ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 2 niedziela zwykła chociaż każda jest niezwykła (20 I 2013) * ferie * czas karnawału


W tę niedzielę ofiary kolekty są na W. Seminarium Duchowne w Pelplinie (z każdej parafii rocznie wysyła się 4 kolekty na WSD: w styczniu, marcu, wrześniu i listopadzie plus ryczałt. W tę niedzielę o godz. 12.00 kończy się, organizowany przez naszą parafię, trzeci biwak dla klas I gimnazjum.

1. PO BARDZO PRACOWITYM TYGODNIU, w dalszych dniach ferii zimowych będzie w naszej parafii urlopowo, a więc:

PONIEDZIAŁEK 21 I nie będzie mszy
WTOREK 22 I nie będzie mszy
ŚRODA 23 I nie będzie mszy
CZWARTEK 24 I nie będzie mszy
(Będą to takie małe dni urlopowe u nas - po 10. dniach intensywnej i całodobowej pracy wokół trzech biwaków dla klas III, II i I gimnazjum od 11 do 20 stycznia). Te biwaki to nasza działalność ewangelizacyjno-sakramentalna przygotowująca do bierzmowania i zarazem charytatywna. W razie konieczności proszę przybyć do biura parafialnego od wtorku do piątku tylko o godz. 8.30 - do 9.00.

PIĄTEK 25 I

godz. 18.00 msza: + Darię Osińską z okazji urodzin
(Katechumenat paraf. w sprawie ślubów i chrztów i parafialne poradnictwo rodzinne - po przerwie - będzie dopiero od 8 lutego o godz. 18.45)

SOBOTA 26 I

godz. 18.00 msza: +Danutę Kamińską w 2 rocz. śmierci i 60. urodzin III

NIEDZIELA ZWYKŁA 27 I:

godz. 8.00 msza:+Stanisława Reinholza i rodziców z ob. stron

godz. 9.30 msza: Konrada Szczukowskiego

godz. 11.00 msza: +w I rocz. śmierci Elżbiety Kowland

2. Bóg zapłać za składane ofiary, za owoce, warzywa i pomoc. Za pomoc w kuchni biwakowej i w obsłudze biwaków. Dzięki panom wychowawcom i nauczycielom za całodobową współpracę przez 10 dni podczas 3. biwaków w ferie zimowe od 11 I - 20 I 2013.

Proszę zwrócić uwagę na młodzież, która wieczorami podchodzi od ogrodu pod dom katechetyczny, pod okna i nam przeszkadza podczas zajęć biwakowych dla innej grupy młodzieży w podziemiach i przez okna robi nam zdjęcia, co jest karygodne. Młodzież, nie biorąca udziału w tych biwakach, będzie przesuwana na dalsze lata do bierzmowania, aż będzie miała czas na te przygotowania.

Rada Sołecka w Grucznie zaprasza na Bal Karnawałowy dla dzieci i młodzieży 20 stycznia o godz. 15.00, na Dzień Babci i Dziadka 20 stycznia 2013 o godz. 16.00 w sali wiejskiej przy OSP.

29 stycznia 2013 o go. 17.00 w sali tej odbędzie się zebranie wiejskie, na które zaprasza mieszkańców sołtys wsi Gruczno pani Barbara Furtak.

Serdecznie zaprasza się wszystkich chętnych do oddania krwi na pobór, który odbędzie się w czwartek - 24 stycznia 2013 roku w Urzędzie Gminy w Pruszczu, ul. Główna 33, w godzinach 8:00–11:00.Oddaj krew, a będziesz bohaterem!- Adam Pszczliński w-ceprezes Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Wszystkim - Szczęść Boże!

2013-01-20