ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 31 III 2013 (poprawione)


w I wito Wielkanocy w dzieniedzielny bd2 msze witeczne: godz. 9.30 i godz.11.00. Podczas tych mszy wicenie pokarmów.

PONIEDZIA
ŁEK WIELKANOCNY 1 IV, - II WITO WIELKANOCY List Rektora KUL Jana Pawła II - msze jak w niedziele:

godz. 8.00 msza: +rodziców Marte i Władysława Pasternackich

godz. 9.30 msza: + Urszul
Jankowskw 1 rocz. mierci i
m
ęża Bolesława

godz. 11.00 msza: +Wac
ławFalgowski rodziców i rodzestwio z obojga stron

(ofiary kolekty w II wito sna Kat. Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, pocztek mszy inicjacyjnych dla dzieci klas II)


WTOREK WIELKANOCNY 2 IV

godz.18.00 msza:
+Władysławi Waleriana Kuczorów
(
konieczne spotkanie dla rodziców dzieci kl.II z wiosek w dolinie Wisły I cz. o 18.00 msza w kociele, II cz. w domu katech.) (8 rocz.mierci bł. Jana Pawła II w r. 2005, rocz. sakry biskupiej ks. bpa Ryszarda Kasyny w r. 2005)


RODA WIELKANOCNA 3 IV

godz. 18 msza:
+Krystyni Leszka Guziewicz
(
konieczne spotkanie dla rodziców dzieci kl. II z wiosek na górach jak we wtorek);

godz. 17.30 ró
aniec misyjny - w I rod- dla wszystkich krgów, dzieimienin Biskupa Pelpliskiego


CZWARTEK WIELKANOCNY 4 IV

godz. 17.00 - 18.00 adoracja Naj
w. Sakramentu Eucharystii - na adoracjzaprasza siparafian z wiosek w dolinie Wisły
godz.18.00 msza:
+Leszka Kowalczyka i rodziców z obojga stron
(Objazd chorych od godz. 10.00)


PI
TEK WIELKANOCNY 5 IV

godz. 17.00 - 18.00 adoracja Naj
w. Sakr. Eucharystii -

na adoracjzaprasza siparafian znad skarpy wilanej z gór

godz. 18.00 msza:
+Heleni Bronisława Chojnackich i zmar. z rodziny

godz. 18.45 katechumenat parafialny w sprawie chrztów i
lubów - ksidz prowadzi, godz. 18.45 take parafialne poradnictwo rodzinne - prowadznauczyciele mgr Paulina Jówiak i mgr in. Łukasz Urbaski


SOBOTA WIELKANOCNA 6 IV

godz. 18.00 msza:
dzikczynna z podzikowaniem Bogu i Matce Najw. za odebrane łaski z probo błogosławiestwo Boe w rodzinie

OKTAWA ZMARTWYCHWSTANIA  - II NIEDZIELA WIELKANOCY czyli Miłosierdzia Boego 7 IV:

godz. 8.00 msza:
+Jana Pukropa i zmar. z rodziny Pukrop

godz. 9.00 msza: +StanisławJaworsk

godz.11.00 msza: +TeresTrochowskw I rocz. mierci (coroczna zbiórka do puszek na cele charytatywne; msze inicjacyjne dla dzieci kl. II jako blisze przygotowanie do I Komunii w..)

Inne ogłoszenia.W ub. tyg. odbyły sitrzy pogrzeby, dwa z naszej parafii: .p. Mieczysława Niciejewskiego l. 78 z G. Gruczna i . p. Tadeusza Pipowskiego l. 90 z Parlina - dobry Jezu...

Dzi
kujemy tym, którzy przyczynili sido uroczystego charakteru tych dni. Za ognisko, czyszczenie kocioła, za zrobienie Grobu, za uszykowanie ciemnicy, dzikujemy pracownikom, dekorujcym, szafarzom, piewakom, lektorom, kolektujcym, ministrantom, wykonujcym zrónicowane funkcje liturgiczne...Bóg zapła.
Dzi
ki osobom, które przyniosły jedzenie i owoce, paczki dla biednych. Panom straakom z Gruczna, Luszkówka i Parlina za straprzy Grobie Paskim. Bóg zapłaza złoone ofiary.

yczymy Radosnych wit, ciepła rodzinnego, pokoju, przyjani, zgody i mocy od Jezusa Zmartwychwstałego....! I od papiea Franciszka, od którego promieniuje dobroi wraliwość, i czułość. Jezus zwyciężył złego ducha i pokonał śmier. Jest niezwyciężony, wiarygodny, zasługuje na zaufanie - Jezus, Pan ycia i mierci, obiecuje nam ycie wieczne. Bdmy zjednoczeni w Jego imi. Nie przeciwstawiajmy sisobie lecz bdmy solidarni ze sobi z innymi. Przyjmijcie te yczenia i serdecznoci, i zaniecie tnadziejsmutnym, rozgoryczonym, nieufnym. Drodzy, witujcie z Zmartwychwstałym Jezusem, alleluja. Szczęść Boe!

2013-03-31