ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 30 niedziela zwykła (27 X 2013) * Parafia Gruczno


1. W TYGODNIU:

PONIEDZIA
ŁEK 28 X

godz.18.00 msza z ró
acem:+Zofię Łopiski męża Zdzisława

WTOREK 29 X

godz. 18.00 msza z 10-tk
róaca:+Piotra i JózefKotlegów i synów i synowe i wnuków
(konieczne spotkanie dla rodziców dzieci klas II z wiosek w dolinie Wisły)


RODA 30 X

godz.18.00 msza z 10-tk
róaca: dzikcz. z probo błogosławiestwo w kolejną rocz. lubu Heleny i Henryka i dla Agnieszki i Alberta w I rocznicę ślubu
(konieczne spotkanie dla rodziców dzieci klas II z wiosek na górach ponad skarpwilan, dzieci 38, dziewczynek 22, chłopców 16)


O g.11.30 w Grucznie przy szko
łach (podstawowej i gimnazjum) im.Jana Pawła II bdzie otwarcie nowego i piknego boiska (miniorlik) i jego powicenie oraz zawody sportowe, na co zapraszajdyrektorzy obydwu szkół.


CZWARTEK 31 X

godz. 18.00 msza z 10-tk
róaca:+KatarzynNiciejewskw I rocz. mierci

PI
TEK 1 XI UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH WITYCH - wito nakazane, u nas 4 msze witeczne:


godz. 8.00 msza:
+Ewi ZofiKempiskich w rocz. mierci

godz. 9.30 msza:
+ Konrada i Heleni Jana i Teresi Adama Baumgart za wszystkich zmar. z rodziny

godz. 11.00 msza:
+za zmar. z rodziny Chudy i Powiardowskich oraz Haak

godz. 14.00 msza:
za zmarłych parafian i wszystkich wiernych zmarłych - z procesją żałobnna cmentarz parafialny, gdzie bdtradycyjne modły za zmarłych i coroczna kwesta członków Akacji Katolickiej na utrzymanie i porzdek na cmentarzu. Z góry Bóg zapłaza te ofiary.


SOBOTA 2 XI

godz.9.30+
Marii Czesława i Janini HalinKoszuckich

godz. 11.00 msza:
za parafian i za zm. poprzedniego prob. ks. kan. Anastazego Nagórskiego

godz.18.00 msza:
+Czesława Kasprzyka i rodziców z obojga stron


NIEDZIELA XXXI - 3 XI

godz. 8.00 msza:
+Marti Władysława Pasternackich i zmar. z rodziny


godz. 9.30 msza:
+Wacława Szymaskiego w rocz. urodzin i +rodziców z obojga stron

godz. 11.00 msza: +KazimierBurczyski zmar. z rodzin Burczyskich i Bielickich


2. Inne og
łoszenia: Obecnie trwajroboty odwodnienia, osuszenia fundamentów kocioła i odprowadzenia wody stamtd i z dachów podziemnymi kanałami do strugi. Take w rogu ogrodu przy ul. Wojska Polskiego i przy drodze na Goszyny rekonstruuje sistary fundament, aby na nim postawiwzwygranitowy, dwuczęściowy, prostoktny postument, nad którym bdzie figura Jezusa z sercem i wycignitymi ramionami, podobna do przedwojennej, zburzonej w 1939 r. przez młodziehitlerowsk. I zamówiono meble do zakrystii.
Bóg zap
łaza ofiary dodatkowe w biurze. Przyjmujemy tradycyjne wypominki za zmarłych (tzw. zdrowaki). Kartki do wypisywania imion zmarłych mona pobraz przodu z ławeczki.
Od 1 listopada do 8 listopada mo
na uzyskaodpust zupełny za zmarłych. Warto przygotowasido uzyskania odpustu przez spowiedi Komunię św. Okazja do spowiedzi bdzie w tniedzieli 1 listopada na wszystkich mszach w. Bdzie take pomagał, odprawiał, głosił homilie i spowiadał ks. prałat prof dr hab. Wojciech Pikor z KUL. Dbajmy o swoje groby i nasz cmentarz parafialny. Nie omijajcie na cmentarzu członków Akcji Katolickiej, którzy bd1 XI zbieraofiary cmentarne do puszek – jak co roku - na utrzymanie cmentarza i jego ulepszanie.
Zach
ca sido nabycia gazet katolickich...
Szcz
ęść Boe!

2013-10-27