ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Og這szenia
wtorek, 18 czerwiec 2019 roku

 ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 31 III 2013 (poprawione)


w I wito Wielkanocy w dzieniedzielny bd2 msze witeczne: godz. 9.30 i godz.11.00. Podczas tych mszy wicenie pokarmów.

PONIEDZIA
EK WIELKANOCNY 1 IV, - II WITO WIELKANOCY List Rektora KUL Jana Pawa II - msze jak w niedziele:

godz. 8.00 msza: +rodziców Marte i Wadysawa Pasternackich

godz. 9.30 msza: + Urszul
Jankowskw 1 rocz. mierci i
m
ęża Bolesawa

godz. 11.00 msza: +Wac
awFalgowski rodziców i rodzestwio z obojga stron

(ofiary kolekty w II wito sna Kat. Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II, pocztek mszy inicjacyjnych dla dzieci klas II)


WTOREK WIELKANOCNY 2 IV

godz.18.00 msza:
+Wadysawi Waleriana Kuczorów
(
konieczne spotkanie dla rodziców dzieci kl.II z wiosek w dolinie Wisy I cz. o 18.00 msza w kociele, II cz. w domu katech.) (8 rocz.mierci b. Jana Pawa II w r. 2005, rocz. sakry biskupiej ks. bpa Ryszarda Kasyny w r. 2005)


RODA WIELKANOCNA 3 IV

godz. 18 msza:
+Krystyni Leszka Guziewicz
(
konieczne spotkanie dla rodziców dzieci kl. II z wiosek na górach jak we wtorek);

godz. 17.30 ró
aniec misyjny - w I rod- dla wszystkich krgów, dzieimienin Biskupa Pelpliskiego


CZWARTEK WIELKANOCNY 4 IV

godz. 17.00 - 18.00 adoracja Naj
w. Sakramentu Eucharystii - na adoracjzaprasza siparafian z wiosek w dolinie Wisy
godz.18.00 msza:
+Leszka Kowalczyka i rodziców z obojga stron
(Objazd chorych od godz. 10.00)


PI
TEK WIELKANOCNY 5 IV

godz. 17.00 - 18.00 adoracja Naj
w. Sakr. Eucharystii -

na adoracjzaprasza siparafian znad skarpy wilanej z gór

godz. 18.00 msza:
+Heleni Bronisawa Chojnackich i zmar. z rodziny

godz. 18.45 katechumenat parafialny w sprawie chrztów i
lubów - ksidz prowadzi, godz. 18.45 take parafialne poradnictwo rodzinne - prowadznauczyciele mgr Paulina Jówiak i mgr in. ukasz Urbaski


SOBOTA WIELKANOCNA 6 IV

godz. 18.00 msza:
dzikczynna z podzikowaniem Bogu i Matce Najw. za odebrane aski z probo bogosawiestwo Boe w rodzinie

OKTAWA ZMARTWYCHWSTANIA  - II NIEDZIELA WIELKANOCY czyli Miosierdzia Boego 7 IV:

godz. 8.00 msza:
+Jana Pukropa i zmar. z rodziny Pukrop

godz. 9.00 msza: +StanisawJaworsk

godz.11.00 msza: +TeresTrochowskw I rocz. mierci (coroczna zbiórka do puszek na cele charytatywne; msze inicjacyjne dla dzieci kl. II jako blisze przygotowanie do I Komunii w..)

Inne ogoszenia.W ub. tyg. odbyy sitrzy pogrzeby, dwa z naszej parafii: .p. Mieczysawa Niciejewskiego l. 78 z G. Gruczna i . p. Tadeusza Pipowskiego l. 90 z Parlina - dobry Jezu...

Dzi
kujemy tym, którzy przyczynili sido uroczystego charakteru tych dni. Za ognisko, czyszczenie kocioa, za zrobienie Grobu, za uszykowanie ciemnicy, dzikujemy pracownikom, dekorujcym, szafarzom, piewakom, lektorom, kolektujcym, ministrantom, wykonujcym zrónicowane funkcje liturgiczne...Bóg zapa.
Dzi
ki osobom, które przyniosy jedzenie i owoce, paczki dla biednych. Panom straakom z Gruczna, Luszkówka i Parlina za straprzy Grobie Paskim. Bóg zapaza zoone ofiary.

yczymy Radosnych wit, ciepa rodzinnego, pokoju, przyjani, zgody i mocy od Jezusa Zmartwychwstaego....! I od papiea Franciszka, od którego promieniuje dobroi wraliwość, i czuość. Jezus zwycięży zego ducha i pokonamier. Jest niezwyciężony, wiarygodny, zasuguje na zaufanie - Jezus, Pan ycia i mierci, obiecuje nam ycie wieczne. Bdmy zjednoczeni w Jego imi. Nie przeciwstawiajmy sisobie lecz bdmy solidarni ze sobi z innymi. Przyjmijcie te yczenia i serdecznoci, i zaniecie tnadziejsmutnym, rozgoryczonym, nieufnym. Drodzy, witujcie z Zmartwychwstaym Jezusem, alleluja. Szczęść Boe!

2013-03-31