ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (6 IV 2014) * Parafia Gruczno


1. W naszej parafii taki porządek tygodnia:

PONIEDZIAŁEK 7 IV

nie będzie mszy ..........============

WTOREK 8 IV

godz. 18.00 msza:+ Hieronima Łobockiego Konieczne spotkanie dla rodziców dzieci kl.II, mieszkających we wioskach doliny Wisły (cz. I w k-le, II cz. w domu katech.)

ŚRODA 9 IV

godz. 18.00 msza:za zmarłych ofiarodawców na rzez naszej parafii Konieczne spotkanie dla rodziców dzieci klas II, mieszkających ponad doliną Wisły, na górach

godz. 15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza seniorów, emerytów, rencistów, wdowy, wdowców...

(różaniec o 17.30 w int. papieża Franciszka i emer. papieża Benedykta XVI i starych ludzi)

CZWARTEK 10 IV WIELKA SPOWIEDŹ WIELKANOCNA (KONKURS SPOWIEDZI) z udziałem 8-9 księży:

godz. 9.30 - 11.30 spowiedź dla wszystkich

godz. 13.30 – 15.00 spowiedź dla dzieci, młodzieży gimnazjum i wszystkich parafian

godz. 15.30 - 17.00 spowiedź dla wszystkich,także dla młodzieży ponadgimnazjalnej

godz. 16.00 msza z Komunią wielkanocną: +Jerzego Pszczolińskiego i rodz.obojga stron

godz.17.30 - 18.00 jeszcze okazja do spowiedzi dla spóźnionych (jeden ksiądz)


PIĄTEK 11 IV

godz.16.00 droga krzyżowa dla dzieci,młodzieży i dorosłych (tylko jedna)

godz.16.30 msza: dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błog. B. dla rodziców
[spowiedź w Topolnie od godz.18-19.00];

(nie będzie katechumenatu paraf. i poradnictwa 11 IV i 18 IV, następny 25 IV, 9 V, 23 V i 30 V, chrzest będzie 19 IV g. 21.00 i 10 V o 18).

SOBOTA 12 IV

godz. 17.30 gorzkie żale z adoracją

godz. 18.00 msza: dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ (13 IV ) ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY:

godz. 8.00 msza: +w I rocz. śmierci Leszka Niewadzi

godz. 9.30 msza:+ Felicję i Zygmunta Koszowskich i ich rodziców i rodzeństwo

godz.11.00 msza z procesją palmową:.dziękczynna z prośbą o dalsze bogosł. B. dla Alicji, Soni, Celiny i Weroniki
(proszę przygotować palmy na każdą mszę, kolorowe palmy, gałązki wiosenne, kwiaty; można je nabyć od młodzieży, także od niej inne wielkanocne rzeczy można kupić przed kościołem; dzieci kl. II przychodzą koniecznie na godz. 11.00 i razem z innymi uczestniczą w procesji palmowej na początku mszy w łączności z Światowym Dniem Młodzieży – będziemy szli wokół kościoła z palmami; młodzież kl. III gimnazjum (przygotowująca się do bierzmowania) niech też idzie w procesji z przodu z palmami, każdy animator niech zorganizuje swoją grupę i jej spis złoży po procesji).

2. Inne ogłoszenia.
Trwają roboty elewacji domu katech.od strony północnej i rozpoczęto roboty konserwatorsko-malarskie wewnątrz kościół, których kosztorys wynosi ok. 210 tysięcy, - zł . Ok. połowę otrzymamy z dotacji. W biurze parafialnym od wtorku do piątku przyjmujemy ofiary na malowanie kościoła.
Wg dekretu biskupa nie będzie już kartek wielkanocnych, ale można w tym roku ostatni raz w kopercie z nazwiskiem złożyć dobrowolnie i chętnie z radością np. pięciokrotnie większą ofiarę niż za kartki i z tego byłby znaczące pieniądze na malowanie.
Chętnie sprzedamy trzy-cztery działki budowlane na ten cel. Lepiej kupić działkę, lokując w niej oszczędności niż w banku. Nieruchomości nie będę taniały, lecz rosły w cenę. Przyjmujemy także konkretne dary żywności, nowej odzieży lub prawie nowej dla biedniejszych - składać je obok chrzcielnicy w kościele jak w ub. roku. Także ofiary w złotówkach jako jałmużna postna do koszyka przed tabernakulum dla poparzonego ucznia Dawida Trochowskiego. Bóg zapłać za ofiary na kościół i jego malowanie w ub. tygodniu.

Niech wszystkim Bóg błogosławi. Skorzystajmy z sakramenty pokuty w czwartek, aby pojednać się z Bogiem i ludźmi. Niech miłosierdzie Boże będzie przez nas uwielbione.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

2014-04-06