ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (TRZECH KRÓLI) 6 I 2013


W tniedziel6 I 2013 po mszach przychodzna chwildo domu katech. animatorzy bierzmowania w zwizku z biwakami podczas ferii zimowych. W tniedziel6 I bdzie przedstawienie teatralne - jasełka w wykonaniu dzieci w Szkole Podst. im. Jana Pawła II w Grucznie o 15.00 . Tytuł jasełek Jak Anioł Wojtka do Jezusa przyprowadził.

1. W tygodniu bdzie nastpujcy porzdek w naszej parafii:

PONIEDZIAŁEK 7 I 2013 - nie bdzie mszy (ks.prob. bdzie na wicie patronalnym ZSE im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie i ogłoszonym Roku ks. Pasierba (ks. Janusz St. Pasierb ur. 7 I 1929, zmarł 15 XII 1993 tj. 20 lat temu). Bdzie w Tczewie w kociele w. Józefa msza i potem konferencja w szkole z udziałem goci z całej Polski)

WTOREK 8 I 2013

godz. 18.00 w Grucznie zostanie odprawiona Msza
wita połączona z modlitwcharyzmatyczno uzdrowienie duchowe i fizyczne. Porzdek tego spotkania bdzie nastpujcy:

  1. Msza wita z homili.

  2. Wystawienie Najw. Sakramentu z modlitwwstawienniczo uzdrowienie duchowe i fizyczne.

  3. Modlitwa indywidualna z nałoeniem rk.

    Na zakoczenie modlitwy zostanpowicone sakramentalia: woda, olej i sól przyniesione przez wiernych. Po zakoczonej modlitwie, bdzie moliwość nabycia literatury religijnej zwłaszcza wiadectw uzdrowionych. ModlitwpoprowadzOjcowie z Sekretariatu Ewangelizacji Prowincji Matki Boej Anielskiej w Polsce z siedzibw Krakowie. Spotkaniu bdzie przewodniczył O. Teodor Knapczyk. Czas trwania modlitwy w całoci od dwóch do trzech godzin – w zalenoci od liczby uczestników. Oprawa muzyczna zespół Adoramus z Tczewa.

RODA 9 I

godz. 18.00 msza:
+Stanisława Suchcickiego (od Zakł. Pogrzebowrgo Didyk)

godz. 15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza cz
łonków, sympatyków i nowych na miesiczne spotkanie

CZWARTEK 10 I - nie bdzie mszy.

Zebranie ministrantów o godz. 16.00.

O godz. 17.00 do domu katech. zapraszaj
AA „Przebudzenie”: zapraszajalkoholików i całe rodziny które majproblem z alkoholem; ich dzieci, ich krewnych lub przyjaciół, i wszystkich, którzy pragnsiz tego picia wyzwolii to jest jedyny powód istnienia AA i naszych miesicznych spotkaw II czwartek miesica o godz. 17.00.

PITEK 11 I

godz. 15.00 pocz
tek biwaku i zakwaterowanie młodziey klas III gimnazjum

godz. 18.00 msza:
+Józefa Nakielskiego w 100 rocz. urodzin


SOBOTA 12 I

godz. 9.00 wg programu biwaku wyjazd m
łodziey do parku wodnego w Chojnicach i do McDonald’s, a powrót ok. godz. 16.00.

godz. 18.00 msza:
+Heleni Konrada i Teresi Jana i Adama Baumgart


NIEDZIELA CHRZTU PA
SKIEGO Niedz. po Objawieniu Paskim (13 I 2013)

godz. 8.00 msza:
dzikczynna z probo błogosławiestwo dla rodziny

godz. 9.30 msza:
+Zenona Koszuckiego z okazji urodzin i +rodziców z obojga stron

godz. 11.00 msza: +Józefa Kozaka


2. Dzi
kujmy za yczliwe przyjcie podczas kold, za ofiary koldowe oraz za dodatkowe ofiary na kociół. Bóg zapłapanom kierowcom za cierpliwe i dobre woenie na trasach koldowych. Dzikujza ofiary dla ministrantów.

Podczas ferii zimowych bdtrzy BIWAKI w ramach naszej działalnoci charytatywnej i przygotowawczej do bierzmowania:

dla kl. III gimnazjum od pi
tku 11 I godz. 15 - do poniedz. 14 I godz. 12.00 , dla kl. II gimnazjum od poniedz. 14 I godz. 16.00 - do czwartku 17 I godz. 12.00, dla kl. I. gimnazjum od czwartku 17 I godz. 16.00 - do niedzieli 20 stycznia godz. 12.00 - prosimy rodziców, wychowawców o pomoc w przeprowadzeniu biwaków - zgłaszasi(chodzi o obsługw kuchni biwakowej, dyur w nocy, opieka podczas wyjazdów do parku wodnego itp. pomoc opiekuczo-wychowawcza)

Katechumenat parafialny i parafialne poradnictwo rodzinne w sprawie lubów i chrztów bdzie od 8 lutego godz. 18.45.

13 I 2013 - WOP Jurka Owsiaka (21. raz) zagra ado koca wiata i jeden dziedłuej i zbierabdzie pienidze - dla chorych dzieci i chorych starszych - co mona i warto wspiera, co jest poyteczne, podziwiajc tysice umiechnitej i zaangaowanej młodziey w tOrkiestr. Ofiary z koszyka przy żłóbku sa na misje katolickie, ale w tniedzieltam składane bddla WOP, przy tym zabierasobie czerwone serduszka. Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus...

2013-01-06