ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 Niedziela Trójcy Najświętszej (26. V. 2013) * Parafia Gruczno


W tniedzielkoczy siczas Komunii wielkanocnej. W tniedzielo g.16.00 koniec biwaku dla młodziey kl. III gimnazjum, który był przygotowaniem teje młodziey do sakramentu bierzmowania w pitek 31 maja o godz. 17.00.

1. W TYGODNIU MSZE W.:

PONIEDZ. 27 V - nie bdzie mszy


WTOREK 28 V

godz. 18.00 msza z majowym:
+Nikodema Wietrzykowskiego i Jana Dagiel

godz. 16.00 przy ko
ciele: wiczenie sypania kwiatów dla dziewczynek


RODA 29 V

godz. 10.00 sprz
tanie kocioła i otoczenia, do czego zaprasza siszczególnie rodziców młodziey bierzmowanej

g. 15.00 - 16.00 okazja do spowiedzi przed bierzmowaniem
(spowieddla dziewczyn i chłopców - kandydatów do bierzmowanych, dla wiadków, rodziców, rodzestwa, krewnych i innych)

godz. 16.00 przy kociele: wiczenie sypania kwiatów dla dziewczynek

g. 18.00 msza z majowym: +Bogumiła Chudy w dniu urodzin i wszystkich zm. z rodziny Chudych i Powiardowskich


C
ZWARTEK 30 V uroczystość NAJW. CIAŁA I KRWI PASKIEJ (BOE CIAŁO) wito nakazane, u nas trzy msze witeczne:


godz. 8.00 msza:
+Eugeniusza Szmyta i rodziców

godz. 9.30 msza:
+Zdzisława Opoki Teodora i LeokadiKnitter i Kunegundi Wiktora Zmysłowskich.
Po mszy procesja do 4. o
łtarzy ulicami Gruczna, z udziałem Młodzieowej Orkiestry Dtej „Płomyki”, tej mszy bdzie przewodniczył rektor WSD w Pelplinie ks. prałat Antoni Bczkowski.

ok. godz. 11.50 po procesji trzecia msza witeczna: +Stefanii Bolesława Chmarów


PI
TEK 31 V godz. 17.00 przyjazd ks. biskupa, msza uroczysta z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodziey kl. III gimnazjum i wspomnienie I. rocz. prymicji biskupich ks. bpa dra hab. Wiesława migla (co zdarzyło si6 maja ub. r.). Towarzyszybdzie Orkiestra Muzyków Bydgoskich „Emband”, która po mszy da koncert dla wszystkich, prosimy nie rozchodzisi, lecz pozostana placu kocielnym, słuchakoncertu i ucztowajedzc i pijc, co przygotowali parafianie i catering Waldemara Chudego.


SOBOTA 1 VI

godz. 15.00 msza
lubna dla pary Dominiki Urbaskiej i Pawła Witaka

godz.18.00 msza:
+Henryka i Grzegorza Kortas


I
X NIEDZIELA ZWYKŁA 2 VI, wito Dzikczynienia - list kard. Kazimierza Nycza

godz. 8.00 msza:
+HelenKrauze

godz. 9.30 msza:
+Jerzego Redmanna w 5 rocz. m. i rodz. z obojga stron i siostrJanin

godz. 11.00 msza:
:+mężą Edwarda Wieczorek i rodziców (z procesjeucharystycznwokół kocioła). Zbiórka do puszek na wityniOpatrznoci.


2. Inne ogłoszenia:

W ub. tygodniu odby
ły sipogrzeby: .p Wacława Krawczyka l. 84 z Bagniewa - dobry Jezus; i Elbiety Zyl. 43 z Chrystkowa - dobry Jezu...

Procesje eucharystyczne b
ddwie w Boe Ciało i w niedziel. Adorowabdzie jeszcze Najw. Sakrament Eucharystii w I czwartek i I pitek czerwca od godz. 17.00 - 18.00. Zmiany z powodu przyjazdu biskupa i wyjazdów ks. proboszcza na kontrole lekarskie i do szpitala.

Biuro parafialne czynne w tygodniu tylko we wtorek i w
rodod 8 – 9.00 i po wieczornej mszy w.

Prosz
pomóc ssiadom przy 4 ołtarzach Boego Ciała na ul. Dworcowej, wieckiej i dwa na ul. Wojska Pol. Na trasie procesji proszwystroiulice i domy. Proszpanów z Gruczna o nagłonienie, jak co roku. Dzieci klas II w białych strojach pod kierunkiem rodziców niech biorudział w procesji Boego Ciało. I zaprasza sido czynnego udziału w procesji panie z krgów róaca misyjnego, z Akcji Katolickiej, z Caritasu i Klubu Symeona i Anny, z oazy...
Panowie stra
acy i panie niech w przeddziesprawdzsymbole procesyjne i je oczyszcz, rozdzielfunkcje: kto niesie krzy, chorgwie i feretrony. Straacy niech zabezpieczajulice, kierujporzdkiem procesji i niosparasole przed słocem lub przed deszczem, jeeli zaistnieje taka potrzeba.

Wierzymy,
e Jezus jest naszym pokarmem na ycie wieczne - naszdrog, prawdi yciem. Wszystkim szczęść Boe.

2013-05-26