ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 2 niedziela Adwentu 8 XII 2013 * NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚ. MARYI PANNY * Rocznica Ingresu Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny (2012)


W tę niedzielę 8 XII ofiary kolekty są na Stalicę Apostolską. a po mszach zbiórka na rzecz pomocy materialnej Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. W tę niedzielę Dzień Modlitw w intencji Młodzieży Żeńskiej i jej posłannictwa w Kościele i w świecie.

**************************************
1. W DRUGIM ADWENTOWYM TYGODNIU MSZE ŚW. I INNE SPOTKANIA:

PONIEDZIAŁEK 9 XII

godz. 16.00 msza roratnia: w int. parafian , parafii i młodzieży żeńskiej naszej parafii

WTOREK 10 XII

g.18.00 msza:+ Teklę Ziółkowską w r śm. i +Leonarda i Stanisława i Rajmunda

ŚRODA 11 XII

g. 15.00 klub Symeona i Anny zaprasza członków i sympatyków seniorów

godz. 17.30 różaniec za zmarłych członków Klubu i o pokój na świecie

godz. 18.00 masz roratnia:+Lucynę i Ryszarda i Zenona i Annę

CZWARTEK 12 XII

godz.16.00 msza roratnia, także dla dzieci: podziękowanie za łaskę zdrowia z prośbą o dalszą opiekę i poprawę wzroku dla Barbary (msza o 16.00, nie o 18.00)

godz. 17.00 w II czwartek miesiąca w domu katech. miting AA z opłatkiem - zaprasza się alkoholików, rodziny alkoholików i innych zainteresowanych pracą nad trzeźwością

PIĄTEK 13 XII

godz. 16.00 - 17.00 okazja do spowiedzi

godz.18.00 msza, wspomnienie św. Łucji: podziękowanie za 90 lat życia z prośbą o dalsze łaski i błogosł. w rodzinie

(godz. 18.45 ewentualne rozmowy indywidualne, a katechumenat parafialny i parafialne poradnictwo rodzinne będzie z powodu braku chętnych dopiero po przerwie w lutym)

SOBOTA 14 XII

g.10.00 rozgrywki ministrantów dekanatu w halowej piłce nożnej w Gimnazjum nr 1 w Świeciu ul. Chmielniki - zapraszamy kibiców

godz. 18.00 msza: +Zbigniewa Sopińskiego w 30 rocz. śmierci

3 NIEDZIELA ADWENTOWA 15 XII

godz. 8.00 msza: +Marię Ledzińską i rodziców z obojga stron

godz. 9.30 msza: + braci Rządkowskich i Andrzejewskich oraz rodziców z obojga stron

godz.11.00 msza: dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo z okazji urodzin pani Ewy

2. Inne ogłoszenia.

Dzień dużo spowiedzi adwentowej z udziałem kilku księży będzie u nas w środę 18 XII w godz. 10.00 - 11.30 i od godz. 13.30 - 15.00, 15.30 - 17.00.

Żywność i odzież zimową dla potrzebujących przed Świętami przyjmujemy w kościele przy chrzcielnicy.

Opłatki wigilijne odbierać od pań i panów - rejonowych opiekunów charytatywnych. Dzieci klas II (przygotowujące się do I Komunii) i młodzież gimnazjalna (przygotowująca sie do bierzmowania ) niech zajmują ławki bardziej z przodu.

Dziękujemy za wykonane prace przy parafii, za ofiary w biurze i W Adwencie przyjmujemy Jezusa Chrystusa i mądrość Jego Słowa. Życzliwie nastawiamy się ku bliźniemu.

Niech nam Bóg błogosławi...!

2013-12-08