ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Og這szenia
wtorek, 18 czerwiec 2019 roku

 19 niedziela zwyk豉 (11 VIII 2013) * wakacje * Odpust Przemienienia Pańskiego w Grucznie


W tniedzielbdtrzy msze odpustowe: o 8.00, 9.30 i 11.00, o 11.00 odprawi ks. kan. Zbigniew Kraskowski.

W wakacyjnym TYGODNIU w naszej parafii porz
dek nastpujcy:


PONIEDZIA
EK 12 VIII nie bdzie msze


WTOREK 13 VIII nie b
dzie mszy


RODA 14 VIII

godz. 18.00 msza:
+Antoniego Tadrowskiego w 7 rocz. mierci

CZWARTEK 15 VIII UROCZYSTO
ŚĆ WNIEBOWZICIA NAJW. MARYI PANNY,

wito nakazane:

godz. 8.00 msza: +Jana Dudzi
skiego w 12 rocz. mierci

godz. 9.30 msza: +Mari
i Czesawa i Janini HalinKoszuckich.

Tak
e o 9.30 bed

DOYNKI PARAFIALNE, Matki Boskiej Zielnej, niwnej, Owocujcej, pochylajcej sinad wsiami i pracujcymi na roli: modlimy siza rolników. To nasza wdziczność za dary od Boga. Rolnicy niech przygotujdar niwny = plon (w koszu chleb, buki, koacze, bukiet niwny, kosy, warzywa, owoce, wieniec), a delegacje z wiosek procesyjnie z placu kocielnego niech wnioste dary do kocioa. Inni mogą przynieść tradycyjne wianuszki. Bogosawimy dary niwne i zioa tj.kosy, kwiaty, owoce, warzywa, zwierzta, pola, 豉̨ki, ogrody, powietrze, wod, strumienie, stawy i jeziora. Uwielbiamy Boga Stworzyciela. Dzikujemy Mu za wszystko.


godz. 11.00 msza: w 3. rocz.
m. +Zygmunta Dergowskiego i rodziców z obojga stron


PI
TEK 16 VIII

godz. 18.00 msza:
za rolników i o bogos Boe dla nich
(
w piatek, dziepokuty, okazja do spowiedzi o godz. 16.00 - 17.00)


SOBOTA 17 VIII

godz. 18.00 msza:
+Halini Bolesawa Krckich

NIEDZIELA 18 zw. 19 VIII:


godz. 8.00 msza:
+braci Kazimierza i Henryka Wierzchuckich i rodziców i Sawomira Drzewieckiego


godz. 9.30 msza:
+Jana Zadwornego i rodziców z obojga stron

godz. 11.00 msza: +rodziców Heleni Alojzego Michaowskich


2. Inne og
oszenia: Odby siu nas w sobotpogrzeb p. Czesawy Klocek l. 88 z G. Grupy, d. mieszkanki G. Gruczna - dobry Jezu...

Biuro parafialne czynne podczas wakacji tylko
zaraz po mszach w. i w soboto godz. 8.00 - 9.00.

Od 19 do 21 sierpnia b
dzie urlopowo w parafii, to dwa dni wakacji z wyjazdami dla modzieowej orkiestry dtej „Pomyki”, co organizuje nasza parafia w dowód wdzicznoci za kilkakrotne granie w cigu roku podczas uroczystoci kocielnych.

W sobota 24 VIII i niedziel
25 VIII Festiwal Smaku w Grucznie. Przyjanie witamy goci i turystów. Parafianie przyjedajcy na msze tym razem niech wjedajg貫̨biej w plac kocielny i w ogród.

Dzi
kujemy za wszelkpomoc i ofiary. Parafia chce sprzedakilka dziaek budowlanych wg planu przestrzennego gminy.

Niebawem b
drealizowane prace projektowe przy kociele tj. odwodnienie kocioa, naprawienie pknięć pod oknami, wysuszenie cian. Sprawdzono czy nie ma polichromii na cianach i na deskach sufitu. Po przygotowaniu wszystkiego bdzie malowanie cian. Przy okazji bdzie ogrzewanie kocioa po豉̨czone kanaem z domem katechetycznym. Bdzie przywrócona figurka w rogu ogrodu, zburzona w r. 1939 przez modzieniemieck.


Wszystkim mi
ego pobytu na odpucie. Podczas wakacji i urlopów niech ciao odpoczywa, a duch niech rozmyla.

Niech Bóg Stworzyciel b
ogosawi rolnikom, ogrodnikom, ich pracy, plonom i owocom.

Szcz
ęść Boe.

2013-08-11