ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Og這szenia
poniedzia貫k, 17 czerwiec 2019 roku

 5 niedziela zw.10 II 2013 *koniec karnawa逝 * Parafia Gruczno


1.W TYGODNIU w naszej parafii bdzie porzdek nastpujcy:

PONIEDZIA
EK 11 II

godz. 11.00
wiatowy DzieChorego - msza dla chorych z udzielaniem sakr. chorych. po niej kawa i spotkanie w domu katechet.

WTOREK 12 II

godz. 17.00 msza:
.............

********************************************************


RODA 13 II
RODA POPIELCOWA - pocztek W. Postu, obowizuje post cisy
godz. 9.30 - 12.00 w ko
ciele REKOLEKCJE SZKOLNE dla dzieci szkó podst. i dla modziey gimnazjów z udziaem Katolickiego ZespoEwangelizacyjnego TESTIMONIUM (koncert cz. I, msza w. z sypaniem popiou,int.:+LucynHaas i Stanisaw,cz. II i III & koncertu), potem w szkole kanapki i ciepy napój

godz. 17.00 - 18.30 REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH PARAFIAN i DLA
MODZIEY STARSZEJ z udziaem Kat. Zespou Ewang. Testomonium:

I cz. koncertu, msza z sypaniem popiou - int:+Jerzego Pipowskiego i zm.  z rodziny, II i III cz. koncertu

CZWARTEK 14 II

godz. 9.30 - 12.00 REKOLKCJE SZKOLNE dla dzieci szkó
podst. i dla modziey gimnazjów (I cz., róaniec, II i III cz. koncertu Testimonium, potem jedzenie w szkole

godz. 17.00 - 18.30 REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH PARAFIAN i DLA STARSZEJ MODZIEY (I cz. koncertu, msza: +KatarzynNiciejewsk, II i III cz. koncertu Testimonium)

PI
TEK 15 II

godz. 9.30 -12.00 REKOLEKCJE SZKOLNE dla dzieci szkó
podst. i dla modziey gimnazjów (I cz., droga krzyowa, II i III cz. koncertu Testimonium i inne elementy rekolekcji)

godz. 17.00 - 18.30 REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH PARAFIAN i DLA S
TARSZEJ MODZIEY (I cz. koncertu, msza: ........................., II i III cz. koncertu Testimonium)

godz.18.45 w pi
tki katechumenat parafial.w sprawie lubów i chrztów oraz parafialne poradnictwo rodzinne


SOBOTA 16 II o godz. 11.00
w Grucznie zostanie odprawiona Msza w. po豉̨czona z modlitwcharyzmatyczno uzdrowienie duchowe i fizyczne.

Porz
dek tego spotkania bdzie nastpujcy:
1) Msza
wita z homili
2) wystawienie Naj
w. Sakramentu z modlitwwstawienniczo uzdrowienie duchowe i fizyczne
3) Modlitwa indywidualna z na
oeniem rk. Na zakoczenie modlitwy zostanpowicone sakramentalia: woda, olej i sól przyniesione przez wiernych.

Po zako
czonej modlitwie, bdzie moliwość nabycia literatury religijnej zwaszcza wiadectw uzdrowionych. ModlitwpoprowadzOjcowie z Sekretariatu Ewangelizacji Prowincji Matki Boej Anielskiej w Polsce z siedzibw Krakowie. Spotkaniu bdzie przewodniczy O. Teodor Knapczyk. Czas trwania modlitwy w caoci od dwóch do trzech godzin – w zalenoci od liczby uczestników. Oprawa muzyczna zespó Adoramus z Tczewa. Zapraszamy.

godz. 18.00 msza: +rodziców z obojga stron i braci Rzdkowskich i Andrzejewskich

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17 II

godz. 8.00 msza: +AureliManys w 7 rocz. mierci i z okazji urodzin

godz. 9.30 msza: + Andrzeja Kornowskiego

godz.11.00 msza:
+Apolonii Leona Bielickich

2. Inne:

Zapraszamy na rekolekcje. Jest do nabycia od ministrantów nowy numer „Pielgrzyma”, a w biurze Pismo
w. St. i N. Testamentu w nowym polskim tumaczeniu. Czytajmy w Wielkim Pocie Pismo w. i praskatolick.

Wszystkim szcz
ęść Boe!

2013-02-10