ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 29 niedziela zw. - misyjna (20 X 2013), tydzień misyjny. Ofiary niedzielnej kolekty dla polskich misjonarzy • parafia Gruczno


Ofiary niedzielnej kolekty dla polskich misjonarzy. W tę niedzielę w całej Polsce liczenie wiernych w kościele dla celów statystycznych.

1. PLAN W TYGODNIU W PARAFII GRUCZNO:

PONIEDZ. 21 X

godz.18.00 msza z różańcem: +Helenę Kosiak i wszystkich zmar. z rodziny - int. przeniesiona z 23 X (różaniec niech odmawia I krąg różańca misyjnego z Gruczna)

WTOREK 22 X wspom. bł. Jana Pawła II papieża

godz. 18.00 msza z różańcem: dziękcz. w 35 rocz. ślubu Małgorzaty i Tadeusza z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny
(różaniec niech odmawia II krąg różańca misyjnego z Gruczna.)

ŚRODA 23 X

godz 7.15 msza z 10 -tką różańca: ......

CZWARTEK 24 X nie będzie mszy ani różańca z powodu wyjazdu

PIĄTEK 25 X dzień pokuty,

godz. 16.00 różaniec dla dzieci

godz. 16.00 - 17.00 okazja do spowiedzi

godz.18.00 msza z 10-tką różańca: +Leona Wsilewskiego z okazji urodzin (niech odmawia krąg różańca misyjnego z Dworzyska)

godz. 18.45 Katechumenat parafialny i parafialne poradnictwo rodzinne jako przygotowanie do sakramentów chrztu i małżeństwa

SOBOTA 26 X

godz. 14.30 zebranie ministrantów

godz. 18.00 - msza z 10 -tką różańca:+Tadeusza Łukaszewskiego (niech odmawia I krąg różańca misyjnego z Parlina

NIEDZIELA 27 X (ostatnia niedziela października: rocz. poświęcenia własnego kościoła)

godz.8.00 msza: +Michała Ziołę w 10 rocz. śm.

godz.9.30 msza: + w 20 rocz. śm. męża Kazimierza Wierzchuckiego i rodziców z obojga stron i siostrę Janinę i brata Mariana

godz.11.00 msza z 10 -0 tką różańca: +Andrzeja Łakomskiego

2. Inne.

Od środy do soboty był u nas plener malarski dla kilkunastu osób z Torunia i Chełmna.

Kartki - wypominki, to pamięć o zmarłych z rodzin, krewnych, przyjaciół i znajomych. Karki te przygotowane dla zdrowasiek za zmarłych leża na ławeczce z przodu. Można je zabrać i wypełnić z dobrowolną ofiarą

Obecnie wykonuje się poważne roboty wokół kościoła. Zakończono badanie ścian i wykonano odkrywki. które zostaną zachowane jako świadectwo poprzednich ściennych malowideł. Projektuje się kolorystykę ścian. I modeluje się rzeźbę Jezusa w rogu ogrodu w miejscu zburzonej figury w r. 1939. Będą zerwane niektóre luźne tynki w kościele i te zbutwiałe oraz będą zabezpieczone pęknięcia nad oknami. Potem przewiduje się malowanie kościoła i oczyszczenie ławek.

Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku od godz. 8.00 - 9.00 i krótko po wieczornej mszy.

Młodzież naszej parafii ze wszystkich wiosek z klas I gimnazjum pisze prośby z danymi personalnymi (adres, telefon, e-mail) - prosząc o sakrament bierzmowania w r. 2016, uzasadniając dlaczego pragną tego sakramentu, i przynoszą te prośby w niedzielę 27 października o godz. 11.00 w procesji ofiarnej podczas mszy św.

Dziękujemy za ofiary w ub. tygodniu w biurze, za zebrane przez członków Akcji Katolickiej na fundusz papieskiego Dzieła Nowego Tysiąclecia (1300 zł).

Niech wszystkim Pan Bóg błogosławi.

2013-10-20