ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 Zesłanie Ducha Świętego * Pięćdziesiątnica * Zielone Świątki (19 V 2013) * VIII niedziela Wielkanocy


1. W to wito Zesłania Ducha witego koczy siokres wielkanocny.

W TYGODNIU MSZE W. i trzydniowy biwak dla klas III gimnazjum

PONIEDZIA
ŁEK 20 V 2013 wito nienakazane MATKI KOCIOŁA zamiast d. II. wita Zesłania Ducha w. (wito tradycyjnie obchodzone w Polsce) - u nas dwie msze witeczne:

godz. 9.30 msza
witeczna dla wszystkich: za parafii parafian

godz. 18.00 msza
witeczna dla dorosłych i dzieci z majowym: .............
(po mszy konieczne zebranie dla rodziców córek i synów którzy maj
bybierzmowani 31 maja)


WTOREK 21 V nie b
dzie mszy


RODA 22 V nie bdzie mszy > biuro w te dni nieczynne


CZWARTEK 23 V

godz. 7.15 msza:
............................. (int. wolna)

godz.16.00 zakwaterowanie dziewczynek i chłopców kl. III gimnazjum i rozpoczcie darmowego biwaku przygotowujcego bezporednio do sakramentu bierzmowania (w tej sprawie animatorzy grup klasy III przychodzpo mszach w niedziel19 maja do ksidza po formularze wypełnienia zgody rodziców na biwak i po regulamin biwaku. Proszzwolnisiw szkole z pitku 24 maja. Nieobecność na biwaku to zarazem przesunicie kandydata na póniejszy termin do bierzmowania


PI
TEK 24 V

godz. 7..00 msza: ................................. (int. wolna)

wg programu biwaku o g. 8.00 wyjazd wszystkich: wycieczka do Pelplina (zwiedzanie katedry, muzeum, seminarium i nowoczesnej, wielkiej biblioteki, obiad) i do Chojnic (park wodny, McDonalds’) - planowany powrót ok. 21.45


SOBOTA 25 V

godz.18.00 msza:
+Andrzeja Łakomskiego w 4 r. m. i Marka Łakomskiego w 15. rocz. m.

NIEDZIELA TRÓJCY NAJ
WITSZEJ 26 V VIII


godz. 8.00 msza:
+ Marti Władysława Pasternackich

godz. 9.30 msza:
+Jana Baumgarta

godz.11.00 msza:
+Macieja Gołębiewskiego w 13 rocz. mierci i zmar. z rodziny

(zakocz. biwaku klas III gimnazjum o godz. 16.00)

2. Inne og
łoszenia. W sobotodbył sipogrzeb .p. Barbary Piskor l. 54 z Czarnej d. mieszkała w Chrystkowie - dobry Jezu....

Ks. proboszcz z okazji 49. rocznicy
wicekapłaskich dzikuje za yczenia, laurki, kwiaty, ciasto i inne dary - Bóg zapła.

Biuro parafialne czynne inaczej, tylko w poniedzia
łek, czwartek i w sobot- zawsze krótko po mszach.

W gablotce wisi og
łoszenie o oddawaniu krwi w niedziel26 maja w godz. 8.00 - 13.00 w ambulansie na parkingu przy Urzdzie Gminy w Pruszczu.

Drodzy Parafianie, kto chcia
łby wspomóc darmowy biwak dla młodziey ywnocilub czyminnym, bdzie mile widziany i bdziemy mu wdziczni.

Przygotowujemy si
do Boego Ciała w czwartek 30 maja. wiczenia dla dzieci sypicych kwiatki na Boe Ciało bd28 maja o godz. 16.00 (wtorek) i 29 maja o godz. 16.00 (roda). Prosimy rodziców o przygotowanie swoich córeczek do tej procesji w Boe Ciało.

Przygotowujemy si
tedo sakramentu bierzmowania naszej młodziey kl. III gimnazjum w pitek 31 maja o godz. 17.00, który to sakrament zostanie udzielony przez ks. bpa dr hab. Wiesława migla. I chcemy wtedy tezaakcentowaI rocznicprymicji biskupich w Grucznie poprzez plenerowe przyjcie kulinarne i wystp zaprzyjanionej orkiestry Muzyków Bydgoskich „ Emband” (p. Ewa Makula). Kto chciałby finansowo lub kulinarnie wspomóc turoczystość bierzmowania, moe złoyofiarw biurze parafialnym lub podaw biurze do 27 maja, co kulinarnego chce przygotowai ile. Chcemy witowawspólnie. To lokalne wito. Wszyscy szaproszenie do uczestnictwa w Najw. Eucharystii z ks. biskupem, z kandydatami do bierzmowania, ze wiadkami bierzmowania i do ucztowania na placu kocielnym. Chcemy radowasirazem z biskupem Wiesławem. Chcemy bydobrymi jedni dla drugich.

B
dmy zawsze i wszdzie dobrzy i miłosierni. Wszystkim szczęść Boe!

2013-05-19