazów)

godz. 18.00 msza świąteczna odpustowa - intencja: sklep Nadzieja o szczęśliwe jego funkcjonowanie- prosi o to właścicielka (w odpust wspominamy zmarłych kapłanów w tej parafii i parafian (przenosimy go liturgicznie na niedzielę 10 VIII)

g.17.30 różaniec misyjny dla 6.kręgów,które zaprasza się do kościoła(Nowenna do MBNP

CZWARTEK 7 VIII

godz. 18.00 msza: +ks. Anastazego Nagórskiego, kanoniku, poprzedniego proboszczu w Grucznie, który zmarł w konfesjonale 15 V 1982)

Objazd chorych przez księdza od godz. 10.00 .

PIĄTEK 8 VIII

godz. 18.00 msza: w 15 rocz. śm.+Alfonsa Krzemkowskiego

(8 VIII zaprasza się do Cekcyna na XIV Nocne Misteria Nadjeziorne „Okna pewnego zaułka” po zapadnięciu zmierzchu ok. g. 21.20 - 21.30 - amfiteatr nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim - kilkadziesiąt wykonawców, grupa młodzieży i tancerek. W razie niepogody spektakl odbędzie się 9 sierpnia).

SOBOTA 9 VIII

godz.10.00-12.00 spowiedź odpustowa - 4-5 księży będzie spowiadać - warto skorzystać z okazji i pojednać się z Bogiem i uzyskać zbawienne odpusty.

godz. 18.00 msza:+Marka Gołębiewskiego w 20 rocz. śmierci i za zmar. z rodziny (udzielanie zgłooszonych i zapisanych chrztów)

NIEDZIELA 10 VIII ODPUST PARAFIALNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO:

g. 8.00 msza:+rodz.Bronisława i Marianny Kanarek i brata Zygmunta i Wandę Skrzypczak

godz.9.30 msza:+Alojzego Pietrzaka w 19 rocz. śm. i rodziców i rodzeństwo z obojga stron

godz.11.00 msza-suma odpustowa:w int. parafii, parafian żywych i zmarłych, o błogosławieństwo Boże dla naszej parafii i jej mieszkańców

(Sumę odpustową o 11.00 i wszystkie kazania wygłosi ks. kan. Stefan Kukliński emerytowany proboszcz parafii w Łążku, mszę o godz. 8.00 odprawi ks. prał. dr hab. Wojciech Pikor, którey na dalszych mszach będzie pomagał, spowiadając w konfesjonale)

2.Inne ogłoszenia.

W ub. tygodniu odbył się u nas pogrzeb ś.p. Andrzeja Łukasika l. 58 z Świecie, dawniej w Chrystkowie - dobry Jezu...

Dziękujemy za współdziałanie, transport, noclegi i jedzenie dla pielgrzymów gdańskiej pieszej pielgrzymki. Nocowało 420 pątników.

Było też w Grucznie sobotnie kryterium uliczne międzynarodowego wyścigu kolarskiego przy pomocy przyjaznych ludzi skupionych wokół organizatorów wyścigu Joanny Grzonkowskiej i Jana Chudzińskiego.

Biuro parafialne w wakacje czynne tylko zaraz po mszach św. i w piątki o godz. 8.00 - 9.00.

Z pokojem w sercu wracajmy do domów. Z Panem Bogiem!

2014-08-03