ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Og這szenia
poniedzia貫k, 17 czerwiec 2019 roku

 Niedziela Trójcy Najświętszej (26. V. 2013) * Parafia Gruczno


W tniedzielkoczy siczas Komunii wielkanocnej. W tniedzielo g.16.00 koniec biwaku dla modziey kl. III gimnazjum, który by przygotowaniem teje modziey do sakramentu bierzmowania w pitek 31 maja o godz. 17.00.

1. W TYGODNIU MSZE W.:

PONIEDZ. 27 V - nie bdzie mszy


WTOREK 28 V

godz. 18.00 msza z majowym:
+Nikodema Wietrzykowskiego i Jana Dagiel

godz. 16.00 przy ko
ciele: wiczenie sypania kwiatów dla dziewczynek


RODA 29 V

godz. 10.00 sprz
tanie kocioa i otoczenia, do czego zaprasza siszczególnie rodziców modziey bierzmowanej

g. 15.00 - 16.00 okazja do spowiedzi przed bierzmowaniem
(spowieddla dziewczyn i chopców - kandydatów do bierzmowanych, dla wiadków, rodziców, rodzestwa, krewnych i innych)

godz. 16.00 przy kociele: wiczenie sypania kwiatów dla dziewczynek

g. 18.00 msza z majowym: +Bogumia Chudy w dniu urodzin i wszystkich zm. z rodziny Chudych i Powiardowskich


C
ZWARTEK 30 V uroczystość NAJW. CIAA I KRWI PASKIEJ (BOE CIAO) wito nakazane, u nas trzy msze witeczne:


godz. 8.00 msza:
+Eugeniusza Szmyta i rodziców

godz. 9.30 msza:
+Zdzisawa Opoki Teodora i LeokadiKnitter i Kunegundi Wiktora Zmysowskich.
Po mszy procesja do 4. o
tarzy ulicami Gruczna, z udziaem Modzieowej Orkiestry Dtej „Pomyki”, tej mszy bdzie przewodniczy rektor WSD w Pelplinie ks. praat Antoni Bczkowski.

ok. godz. 11.50 po procesji trzecia msza witeczna: +Stefanii Bolesawa Chmarów


PI
TEK 31 V godz. 17.00 przyjazd ks. biskupa, msza uroczysta z udzielaniem sakramentu bierzmowania modziey kl. III gimnazjum i wspomnienie I. rocz. prymicji biskupich ks. bpa dra hab. Wiesawa migla (co zdarzyo si6 maja ub. r.). Towarzyszybdzie Orkiestra Muzyków Bydgoskich „Emband”, która po mszy da koncert dla wszystkich, prosimy nie rozchodzisi, lecz pozostana placu kocielnym, suchakoncertu i ucztowajedzc i pijc, co przygotowali parafianie i catering Waldemara Chudego.


SOBOTA 1 VI

godz. 15.00 msza
lubna dla pary Dominiki Urbaskiej i Pawa Witaka

godz.18.00 msza:
+Henryka i Grzegorza Kortas


I
X NIEDZIELA ZWYKA 2 VI, wito Dzikczynienia - list kard. Kazimierza Nycza

godz. 8.00 msza:
+HelenKrauze

godz. 9.30 msza:
+Jerzego Redmanna w 5 rocz. m. i rodz. z obojga stron i siostrJanin

godz. 11.00 msza:
:+mężą Edwarda Wieczorek i rodziców (z procesjeucharystycznwokó kocioa). Zbiórka do puszek na wityniOpatrznoci.


2. Inne og這szenia:

W ub. tygodniu odby
y sipogrzeby: .p Wacawa Krawczyka l. 84 z Bagniewa - dobry Jezus; i Elbiety Zyl. 43 z Chrystkowa - dobry Jezu...

Procesje eucharystyczne b
ddwie w Boe Ciao i w niedziel. Adorowabdzie jeszcze Najw. Sakrament Eucharystii w I czwartek i I pitek czerwca od godz. 17.00 - 18.00. Zmiany z powodu przyjazdu biskupa i wyjazdów ks. proboszcza na kontrole lekarskie i do szpitala.

Biuro parafialne czynne w tygodniu tylko we wtorek i w
rodod 8 – 9.00 i po wieczornej mszy w.

Prosz
pomóc ssiadom przy 4 otarzach Boego Ciaa na ul. Dworcowej, wieckiej i dwa na ul. Wojska Pol. Na trasie procesji proszwystroiulice i domy. Proszpanów z Gruczna o nagonienie, jak co roku. Dzieci klas II w biaych strojach pod kierunkiem rodziców niech biorudzia w procesji Boego Ciao. I zaprasza sido czynnego udziau w procesji panie z krgów róaca misyjnego, z Akcji Katolickiej, z Caritasu i Klubu Symeona i Anny, z oazy...
Panowie stra
acy i panie niech w przeddziesprawdzsymbole procesyjne i je oczyszcz, rozdzielfunkcje: kto niesie krzy, chorgwie i feretrony. Straacy niech zabezpieczajulice, kierujporzdkiem procesji i niosparasole przed socem lub przed deszczem, jeeli zaistnieje taka potrzeba.

Wierzymy,
e Jezus jest naszym pokarmem na ycie wieczne - naszdrog, prawdi yciem. Wszystkim szczęść Boe.

2013-05-26