ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 10 niedziela zwykła (9 VI 2013)


1. W TYGODNIU bdzie w naszej parafii nastpujco:

PONIEDZ.10 VI nie bdzie mszy


WTOREK 11 VI
godz.18.00 msza:
+Jana i Anastazji siostrKatarzyni brata Józefa i Stanisława

RODA 12 VI
g.15.00 Klub Symeona i Anny
zaprasza członków, emerytów i innych seniorów,

godz. 17.30 niech odmówi
róaniec w int. papiea Franciszka i Nowenndo Matki BPom.

godz.18.00 msza:
+Feliksa Jaworskiego


CZWARTEK 13 VI
godz. 17.00 (w II czwartek miesica) Grupa AA „PRZEBUDZENIE”- zaprasza alkoholików i zainteresowane całe rodziny. Te mitingi - wszystkie otwarte - sraz w miesicu (w II czwartek o 17.00 w domu katech.). I na nie mogprzychodzinie tylko alkoholicy, ale wszyscy zainteresowani problemem alkoholizmu. Zaprasza prowadzcy Sławek.


godz.18.00 msza:
w 9 rocz. mierci +KatarzynPredel

Godz. 18.45 zaprasza si
serdecznie na zebranie członków rady ekonomicznej i rady duszpasterskiej

PI
TEK 14 VI
godz. 18.00 msza:
+Gerarda Piesika w I rocz. mierci i rodziców z obojga stron


(
godz.18.45 katechumenat parafialny (prowadzi ksidz) i parafialne poradnictwo rodzinne (prowadznauczyciele NPR mgr Paulina Jówiak i mgr inż Łukasz Urbaski) Przed wakacjami bdzie jeszcze katechumenat tylko 14, 21 i 28 czerwca, w czasie wakacji nie bdzie pitkowych spotkaw sprawie lubów i chrztów, wic potem nowe pary narzeczonych i rodziców w sprawie nowych chrztów przyjmujemy po wakacjach .


SOBOTA 15 VI
godz. 18.00 msza:
+Zygmunta Furtaka i rodziców obojga stron

XI NIEDZIELAZWYKŁA 16 VI

godz. 8.00 msza:
+ Marti Władysława Pasternackich


godz. 9.30 msza:
+rodziców Szamockich

godz. 11.00 msza:
+Stefanii Konrada Gackowskich i dziadków z obojga stron


2.
Bóg zapła- dziki - za ofiary w ub. tygodniu, za ofiary od ławek na I półrocze, na kociół i na intencje mszalne.

Biuro parafialne czynne od wtorku do pitku od godz. 8.00 – 9.00 i krótko zaraz po wieczornej mszy.

Planujemy chrzty w soboty 6 lipca i 7 wrzenia o godz. 18.00 - jeli rodzice przyjdw czerwcowe pitki na katechumenat.

Rodzice dzieci klas I niech 16 VI i 23 VI sk
ładajpodczas mszy w procesji ofiarnej proby z danymi personalnymi swej córeczki lub synka, z uzasadnieniem, e pragnI Komunii w. dla swego dziecka w r. 2014 w klasie II. Tak postanawiamy, bo na razie jest w Polsce zamieszanie w sprawie uczestnictwa szeciolatków w nowej zreformowanej klasie pierwszej, jak wiemy, w tym roku nie bdwszystkie szeciolatki chodziły do takiej I klasy.


W dniach
od 7 - 14 lipca bdu nas rekolekcje dla małej grupa studentów Wieczernik z Chojnic, do której mogsidołączynasze studentki i studenci. Proszo zgłoszenie sido 1 lipca.

Od 15 do 19 lipca bdzie u nas specjalny plener fotograficzny dla młodziey jako moliwość wzbogacenia umiejtnoci fotografowania. Plener prowadzibdartyci Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz i Jerzy Aleksander Karnasiewicz. Zgłaszasi.

Od 17 lipca do 2 sierpnia b
dzie 7 osób naszej młodziey na rekolekcjach oazowych w Orliku.

21 lipca o godz. 17.00 msza polowa w Ostrzywilku w Borach Tucholskich
jako nasza pamięć o dawnych obozowiskach namiotowych, które organizowalimy przez 20 lat.


17 wrze
nia o godz. 18.00 bdzie kolejne spotkanie charyzmatyczne z msz, z modlitwo uzdrowienie duchowe i fizyczne, z adoracji błogosławiestwem kapłaskim (prowadzenie Ojcowie z Krakowa - o. Teodor Kanapczyk, oprawa muzyczna zespół Adoramus z Tczewa).

Na
ławce w bocznej kruchcie u nas „Bookcrossing: uwolnij książk! Mona naby„Pielgrzyma” od ministrantów przed kociołem.

Szcz
ęść Boe!

2013-06-09