ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 24 Niedziela zwykła 16 IX 2007


24 niedziela zwykła (16 IX 2007)

Po mszach zbiórka na Kat. Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

1. W WRZEŚNIOWYM TYGODNIU  URLOPOWYM PORZĄDEK NASTĘPUJĄCY:

PONIEDZIAŁEK 17 IX
godz. 18.00 msza: +z rodz. Pszczolińskich i Juskowiaków

WTOREK 18 IX
godz. 18.00 msza: .............................................

(biuro parafialne czynne od 8.00 – 9.00)

ŚRODA 19 IX
godz. 14.00 pogrzeb spoza parafii  (biuro parafialne czynne id godz. 8.00 – 9.00) 

CZWARTEK 20 IX
= = = = = = = = =  nie będzie mszy

PIĄTEK 21 IX
= = = = = = = = = =nie będzie mszy ani katechumenatu   

SOBOTA 22 IX
godz. 18.00 msza: +Kazimierza Bruckiego w 6 rocz. śm. i za zm. z rodz. Bruckich i Stanowskich 

(wyjątkowo o godz. 19.00 katechumenat parafialny w sprawie ślubów kościelnych i chrztów)

NIEDZIELA 23 IX
g. 8.00 msza: +Wacława i Wiesława Piotrowskich  

godz. 9.30 msza: +Aurelię Manys 

godz. 11.00 msza: +zm. Wacławę w 4 rocz. śm. i +rodziców i rodzeństwo Falgowskich  (słowo biskupów polskich w sprawie przeszczepiania narządów)

2. Inne ogłoszenia.
Dziękujemy za wykonane funkcje podczas liturgii. Biuro parafialne czynne w wrześniowym miesiącu urlopowym we wtorek o godz. 8.00 - 9.00 i w środę o godz. 8 – 9.00. Przyjmujemy w tym czasie ofiary od ławek na II półrocze. Bóg zapłać za inne ofiary. Niebawem będą dwa ostatnie okna witrażowe w prezbiterium oraz  okna nad drzwiami wejściowymi w kruchtach. Można przyczynić się i uczestniczyć w kosztach tychże okien przez złożenie dodatkowej ofiary. 

Młodzież z gimnazjum, która zgłosiła się jako kandydaci do bierzmowania, a nie była na wakacyjnym biwaku bez usprawiedliwienia, niech przybędzie 24 IX po mszy 11.00 – towej. Niedzielne popołudnia w waszych domach niech będą dalszym świętowaniem na część Jezusa (w tę niedzielę jeszcze msza dla pielgrzymki świeckiej o 15.00). Zachęcamy do nabycia gazet katolickich od ministrantów przed kościołem, a stali prenumeratorzy niech przyjdą do zakrystii (jest  „Pielgrzym” i ‘Gość Niedzielny”).
Dobrej niedzieli. Szczęść Boże!

2007-09-15