ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ (24 III 2013)


Rok temu 24 III 2012 r. papiemianował ks. prał. dr. hab. Wiesława migla biskupem pomocniczym diecezji pelpliskiej. Rozpoczynamy Wieki Tydzie. W naszej parafii bdtakie godziny mszy, liturgii i adoracji:

WIELKI PONIEDZ.(25 III)

godz. 11.00 pogrzeb . p. Mieczysława Niciejewskiego l. 78 z G. Gruczna
godz. 14.00 pogrzeb
. p. Jadwigi Maleczuk l. 80 z Kokocka (d. Luszkówko) - dobry Jezu...

(spowiedw Przechowie od godz. 10 - 12.00 i po południu)

WIELKI WTOREK (26 III)

godz. 18.00 msza
: +Stanisława Szwedowskiego w I rocz. mierci
 
(spowiedw Przysiersku godz. 9.45 - 12, 15.00 - 18.00)

WIELKA
RODA (27 III)

godz. 18.00 msza:
+w 7 rocz. m. Mariana Dzikowskiego i w rocz. m. córki Elbiety i synowej Zofii

WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PA
SKIEJ (28 III)

godz.18.00
msza uroczysta, koncelebra z ka. seniorem kan. W. Kalkowskim. Komunia pod 2. postaciami. DzieKapłanów. Ofiary kolekty na WSD w Pelplinie.Po mszy zanosimy Najw.Eucharystido domu kat. (do ciemnicy), gdzie adoracja indywidualna do godz. 21.00. Prosimy o kwiaty do Grobu Paskiego - najlepiej przynosije w procesji ofiarnej. Dla przebywajcych za granici poza parafi, dla studentów okazja do spowiedzi o g. 16.00 – 17.00 - dwóch księży). Biuro parafialne czynne od W. Wtorku do W. Pitku rano od g. 8.00 – 9.00.

WIELKI PI
TEK MKI PASKIEJ (29 III)

godz. 18.00
liturgia Mki Paskiej. Przewodniczyjej bdzie ks.prał dr hab .Wojciech Pikor. Post cisły obowizuje. Cicha adoracja w ciemnicy w domu kat. od godz. 9.00 - 18.00; zaprasza sina nipanie z róaca misyjnego, kandydatów do bierzmow. - dziewczynki, chłopcy z trzech roczników i w swoich grupach niech zorganizujpół godziny adoracji w W. Pitek w domu kat. lub w W. Sobotw kociele. Prosimy w W . Pitek o pomoc w gruntownym sprztaniu kocioła i obejcia od g.10.00 –12.00,prosimy szczególnie rodziców dzieci kl. II,aby pomogli w tym.Po liturgii W. Pitku adoracja Najw. Sakramentu w Grobie do 22.10). O g. 21.30 - gorzkie ale (wtedy teokazja do spowiedzi). Ofiary z kolekty W.Pitku i adoracji krzya na bazylikGrobu Paskiego w Jerozolimie.

WIELKA SOBOTA (30 III)

od godz. 9.00 - 19.30. adoracja
Najw, Eucharystii w kociele. Parafianie, całe rodziny niech znajdczas na adoracjw kociele. Oddajemy szacunek krzyowi witemu całujc go (mona własnchusteczkprzetrzeć ślad ucałowania krzya w kociele lub ucałowakrzyw swoim domu). Szanow. panów straaków z Gruczna, Luszkówka i Parlina uprzejmie i serdecznie prosi sio bezpieczestwo i strapodczas adoracji przy Grobie w W. Pitek wieczorem i przez całą W.Sobotod 9.00 -19.30.

WIGILIA PASCHALNA W WIELK
NOC 30 III 2013
o godz. 19.30.
Liturgia ognia, wiatła, słowa, powicenie wody, odnowienie przyrzeczechrztu przez nas i przez dzieci klas II, chrzest wity, Komunia pod dwiema postaciami, procesja rezurekcyjna z wiecami wokół kocioła. To główna msza wita roku, matka wszystkich mszy w. Proszprzynieść świeczki, przyprowadzikoniecznie dzieci klas II z wiecami chrzcielnymi (te dzieci sprzy ognisku od godz.19.25. Przynieść pokarmy - wiconki do błogosław., Po procesji rezurekcyjnej bdzie powicenie pokarmów, a dzieci kl. II otrzymujsmaczne chlebki gruczeskiej piekarnii GS i zajca z parafii. Wracajc do domu - zaczynamy witowa, bo uwierzylimy Jezusowi zmartwychwstałemu. Zachowujemy tradycje smacznego jajka, babki wielkanocnej, baranka z chorgiewk, zajca dla dzieci itp.


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (31 III) - w dzień dwie msze świąteczne o g. 9.30 i 11.00

godz. 9.30 msza: + Tadeusza Łukaszewskiego

godz. 11.00 msza: + Ryszarda Łukasika w dniu urodzin i rodziców i zm. z rodzin

(o godz. 9.30 i 11.00 wiecenie pokarmów; wodą świconz Wigilii Wielkanocnej mona powiciw domu pokarmy.To moe uczynić ojciec lub matka, modlc siz dziemi, składajc yczenia, dzielc sikawałkiem jajka lub misa. Mona dodajakientuzjazm wierzcego: „Cieszymy sidzisiaj, bo Jezus Chrystus naprawdzmartwychwstał, alleluja!

2. Inne og
łoszenia: W W. Pitek, WigiliWielkanocna i w I wito Wielkanocy bdzie współuczestniczył i pomagał ks. prał. dr hab. Wojciech Pikor. Bóg zapłaza pomoc, za złoone ofiary, dary, za dobro... „Nie powinnimy basidobroci i wraliwoci” (papieFranciszek). Szczęść Boe!

2013-03-24