ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Og這szenia
wtorek, 18 czerwiec 2019 roku

 OKTAWA NARODZENIA PAŃSKIEGO (27 - 31 XII 2013) I PLAN KOLĘD 2013/2014 - og這szenia


1. W dalszych dniach omiodniowej Oktawy Narodzenia Paskiego:
PITEK W OKTAWIE BOEGO NAR. 27 XII g. 8.30 msza: +Józefa Hoodego z okazji urodzin

godz.12.00 pogrzeb +Wandy Ossowskiej l. 99 z Parlina - dobry Jezu...
Tradycyjnie odwiedzamy rodziny i osoby samotne w parafii.To kolda. Prosimy bardzo
o samochody na ka
dgodzini na kadtraskoldow. Nasza parafia to przewanie wybudowania. W pitek 27 XII jedna koldy od g. 9.30: Luszkowo (nad szos), Luszkówko i Gruczno (Górne Gruczno) Kol. Sienkiewicza

SOBOTA W OKTAWIE NARODZENIA PASKIEGO 28 XII

godz. 8.30 msza: ...................wolna godzina na int. mszaln
godz. 18.00 msza: +Bolesawa Jankowskiego w I rocz. mier. i jego ony Urszuli

Koldy od godz. 9.30 - dwie:
1)
Parlin od godz. 9.30 str. p. Józefa Koszowskiego z osiedlem przy dworcu i za torami 2) Parlin od g. 9.30 - do maociechowskiej drogi obydwie strony i str. pp. Jaworskich i

Ossowskich do torów

NIEDZ.WITEJ RODZINY JEZUSA, MARYI i JÓZEFA W OKTAWIE NAR. PASKIEGO 29 XII

godz. 8.00 msza: +rodziców Wacawa i Leokadii Niewadzi i rodzestwo Alicji Leszka godz. 9.30 msza: +rodziców Predelów i Arendtów i zmarych z tych rodzin
godz. 11.00 msza: dzikczynna w 49 rocz. lubu Stefanii i Józefa, dzikujza odebrane aski

i proszo bogosawiestwo dla caej rodziny

O godz. 15.00 zaprasza sido Szkoy Podst. im. Jana Pawa II w Grucznie na jaseka

pt. „Boe Narodzenie na Kociewiu”.
K
OLDY 29 XII od godz. 13.00 1) Chrystkowo. Luszkowo (parów) i Gruczno wybud. pod

Topolno ul.Wojska Pol. oraz osiedle ul. Wilan, Poudniowi Poprzeczni inne 2) Bagniewo od godz. 13.00 i Gruczno ul. wiecka blok 1 i 1b w miejscu starej szkoy

PONIEDZIAEK VI DZIEW OKTAWIE NAR. PASKIEGO 30 XII

godz. 8.30 msza : dzikczynna z okazji 80 urodzin dla ucji
KOLDA od g 9.30 1) Gruczno Kol. Mickiewicza (G. Gr.) i domy w Gawrocu i parw

Róannie
2) Kosowo nad kana
em i Dworzysko z ζ̨kami

WTOREK VII DZIEW OKT. NAR. PASKIEGO 31 XII

godz. 8.30 msza:.............. ...int. wolna
godz.18.00 msza w Sylwestra: za zmarych parafian w minionym roku. (przynieść świeczk

pamici do modlitwy powsz.)

KOLDY od godz. 9.30: 1) Poledno wybudowanie i Gruczno ul. Dworcowa

2) Chrystkowo nad starym waem i Kosowo wie

3. DALSZE plany KOLDY:
CZWARTEK 2 I 2014 od godz. 9.30
1) Maociechowo i Gruczno ul. Sportowa

2) Poledno wiei Gruczno ul. Polna, i ródlana

PITEK 3 I 2014 od godz. 9.30 1) Gruczno nowe ulice w kier. pp. Koszuckich tj. ul. Dbrowskiego, Hallera,Hubala, ks.W.κ̨gi, Sikorskiego i inne oraz ul. Dworcowa

2) Gruczno ul. wiecka od cmentarza do nry 2

SOBOTA 4 I 2014 od g.9.30 1) Gruczno ul. Ogrodowa. Chemiska i Bema i ul. Buczka
2) Gruczno ul. wiecka stare wybud. od pp. Wietrzykowskich do pp. Koszuckich z blokiem

socjalnym

NIEDZIELA 5 I 2014 od godz. 13.00
1)
Gruczno ul. Wojska Polskiego do mostu nry parzyste i ul. Myska
2) Gruczno ul Podgórna, Wojska Polskiego za mostem obydwie strony i ul. Stawowa 3) Gruczno ul. Wojska Pol. do mostu numery nieparzyste i ul. Wodna

3. Inne ogoszenia: Bóg zapapaniom i panom za prace wykonane wokó czyszczenia kocioa, dekoracji i óbka jako przygotowanie do Boego Narodzenia. Dzikujpaniom i panom za wykonane funkcje liturgiczne podczas Najw. Eucharystii, p. Patrycji Ginter i p. Tomaszowi picy za przyjcie roli chrzestnej i chrzestnego wobec dwójki dzieci, pracownikom Polskiego Radia PIK za transmitowanie od nas pasterki... Bóg zapaza dodatkowe ofiary od parafian, za ryby, królika, kur, pierniki, owoce i inne oraz za yczenia z ofiarami w kopertach i za paczki dla potrzebujcych, które zostay rozdane. Niech Jezus bdzie wychwalany przez nas, szczególnie teraz w oktawie Narodzenia Paskiego.

2013-12-27