ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 Niedziela 28 zw. (13 X 2013) * XIII Dzień Papieski * Rok Wiary


13 X zbiórka po mszach do puszek na Fundusz Papieski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

1.W TYGODNIU MSZE ŚW. i INNE SPOTKANIA:

PONIEDZ. 14 X

godz. 18.00 msza z różańcem: +rodz.Teresę i Bronisława Bonek i brata Dariusza (przeniesiona z 15 X z powodu święta szkoły))

WTOREK 15 X wspom. św.Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, Święto Szkoły w rocz. nadania szkołom w Grucznie - podstawowej i gimnazjum - imienia Jana Pawła II -

godz. 8.00 - uroczysta msza w int.nauczycieli i pracowników obu szkół. (w przeddzień rocz. wyboru Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II

ŚRODA 16 X

godz.18.00 msza z różańcem:+rodziców Krzemkowskich i Kozaków i wszystkich z rodziny (zapraszamy w 35 rocz. wyboru Polaka papieża 16 X 1978 )

CZWARTEK 17 X

godz. 18.00 msza z różańcem: +Stefanię i Konrada Belków

PIATEK 18 X dzień pokuty

godz. 16.00 - 17.00 okazja do spowiedzi

godz. 18.00 msza z 10 -tką różańca: + Andrzeja Sosnowskiego

(18.45 katechumenat parafialny jako przygotowanie do sakramentów chrztu i małżeństwa oraz parafialna poradnia rodzinna)

SOBOTA 19 X

godz. 10.00 katechumenat młodzieżowy (nowa ewangelizacja) dla kl. I - IV ponagimnazjalnych wszystkich typów szkół

godz. 14.30 zebranie ministrantów

godz.18.00 msza z 10-ką różańca: +rodziców i brata Kawśniewskich

29 NIEDZIELA MISYJNA (20 X) tydzień misyjny (20 - 26 X)

godz. 8.00 msza: + Martę i Stanisława Jagłów

godz. 9.30 msza: + Natalię i Wacława Karbowniczka

godz.11.00 msza: +Jana Rządkowskiego w 10 rocz.śm.i rodz. z obojga stron i rodzeństwo

2.Inne ogłoszenia.

Obecnie wykonuje się wokół kościoła cięźkie roboty odwodnienia, odwilgocenia i osuszenia fundamentów, wpuszczając rury poziome i studzienki, czyszcząc kamienne fundamenty, uzupełniając je wokół prezbiterium, wypełniając środkiem ochronnym, zasypując piaskiem przepuszczającym wodę i wypełniając nawierzchnię kamieniem, odprowadzając wody deszczowe z dachów pod ziemię, a stamtąd do strugi za ogrodem plebanii.

Biuro paraf. czynne od wtorku do piątku godz. 8.00–9.00 i zaraz po wieczornej mszy (nie w soboty, niedziele i poniedziałki). Dzięki za ofiary i pomoc.

Coraz bliżej listopad, więcej pamiętamy o zmarłych, o grobach i modlitwach za nich. Kartki do tradycyjnych wypominków za zmarłych są na ławeczce z przodu.

Po mszach członkowie Akcji Katolickiej będą zbierać do puszek ofiary na Fundację Papieską Dzieło Nowego Tysiąclecia - na stypendia dla zdolnej a niezamożnej modzieży jako żywy pomnik Jana Pawła II, co bardzo polecamy dzisiaj ofiarności i hojności parafian oraz gości. Jest to zbiórka w całej Polsce. - Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Szczęść Boże!

2013-10-13