ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
środa, 16 styczeń 2019 roku

 11 niedziela zwykła (16 VI 2013) * Parafia Gruczno


1. W TYGODNIU w parafii Gruczno bdzie taki porzdek:

PONIEDZ.17 VI nie bdzie mszy


WTOREK 18 VI
godz. 18.00 msza:
+KazimierWróblewski Eugeniusza Gackowskiego,

RODA 19 VI
godz. 18.00 msza z litani
do NSPJ: +w I rocz. m.Teofila Gwizdały i jego ony Gertrudy


CZWARTEK 20 VI
godz. 12.30 msza dla przedszkolaków
na zakoczenie przedszkola z błogosławiestwem na wakacje

godz. 18.00 msza z litani
do NSPJ: +Nikodema Wietrzykowskiego i jego rodz. i braci


PI
TEK 21 VI
(
konieczne zebr. ministrantów o godz. 16.00;

godz. 18.00 msza: d
zikczynna z probo błogosławiestwo w rodzinie

katechumenat parafialny w sprawie
lubów i chrztów o g.18.45 - prowadzi ksidz, take wtedy prafialne poradnictwo rodzinne - prowadzmgr Paulina Jówiak i mgra in.Łukasz Urbaski; nastpny i ostatni przed wakacjami katechumenat bdzie potem 28 czerwca; podczas wakacji nie prowadzimy przygotowanowych lubów i nowych chrztów, zaczniemy je dopiero w II pitek wrzenia 13 IX ). Chrzty planuje si6 lipca i 7 wrzenia.


SOBOTA 22 VI
godz. 16.00 msza
lubna dla pary Pauli z d. Klarkowska i Piotra Rodów

godz. 18.00 msza:
+rodziców Marti Stanisława Brzeziskich i Janini Mariana Wróbel


NIEDZIELA XII zwyk
ła 23 VI

g. 8.00 msza:
+Kazimierza Jarosz w 15 rocz. mierci i onę Łucji Stanisławi Czesława Chyl

godz. 9.30 msza:
+mężą Dominika Walczyka w 3 rocz. mierci

godz. 11.00 msza: +Bogumiła Chudego i zmarłych z rodziny Chudych i Powiardowskich

PONIEDZ. 24 VI - ODPUST NARODZENIE
W. JANA CHRZCICIELA w naszej parafii - bdzie jedna msza witeczna, odpustowa, koncelebrowana dla wszystkich:

godz. 17.00 msza:

1) za parafian i parafi
2) Mariana Dzikowskiego od dzieci z okazji dnia ojca
3) za ks. kan. Anastazego Nagórskiego... Przewod. ks. wicedziekan mgr Ireneusz Machut


2.
Bóg zapłaparafianom za ofiary. Biuro parafialne czynne od wtorku do pitku od godz. 8.00 – 9.00 i krótko zaraz po wieczornej mszy.
Planujemy
chrzty w soboty 6 lipca i 7 wrzenia o godz. 18.00.
Rodzice dzieci klas I
niech 16 VI i 23 VI składajpodczas mszy w procesji ofiarnej proby z danymi personalnymi swej córeczki lub synka, z uzasadnieniem, e pragnI Komunii w. dla swego dziecka w r. 2014 w klasie II. Koniecznie telefon swój poda, co ułatwia kontakty.

W dniach
od 7 - 14 lipca bdu nas rekolekcje dla małej grupa studentów i absolwentów Wieczernik z Lublina, do której mogsidołączynasze studentki i studenci. Proszo zgłoszenie sido 1 lipca.

W rod10 lipca o godz. 7.30 bdzie wyjazd pielgrzymki Klubu Symeona i Anny do Lichenia razem z młodzieżą rekolekcyjn. Swolne miejsca (zgłaszasiu prezeski Klubu p. Heleny Mingi w Dworzysku lub w parafii, koszt...).

Od 15 do 19 lipca b
dzie u nas specjalny plener fotograficzny dla młodziey jako moliwość wzbogacenia umiejtnoci fotografowania. Zgłaszasi. Od 17 lipca do 2 sierpnia bdzie parosób naszej młodziey na rekolekcjach oazowych w Orliku.

21 lipca o godz. 17.00 msza polowa w Ostrzywilku w Borach Tucholskich
jako nasza pamięć o dawnych obozowiskach namiotowych, które organizowalimy przez ponad 20 lat.

Na ławce w bocznej kruchcie u nas nasza akcja książkowa „Bookcrossing: uwolnij książk! yczdobrych chwil w tniedzieli w całym tygodniu, pozytywnych emocji w przeywaniu czasu pracy i odpoczynku. Szczęść Boe!

2013-06-16