ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Og這szenia
poniedzia貫k, 17 czerwiec 2019 roku

 31 niedziela zw. (3 XI 2013) * Parafia Gruczno


1. W PARAFII GRUCZNO W TYGODNIU MSZE, CODZIENNE CZYTANIE ZDROWASIEK Z MODLITWAMI ZA ZMARYCH, ADORACJE ORAZ INNE SPOTKANIA:

PONIEDZIA
EK 4 XI

godz. 18.00 msza:
+Janusza Pappke w rocz. mierci

WTOREK 5 XI

godz. 18.00 msza:
+w 8 rocz. mierci Andrzeja Sosnowskiego

RODA 6 XI

godz. 17.30 ró
aniec misyjny dla wszystkich krgów róktóre sizaprasza

godz. 18.00 msza: +CzesawKlocek od rodziny Kalinowskich i Pazów i Mirotków

CZWARTEK 7 XI

godz. 17.00-18.00 adoracja I-czwart.
dla parafian z wiosek w dolinie Wisy

(okazja do spowiedzi)

godz. 18.00 msza:
+Bogusawa Marczuka zmar. 1 X 2013 r.


objazd chorych od godz. 10.00
(ksidz objeda, ale też świeccy nadzwyczajni szafarze Komunii zanoszja chtnie wg uzgodniez nimi)

PITEK 8 XI - dziepokuty,

godz. 17.00 - 18.00
adoracja I-pitkowa zaprasza siszczególnie parafian z wiosek ponad skarpwilan, na górach (okazja do spowiedzi)

godz. 18.00 msza:+w I rocz. m.+Stanisawa Kempiskiego i w 10 rocz.m. syna Macieja


(
o godz. 18.45 katechumenat parafialny w sprawie lubów, chrztów i paraf. poradnictwo rodzinne dla narzeczonych i ma透̇onków

SOBOTA 9 XI

godz. 14.30
zebranie ministrantów


godz. 18.00 msza:
+Boeni Franciszka Grugiel i Rozalii Feliksa Stachowskich (udzielanie chrztów)


NIEDZIELA 10 XI (32 niedz.zw.)
: w Polsce DzieModlitw i Solidarnoci z Kocioem Przeladowanym-zbiórka do puszek na Koció w potrzebie dla przeladowanych w Nigerii

godz. 8.00 msza
:+rodziców Winiewskich i Prowadziszów i ich dzieci

godz. 9.30 msza
: +w 45 rocz. m. Franciszka Kuti oni brata

godz.11.00 msza:
+MagorzatKurzydo


2. Inne:
W ub.tygod. odby siu nas pogrzeby:.p.+Ireny Kolhmeyer l.76 z Poledna, wczeniej w Nowem by pogrzeb ,p.Kazimierza Grzyba l.77 z Poledna-dobry Jezu...

We wtorek 19 listopada
godz. 18.00 po raz kolejny bdzie spotkanie charyzmatyczne z o. Teodorem Knapczykiem To bdzie Msza wita z homili, wystawienie Najw. Sakramentu z modlitwwstawienniczo uzdrowienie duchowe i fizyczne, modlitwa indywidualna z naoeniem rk. Oprawa muzyczna zespó Adoramus z Tczewa.

Obecnie wykonuje si
prace wokó kocioa. Parafia wydaa ostatnio: zapacia 12.000 z na zmianogrzewania w kociele, 2.000 z zaliczka na figurJezusa, 3000 z na granit jako postument pod figur, 6.000 z na deski do zmiany dachu szopy z likwidacjeternitu, wczeniej 17.000 z na projekty przykocielne i 2.000 z za ekspertyzi opracowanie konserwatorskie kocioa. Kto moe - niech zoy dodatkowofiarw biurze na figur, zmianogrzewania i na malowanie kocioa.

Biuro parafialne czynne od wtorku do pitku od godz. 8.00 – 9.00 i krótko po mszy wieczornej.

W niedziel
17 listopada po mszy godz. 11.00 modzieklas I gimnazjum, która zoya proby o bierzmowanie (26 prób), pozostaje godzinna konieczne pierwsze spotkanie w domu katechetycznym.

Bóg zap
aza ofiary dodatkowe, z kolekt, od wypominków i na cmentarzu zbiórka 2.342 z , co zasugczonków Akcji Katolickiej.


Niech wszystkim Pan Bóg b
ogosawi, a zmarych przyjmie do ycia wiecznego.

2013-11-03