ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 4 niedziela Wielkiego Postu (30 III 2014) * Parafia Gruczno


Chór Parati Semper z Świecia będzie śpiewał na mszach o godz. 9.30 i 11.00.

1. W KOLEJNYM TYGODNIU WIELKOPOSTNYM W GRUCZNIE:

PONIEDZ. 31 III

nie będzie mszy ===================

WTOREK 1 IV

godz.16.00 msza (nie o 18.00) : o zdrowie dla Grzegorza od sąsiadów

ŚRODA 2 IV

godz. 17.30 różaniec misyjny

godz. 18.00 msza: o spokój duszy i życie wieczne za zmar. Józefa i Józefę Krzmkowskich i Helenę i Bronisława i ich zmarłe dzieci Alfonsa i Irenę od Ireny

CZWARTEK 3 IV

godz.17.00 -18.00 adoracja Najśw.Sakramentu dla parafian w dolinie Wisły

godz. 18.00 msza: +Krystynę i Leszka Guziewicz

(objazd chorych od godziny 10.00)

PIĄTEK 4 IV

godz. 16.00 droga krzyżowa dla dzieci (w czasie drogi krzyż. spowiedź)

godz. 17.30 droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych

godz.18.00 msza:

(o godz. 18.45 katechumenat parafialny i parafialne poradnictwo rodzinne w sprawie ślubów i chrztów, następny w kwietniu tylko 11 IV i 25 IV, a w maju tylko 9 V i 23 V)

SOBOTA 5 IV

godz. 14.30 zebranie ministrantów

godz. 17.30 gorzkie żale cz I

godz. 18.00 msza: o błog. dla dzieci chrzczonych (następny chrzest w Wigilię Wielk.19 IV g.21)

5 NIEDZIELA W. POSTU 6 IV

godz. 8.00 msza: +Pelagię i Stanisława Krzemkowskich i zmarłych z rodziny

godz. 9.30 msza: +Wacławę Falgowską rodziców i rodzeństwo z obojga stron

godz. 11.00 msza: +Teresę i Tadeusza i Jana Koszowskich (harcerki z Bydgoszczy będą)

2. Inne ogłoszenia:

Okazja do sakramentu pokuty (=spowiedzi) przed mszami, podczas adoracji, gorzkich żali i dróg krzyżowych. Największa spowiedź wielkanocna (tzw. konkurs spowiedzi nazywany dawniej na Pomorzu) przed i po południu z udziałem wielu księży - będzie u nas w czwartek 10 kwietnia.

Przyjmujemy jałmużnę postną do koszyka na posadzce obok tabernakulum (w ub. niedzielę włożono ponad 500 zł jako pomoc dla tragicznie poparzonego Dawida Trochowskiego), a dar paczek wielkanocnych dla biednych składać przy chrzcielnicy. Bóg zapłać.

Jeszcze taka refleksja wielkopostna: uczymy się tego, aby być dla innych.
Rozmyślamy nad uporządkowaniem wszystkiego w swej głowie, nad sensem życia, po co zostaliśmy obdarzeni życiem, dlaczego mamy być lepsi i pozytywnie odniesieni do bliźniego, dlaczego więź z Jezusem Chrystusem, a nie z kimś innym, dlaczego z Kościołem, a nie z jakąś inną grupą samozwańczą, dlaczego Słowo Boże w Piśmie św., a nie w w innym liberalnym druku.

Bóg zapłać za ofiary na dwie płaskorzeźby spośród 6. stacji drogi światła, które będą trwałymi płaskorzeźbami kanonizacji Jana Pawła II 27 kwietnia 2014: 2000 zł od jednej pani z Parlina oraz 2040 zł od nauczycieli i pracowników Szkoły Podst. im. Jana Pawła II w Grucznie.

Panom z Gruczna dzięki za roboty upiększenia starej szopy obok kościoła, usuwając azbest, resztki starych gratów, materaców, sprzętu obozowego z czasów wakacji namiotowych. Dzięki bardzo pani i panu z Gruczna za usunięcie staroci i nieużytecznych rzeczy.

Teraz poprawia się elewację domu katech. od strony placu kościelnego. Prace przygotowawcze z uwzględnieniem uwag konserwatorów pozwalają, iż od piątku może zacząć się malowanie kościoła. Do wymalowania potrzeba większych pieniędzy, o które się staramy w Urzędzie Marszałkowskim (motywacją charakter zabytkowy kościoła), w którym obiecano nam 70 tysięcy, przy równoczesnym wkładzie własnym parafii 36 tysięcy zł. Obiecane pieniądze są na razie wirtualne. Więc musimy dodać własne pieniądze - ok. 60 tysięcy lub więcej. Jako proboszcz stwierdzam, że nie mam pieniędzy (ani parafialnych ani swoich), większość swoich emeryckich pieniędzy z 9 lat i zarobionych poza parafią w tamtym czasie itp. z mojego konta - prawie 130 tysięcy zł wydałem w ciągu roku plus 100.000, - zł od sprzedaży działek, m. in. 7.000,- zł meble w jadalni, 8.000,- zł meble w biurze, 26.000,- zł meble w zakrystii, 25.500,- zl figura. Najśw. Serca Pana Jezusa, prawie 30.000, - zł materiały na dach i modernizacja szopy, 36.000, - zł zakrystia i nowe kanałowe połączenie grzewcze między kościołem a domem katech., ok. 70.000, zł wkład parafii na odwodnienie kościoła, przy czym była dotacja marszałkowska 104.000, - zł i konserwatora wojewódzkiego 10.000,- zł, opłacono materiały na ogrodzenie i na altanę, otrzymując od parafian, od strażaków, dużo gratis transportu i robocizny), Aby ruszyć z malowaniem kościoła zwracam się do szanownych i życzliwych parafian o hojność na ten cel w ciągu całego miesiąca kwietnia. Ofiary zbieramy w biurze.

Nawracajcie się i wierzcie w Jego Ewangelię. - szczęść Boże.

2014-03-30