ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (17 III 2013) * Parafia Gruczno


13 marca 2013 r. podczas 5. głosowania na konklawe w Rzymie kardynałowie wybrali nowego papieża kard. Jorge Mario Bergoglio z Buenos Aires, z Argentyny, który przyjął imię Franciszek. Prosił on i prosi, aby modlić się za niego, jeden za drugiego, za Kościół i za cały świat. W tę niedzielę czyta się Wielkopostny list Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny poświęcony m. in . sprawom Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

1. A więc w naszej parafii taki porządek tygodnia:

PONIEDZIAŁEK 18 III

godz. 18.00 msza: +Mariana Kabata w I rocz. śmierci. Konieczne spotkanie dla rodziców dzieci klas II, mieszkających w dolinie Wisły

WTOREK 19 III UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, święto nienakazane:

godz. 8.00 msza świąteczna: jako dziękcz. za wybór nowego papieża Franciszka, za niego i za Kościół - w dzień inauguracji pontyfikatu

godz. 18.00 msza świąteczna: +Józefa Kozaka. Konieczne spotkanie dla rodziców dzieci klas II, mieszkających ponad doliną Wisły, na górach

ŚRODA 20 III

godz. 18.00 msza: +Jana Zawiłkowskiego w II rocz. śmierci

CZWARTEK 21 III NAJWIĘKSZA W CIĄGU ROKU SPOWIEDŹ WIELKANOCNA

(KONKURS SPOWIEDZI) z udziałem 7-9 księży:

godz. 9.30 - 11.30 spowiedź dla wszystkich

godz. 10.30 msza z Komunią wielkanocną: za parafian i parafię

godz. 13.30–15.00 spowiedź dla dzieci, młodzieży gimnazjum i wszystkich parafian

godz.14.30 msza z Komunia wielkanocną: o łaski i błogosł. Boże dla nowego papieża Franciszka spełniając jego prośbę o modlitwę i za tych którzy prosili o modlitwę

godz. 15.30 -17.00 dalsza spowiedź dla wszystkich,także dla młodzieży ponadgimnazjalnej

od godz.17.30 - 18.00 jeszcze jeden ksiądz będzie spowiadał

PIĄTEK 22 III

(od godz. 10.00 objazd zgłoszonych dodatkowo chorych, ich spowiedź i Komunia wielkanocna, którym zanoszą Komunię świeccy szafarze i ewentualnie także prosi się innych, jeżeli będą zgłoszeni do czwartku wieczorem)

godz. 16.00 droga krzyżowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych (tylko jedno nabożeństwo)

godz. 16.30 msza: +Alfonsa Krzemkowskiego i rodziców z obojga stron

[spowiedź w Topolnie od godz.18-19.00].

(nie będzie katechumenatu ani poradnictwa, ani zebr. ministrantów)

SOBOTA 23 III

godz. 17.30 gorzkie żale z adoracją cz. II

godz. 18.00 msza: +Stanisława Tynkiewicza z okazji urodzin

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ (24 III) ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY

godz. 8.00 msza: +rodziców Antoninę i Jana Kulczyk i braci Zygmunta i Edwina

godz. 9.30 msza:+ Józefę Reinholz w 100. urodziny i jej męża Władysława i zm. z rodziny

godz.11.00 msza z procesją palmową:.+Henryka Stanowskiego
(proszę przygotować palmy na każdą mszę, kolorowe palmy, gałązki wiosenne, kwiaty; można je nabyć od młodzieży, także od niej inne wielkanocne rzeczy można kupić przed kościołem; dzieci kl. II przychodzą koniecznie na godz. 11.00 i razem z innymi uczestniczą w procesji palmowej na początku mszy w łączności z Światowym Dniem Młodzieży – będziemy szli wokół kościoła z palmami; młodzież kl. III gimnazjum (przygotowująca się do bierzmowania) niech też idzie w procesji z przodu z palmami, każdy animator niech zorganizuje swoją grupę i jej spis złoży po procesji).

2. Inne ogłoszenia.

Od rejonowych opiekunów charytatywnych odbierać kartki do spowiedzi wielkanocnej. W Bagniewie rejonowym opiekunem charytatywnym jet pani Beata Łobocka, od której pobierać te kartki. Dziękujemy panu Wacławowi Krawczykowi za wieloletnią działalność charytatywną w Bagniewie, zwłaszcza w okresie od 1982 do 1998 roku, kiedy otrzymywaliśmy olbrzymie dary przede wszystkim holenderskie. Niech dzieci skorzystają z akcji Caritas i zabiorą skarbonki jałmużny postnej. Przyjmujemy konkretne dary żywności i składać je obok chrzcielnicy w kościele Także ofiary w złotówkach jako jałmużna postna do koszyka przed tabernakulum dla biedniejszych i rodzin wielodzietnych. Bóg zapłać za ofiary w ub. tygodniu.

Szczęść Boże.

2013-03-17