ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
środa, 16 styczeń 2019 roku

 27 niedziela zwykła (6 X 2013) * Parafia Gruczno


6 - 12 X TydzieMiłosierdza Chrzecijaskiego. 6 X zbiórka po mszach na cele dobroczynnoci.


1. W TYGODNIU w naszej parafii:

PONIEDZ. 7 X

godz. 15.00 msza z ró
acem dla chorych: ........................


WTOREK 8 X

godz. 18.00 msza z ró
acem: o łaski Boe z okazji urodzin dla Mamy

RODA 9 X

godz. 15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza członków Klubu. i sympatyków


godz. 17.30 ró
aniec o pokój w Syrii


godz.
18.00 msza: do Ducha Switego o łaski i dary dla Damiana i Adama

CZWARTEK 10 X

Objazdu chorych w drugi czwartek od godz. 10.00.


godz. 16.00 róaniec dla dzieci

godz. 17.00 AA „Przebudzenie” zaprasza na miting alkoholików i ich rodziny w domu katech.

godz. 18.00 msza z ró
acem: +Leona Osiskiego


PI
TEK 11 X dziepokuty,

g.16.00-17.00 okazja do spowiedzi (ks.prob. spowiada sam)

godz. 18.00 msza z 10.k
róaca: +Wandi Kazimierza Wołowicz


(godz. 18.45 katechumenat parafialny jako
przygotowania sido sakramentów małżestwa i chrztu oraz parafialne poradnictwo rodzinne dla zakochanych, narzeczonych, młodych małżonków)


SOBOTA 12 X


godz. 14.30 zebranie ministrantów

godz. 18.00 msza:
dzikcz. z probo Boe błogosławiestwo z okazji 18. urodzin Patrycji


28
NIEDZIELA zw. 13 X DZIEPAPIESKI w Polsce oraz specjalna zbiórka papieska na fundusz „Dzieła Nowego Tysiclecia” (to stypendia dla uzdolnionej a biedniejszej młodziey (zbierajbddo puszek członkowie Akcji Katolickiej)


godz. 8.00 msza:
+w 10 r. m. Wiesława Artwika

godz. 9.30 msza:
+TeresBaumgart

godz. 11.00 msza z 10.ró
aca: dzikcz. z probo Boe błogosławiestwo w 80. urodziny Bronisławy


2. Inne og
łoszenia:

Nowe pomniki - nagrobki trzeba w przeddzie
zgłaszaw parafii i u dozorcy cmentarza. I uzgodnidzie, i godzinprzyjazdu z nagrobkiem.

Bóg zap
łaza pomoc w ub. tygodniu. Dziki za ofiary tej niedzieli po mszach z okazji Tygodnia Miłosierdzia dla potrzebujcych. Dziki za ofiary w biurze. Oprócz najwaniejszego wychowawczo-religijnego działania rodziców, matek i ojców, take wane jest nauczanie pakatechetek i pana katechety na lekcjach religii w szkołach. I trzecim oddziaływaniem kocielnym jest parafia, bo ona organizuje 17 spotkadla rodziców i małe uroczystoci dla dzieci. Niech róaniec w kociele jako dzikczynienie wykonujparafianie, zwłaszcza z róaca misyjnego i kandydaci do bierzmowania. Poyteczny jest wspólny róaniec w rodzinie.

Nabywa
„Pielgrzyma” od ministrantów.

Od 3 pa
dziernika ks. proboszcz rozpoczął 74. rok ycia, a w parafii jest 31 lat i 3 miesice. W sobot17 maja 2014 o godz. 11.00 bdzie obchodził złoty jubileusz 50 lecie kapłastwa.

Niech wszystkim Bóg b
łogosławi.

2013-10-06