ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Og這szenia
wtorek, 18 czerwiec 2019 roku

 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ (24 III 2013)


Rok temu 24 III 2012 r. papiemianowa ks. pra. dr. hab. Wiesawa migla biskupem pomocniczym diecezji pelpliskiej. Rozpoczynamy Wieki Tydzie. W naszej parafii bdtakie godziny mszy, liturgii i adoracji:

WIELKI PONIEDZ.(25 III)

godz. 11.00 pogrzeb . p. Mieczysawa Niciejewskiego l. 78 z G. Gruczna
godz. 14.00 pogrzeb
. p. Jadwigi Maleczuk l. 80 z Kokocka (d. Luszkówko) - dobry Jezu...

(spowiedw Przechowie od godz. 10 - 12.00 i po poudniu)

WIELKI WTOREK (26 III)

godz. 18.00 msza
: +Stanisawa Szwedowskiego w I rocz. mierci
 
(spowiedw Przysiersku godz. 9.45 - 12, 15.00 - 18.00)

WIELKA
RODA (27 III)

godz. 18.00 msza:
+w 7 rocz. m. Mariana Dzikowskiego i w rocz. m. córki Elbiety i synowej Zofii

WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PA
SKIEJ (28 III)

godz.18.00
msza uroczysta, koncelebra z ka. seniorem kan. W. Kalkowskim. Komunia pod 2. postaciami. DzieKapanów. Ofiary kolekty na WSD w Pelplinie.Po mszy zanosimy Najw.Eucharystido domu kat. (do ciemnicy), gdzie adoracja indywidualna do godz. 21.00. Prosimy o kwiaty do Grobu Paskiego - najlepiej przynosije w procesji ofiarnej. Dla przebywajcych za granici poza parafi, dla studentów okazja do spowiedzi o g. 16.00 – 17.00 - dwóch księży). Biuro parafialne czynne od W. Wtorku do W. Pitku rano od g. 8.00 – 9.00.

WIELKI PI
TEK MKI PASKIEJ (29 III)

godz. 18.00
liturgia Mki Paskiej. Przewodniczyjej bdzie ks.pra dr hab .Wojciech Pikor. Post cisy obowizuje. Cicha adoracja w ciemnicy w domu kat. od godz. 9.00 - 18.00; zaprasza sina nipanie z róaca misyjnego, kandydatów do bierzmow. - dziewczynki, chopcy z trzech roczników i w swoich grupach niech zorganizujpó godziny adoracji w W. Pitek w domu kat. lub w W. Sobotw kociele. Prosimy w W . Pitek o pomoc w gruntownym sprztaniu kocioa i obejcia od g.10.00 –12.00,prosimy szczególnie rodziców dzieci kl. II,aby pomogli w tym.Po liturgii W. Pitku adoracja Najw. Sakramentu w Grobie do 22.10). O g. 21.30 - gorzkie ale (wtedy teokazja do spowiedzi). Ofiary z kolekty W.Pitku i adoracji krzya na bazylikGrobu Paskiego w Jerozolimie.

WIELKA SOBOTA (30 III)

od godz. 9.00 - 19.30. adoracja
Najw, Eucharystii w kociele. Parafianie, cae rodziny niech znajdczas na adoracjw kociele. Oddajemy szacunek krzyowi witemu caujc go (mona wasnchusteczkprzetrzeć ślad ucaowania krzya w kociele lub ucaowakrzyw swoim domu). Szanow. panów straaków z Gruczna, Luszkówka i Parlina uprzejmie i serdecznie prosi sio bezpieczestwo i strapodczas adoracji przy Grobie w W. Pitek wieczorem i przez ca豉̨ W.Sobotod 9.00 -19.30.

WIGILIA PASCHALNA W WIELK
NOC 30 III 2013
o godz. 19.30.
Liturgia ognia, wiata, sowa, powicenie wody, odnowienie przyrzeczechrztu przez nas i przez dzieci klas II, chrzest wity, Komunia pod dwiema postaciami, procesja rezurekcyjna z wiecami wokó kocioa. To gówna msza wita roku, matka wszystkich mszy w. Proszprzynieść świeczki, przyprowadzikoniecznie dzieci klas II z wiecami chrzcielnymi (te dzieci sprzy ognisku od godz.19.25. Przynieść pokarmy - wiconki do bogosaw., Po procesji rezurekcyjnej bdzie powicenie pokarmów, a dzieci kl. II otrzymujsmaczne chlebki gruczeskiej piekarnii GS i zajca z parafii. Wracajc do domu - zaczynamy witowa, bo uwierzylimy Jezusowi zmartwychwstaemu. Zachowujemy tradycje smacznego jajka, babki wielkanocnej, baranka z chorgiewk, zajca dla dzieci itp.


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PA垶KIEGO (31 III) - w dzie dwie msze 鈍i徠eczne o g. 9.30 i 11.00

godz. 9.30 msza: + Tadeusza ㄆkaszewskiego

godz. 11.00 msza: + Ryszarda ㄆkasika w dniu urodzin i rodziców i zm. z rodzin

(o godz. 9.30 i 11.00 wiecenie pokarmów; wodą świconz Wigilii Wielkanocnej mona powiciw domu pokarmy.To moe uczynić ojciec lub matka, modlc siz dziemi, skadajc yczenia, dzielc sikawakiem jajka lub misa. Mona dodajakientuzjazm wierzcego: „Cieszymy sidzisiaj, bo Jezus Chrystus naprawdzmartwychwsta, alleluja!

2. Inne og
oszenia: W W. Pitek, WigiliWielkanocna i w I wito Wielkanocy bdzie wspóuczestniczy i pomaga ks. pra. dr hab. Wojciech Pikor. Bóg zapaza pomoc, za zoone ofiary, dary, za dobro... „Nie powinnimy basidobroci i wraliwoci” (papieFranciszek). Szczęść Boe!

2013-03-24