ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 NIEDZIELA 20 zw. 18 VIII 2013 * wakacje


1. MSZE W. W TYGODNIU WAKACYJNYM I URLOPOWYM:

PONIEDZIAŁEK 19 VIII

godz. 7.15 msza:
w int. parafian pracujacych i odpoczywajcych.

Godz. 8.00 sprzed ko
cioła autokarem wyjazd młodzieowej orkiestry „Płomyki” na Kaszuby m. in. Szymbark - centrum edukacji regionalnej, Wdzydze - rejs statkiem po najwikszym jeziorze kaszubskim i kpiel - powrót o godz. 20.00. W ten sposób parafia organizuje dwudniowe wakacje dla teje orkiestry dtej „Płomyki” w dowód wdzicznoci za granie na pasterce, w Boe Ciało i jeszcze kiedy indziej)


WTOREK 20 VIII

godz.7.15 msza:
........int. wolna;

godz. 9.00 sprzed ko
cioła wyjazd teje orkiestry do Cekcyna nad jezioro i do przystani sprztu wodnego, powrót o g. 18.00.


RODA 21 VIII

godz. 18.00 msza:
................ in. wolna

CZWARTEK 22 VIII

godz. 18.00 msza:
........... in. wolna

PI
TEK 23 VIII, dziepokuty i wstrzemięźliwość od pokarmów misnych, post


O godz. 16.00 - 17.00 okazja do spowiedzi

godz. 18.00 msza:
+TeresBaumgart (int. przeniesiona z 31 VIII)


SOBOTA 24 VIII

godz. 18.00 msza:
dzikczynna z probo błogosławiestwo Boe w 25 rocz. lubu Marii i Mieczysława (chrzest po mszy lub w czasie mszy, jeeli bdzie drugi ksidz)


(sobota 24 VIII pierwszy dzie
Festiwalu Smaku w Grucznie)

NIEDZIELA 25 VIII:


godz. 8.00 msza:
+Ireni Mariana Kwiatkowskich


godz. 9.30 msza:
+Stefanii Bolesława Chmarów w rocznicę śmierci

godz. 11.00 msza: Władysławi Jana Drążek

(drugi dzieFestiwalu Smaku w Grucznie)


2. Inne ogłoszenia:

Biuro parafialne czynne jedynie zaraz po mszach w. oraz w soboto godz. 8.00 - 9.00.

Mo
emy uczestniczyw akcji: „Podaruj 1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy bez wypadku na rodki transportu dla polskich misjonarzy - w. Krzystofie módl siza nami (koszyk dla tych ofiar znajduje sina posadzce niedaleko tabernakulum). Za te ofiary i inne, na kolekt, w biurze, na konto lub inaczej podarowane - Bóg zapła.

W sobot
7 wrzenia bdzie u nas zjazd absolwentów wyszyh szkół bydgoskich i DA Emaus z lat 1977 -1982.

13 wrze
nia (pitek), po naszych modlitwach w sanktuarium w Chełmnie, autokar z pielgrzymami niewidomych i niedowidzcych przyjedzie pod Wasz kociół parafialny około godz. 19.00.Czyli do nas. Stamtd (czyli sprzed naszego kocioła) mona bdzie zabrapielgrzymów do swoich domów. Za14 wrzenia, około 8.00 autokar z pielgrzymami wraca do Chełmna. Proszzgłaszachęć przyjcia na noc po 2 osoby (niewidomego plus opiekuna) i podaswoje nazwisko, adres i telefon.

We wtorek 17 wrzenia bdzie msza z modlitwcharyzmatyczno duchowe uzdrowienie (o. Teodor Knapczyk i zespół Adoramus).

A ju
teraz w sobot24 sierpnia zaczyna sidwudniowy Festiwal Smaku w Grucznie, którego gospodarzami s: komisarz dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmiskiego i Nadwilaskiego pan dr in. Jarosław Pajkowski i Tow. Przyjaciół Dolnej Wisły z pomocinnych osób i instytucji. Niech Festiwalu Smaku i jego zapach, i kolorowo ubrani turyci, pikne dziewczyny z umiechem, panowie i gocie oraz pradolina z wierzbami i zielonymi pagórkami skarpy wilanej pozwalajnam dowiadczyurody tego tutejszego krajobrazu i godnpodziwu harmonijnbryłę neogotyckiego kocioła. Nad tym wszystkim na niebie wzdłui wszerz rozciaga sitajemnica ukrytego i miłujcego Boga Stworzyciela - Tego który był, jest i bdzie. Niech nam smakuje nie tylko Festiwal, ale przede wszystkim niech nam smakuje ycie i drugi człowiek, kada i kady. Oblizujmy siurodtego wiata, radocii sensem ycia oraz Bogiem, który jest wszdzie i w nas samych.

Szczęść Boe.

2013-08-18