ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
środa, 16 styczeń 2019 roku

 8 niedziela zwykła (2 III 2014)*koniec karnawału, początek Wielkiego Postu


Koniec karnawału, początek Wielkiego Postu. Modlimy się o trzeźwość. W Grucznie rekolekcje szkolne.

1. W NASZEJ PARAFII PORZĄDEK TYGODNIA BĘDZIE WG PROGRAMU REKOLEKCJI SZKOL.:

PONIEDZ. 3 IIInie będzie mszy = = = =

WTOREK 4 III św. Kazimierza Królewicza - święto,

godz. 18.00 msza: ..................... int. wolna
(zaprasza się uczestników duchowej adopcji dziecka poczętego na spotkanie)

ŚRODA POPIELCOWA 5 III, dzień modlitwy i postu w int. Republiki Środkowej Afryki, post zwykły (=powstrzymanie się od pokarmów mięsnych) dla wszystkich od 15 roku życia aż do śmierci, a ścisły post (=znaczące zmniejszenie jedzenia w ciągu dnia) dla osób w wieku od 18 lat do 60 roku życia.
Od 5 do 9 III kwartalne dni modlitw o ducha pokuty,

REKOLEKCJE SZKOLNE w Środę Popielcową 5 III:

godz.8.00 rekol.szk.dla kl.IV,V i VI w domu katech. Przewodniczy werbista o. Kajetan Sahlke

godz.9.30 msza rekolekcyjna dla klas I-VI i dla wszystkich parafian z sypaniem popiołem
Int. mszy: o życie wieczne dla dziadków Józefa i Józefę i Pelagię i Stanisława Krzemkowskiego i ich dzieci Urszulę i Jerzego (od Ireny) - o. Kajetan

godz. 10.30 klasy I - III dalszy ciąg rekolekcji w domu katech.

g.11.00 msza rekolekcyjna dla kl.I-III gimnazjum i dla wszystkich parafian z sypaniem popiołem
(ks. Franciszek, kazanie o. Kajetan).Int. :o błogos. Boże dla rekolekcji Potem dalsze spotkanie dla gimnazjum Dla każdej grupy po zakończeniu zajęć rekolekcyjnych będzie jedzenie rekolekcyjne w stołówce w Szk.Podst. im. Jana Pawła II. Oprawa muzyczna podczas rekolekcji szkol. p. mgr Ewa Dyjach i organista pan mgr inż. Janusz Rogala. Także będzie pomoc innych nauczycieli.

godz. 17.30 w I środę różaniec misyjny, na który zaprasza się wszystkich modlących się w kręgach różańca

godz. 18.00 msza wieczorna z sypaniem popiołem : +Małgorzatę Wołowicz

CZWARTEK REKOLEKCJI SZKOLNYC 6 III

godz. 8.00 klasy IV, V i VI rekolekcje w kościele
g.8.45 s p o w i e d ź  r e k o l e k c y j n a

godz. 9.30 msza dla wszystkich klas szk. podstawowej o. Kajetan Spowiedź także dla klas III

Po mszy godz. 10.30 dla klas I, II i III w domu katech. spotkanie
godz. 11.00 dla młodzieży gimnazjum, krótkie przygotowanie do spowiedzi i dalsza spowiedź

godz.11.30 msza dla gimnazjum: +w 2 rocz. śm.za Mariana Kabat (ks.Franciszek,kazanie o.Kajetan
(dla gimnazjów kl.I - III po mszy dalszy ciąg)

W I czwartek objazd chorych przez księdza od g. 13.00.

PIĄTEK REKOLEKCJI SZKOLNYCH, 7 III,

godz. 8.00 rekolekcje dla klas III, V i VI

godz 9.30 droga krzyżowa dla wszystkich klas szk., podst.
po mszy godz. 10.30 z kl. I, II i III w domu katech, starsi idą do szkoły na jedzenie
(jedzenie w szkole dla wszystkich jak w środę i czwartek)

godz.11.00 droga krzyżowa dla gimnazjum kl. I - III:.
Potem spotkanie rekol. i jedzenie w szkole

godz. 17.30 droga krzyżowa dla dorosłych i starszej młodzieży

godz. 18.00 msza: +Joannę i Krystynę i Jerzego Nalazek

(godz. 18.45 będzie katechumenat paraf. w sprawie ślubów i chrztów oraz paraf. poradnictwo rodzinne)

SOBOTA 8 III

godz. 18.00 msza: +Nikodema Wietrzykowskiego w rocz. śmierci

Od godz. 10.00 będą rozgrywki halowej piłki nożnej dla ministrantów w Grucznie w hali sportowej (najlepsi z rejonu tj. z dekanatów Kamień Krajeński, Tuchola, Lubiewo, Świecie), na co zapraszamy kibiców. Wśród drużyn będą nasi starsi ministranci, którzy zajęli I miejsce wśród parafii dekanatu Świecie. Mamy swoje piękne stroje parafialne, dzięki pomocy i zatroskaniu p. Urszuli Zioły.

PIERWSZA NIEDZ. W. POSTU 9 III

godz. 8.00 msza: +Zofię Naborczyk

godz. 9.30 msza: +Stanisławę Jaworską w 5 rocz. śmierci

godz. 11.00 msza: +Henryka Górskiego w 20 rocz. śm., za zmar. z rodziny Górskich, i +Łucję Łobocką w 22 rocz.śm. i za zmarłych z rodziny Łobockich

(Caritas Polska prosi o zbiórkę dla Ukrainy 9 III 2014, proszę, niech to zbierają członkowie Caritas)

2. Inne ogłoszenia.

Bóg zapłać za ofiary od ławek na I półrocze, na intencje mszalne, na kościół i inne.

Dekretem z dnia 27 lutego ks. biskup diecezjalny Ryszard Kasyna znosi zwyczaj kartek wielkanocnych w diecezji pielplińskiej.

Szkoły zwalniają ustawowo całkowicie na te trzy dni rekolekcji szkolnych od 5 - 7 marca. Rodzice, dzieci i młodzież naszej parafii, uczęszczający do szkół poza parafią, proszę, niech powiadomią te inne szkoły i zwolnią swoje córki i synów na nasze rekolekcje.

W czwartek okazja do spowiedzi podczas rekolekcji. od godz. 8.30 i potem od 11.00. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych niech przybędzie w soboty 15 marca o godz. 10.00 i 29 marca o godz. 10.00 na spotkania katechumenatu młodzieżowego, który będzie miał charakter rekolekcji szkolnych .

W poniedz. 17 marca o godz. 18.00 msza z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie fizyczne i duchowe (o. Teodor Knapczyk i zespół Adoramus).

20 marca o godz. 18.30 będzie specjalna droga krzyżowa śpiewana przez artystów.

Przyjmijcie błogosławieństwo Boże na zakończenie karnawału i na Wielki Post.

2014-03-02