ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Og這szenia
wtorek, 18 czerwiec 2019 roku

 27 niedziela zwyk豉 (6 X 2013) * Parafia Gruczno


6 - 12 X TydzieMiosierdza Chrzecijaskiego. 6 X zbiórka po mszach na cele dobroczynnoci.


1. W TYGODNIU w naszej parafii:

PONIEDZ. 7 X

godz. 15.00 msza z ró
acem dla chorych: ........................


WTOREK 8 X

godz. 18.00 msza z ró
acem: o aski Boe z okazji urodzin dla Mamy

RODA 9 X

godz. 15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza czonków Klubu. i sympatyków


godz. 17.30 ró
aniec o pokój w Syrii


godz.
18.00 msza: do Ducha Switego o aski i dary dla Damiana i Adama

CZWARTEK 10 X

Objazdu chorych w drugi czwartek od godz. 10.00.


godz. 16.00 róaniec dla dzieci

godz. 17.00 AA „Przebudzenie” zaprasza na miting alkoholików i ich rodziny w domu katech.

godz. 18.00 msza z ró
acem: +Leona Osiskiego


PI
TEK 11 X dziepokuty,

g.16.00-17.00 okazja do spowiedzi (ks.prob. spowiada sam)

godz. 18.00 msza z 10.k
róaca: +Wandi Kazimierza Woowicz


(godz. 18.45 katechumenat parafialny jako
przygotowania sido sakramentów ma透̇estwa i chrztu oraz parafialne poradnictwo rodzinne dla zakochanych, narzeczonych, modych ma透̇onków)


SOBOTA 12 X


godz. 14.30 zebranie ministrantów

godz. 18.00 msza:
dzikcz. z probo Boe bogosawiestwo z okazji 18. urodzin Patrycji


28
NIEDZIELA zw. 13 X DZIEPAPIESKI w Polsce oraz specjalna zbiórka papieska na fundusz „Dziea Nowego Tysiclecia” (to stypendia dla uzdolnionej a biedniejszej modziey (zbierajbddo puszek czonkowie Akcji Katolickiej)


godz. 8.00 msza:
+w 10 r. m. Wiesawa Artwika

godz. 9.30 msza:
+TeresBaumgart

godz. 11.00 msza z 10.ró
aca: dzikcz. z probo Boe bogosawiestwo w 80. urodziny Bronisawy


2. Inne og
oszenia:

Nowe pomniki - nagrobki trzeba w przeddzie
zgaszaw parafii i u dozorcy cmentarza. I uzgodnidzie, i godzinprzyjazdu z nagrobkiem.

Bóg zap
aza pomoc w ub. tygodniu. Dziki za ofiary tej niedzieli po mszach z okazji Tygodnia Miosierdzia dla potrzebujcych. Dziki za ofiary w biurze. Oprócz najwaniejszego wychowawczo-religijnego dziaania rodziców, matek i ojców, take wane jest nauczanie pakatechetek i pana katechety na lekcjach religii w szkoach. I trzecim oddziaywaniem kocielnym jest parafia, bo ona organizuje 17 spotkadla rodziców i mae uroczystoci dla dzieci. Niech róaniec w kociele jako dzikczynienie wykonujparafianie, zwaszcza z róaca misyjnego i kandydaci do bierzmowania. Poyteczny jest wspólny róaniec w rodzinie.

Nabywa
„Pielgrzyma” od ministrantów.

Od 3 pa
dziernika ks. proboszcz rozpocz74. rok ycia, a w parafii jest 31 lat i 3 miesice. W sobot17 maja 2014 o godz. 11.00 bdzie obchodzi zoty jubileusz 50 lecie kapastwa.

Niech wszystkim Bóg b
ogosawi.

2013-10-06