ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 4 niedziela Adwentu (23 XII 2012)


1. W TYGODNIU PORZĄDEK MSZY I KOLĘD:

PONIEDZIAŁEK 24 XII

godz.9.30 msza:dzięk.z prośbą o Boże błog.dla pani Ewy z okazji ur. i imienin (od chórku)

MSZE W BOŻE NARODZENIE I W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO:

WTOREK 25 XII: PIERWSZE ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA:

(godz.00 pasterka: int. - za parafian żyjących i gości oraz zmarłych parafian (koncelebra) z udziałem orkiestry młodzieżowej “Płomyki”)

godz. 9.30 msza:+Teresę i Tadeusza i Jana Koszowskich

godz. 11.00 msza: +Kazimierę Burczyńską (z udzielaniem chrztów, w I Święto nie będzie mszy o g. 8.00)

ŚRODA 26 XII: ŚW. SZCZEPANA W OKT. BOŻEGO NARODZENIA (homilia ks.prał. dr hab.Wojciech Pikor):

godz.8.00 msza:+Michała Zioły i Waltrudę i Pawła Chudzińskich i Marię i Mariana Ziołów

godz.9.30 msza: dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodziny

godz.11.00 msza: dziękcz.w 48 rocz.ś.Stefanii i Józefa Wierzchuckich z prośbą o błog.B.dla całej rodziny


CZWARTEK 27 XII

godz.18.00 msza: dziękczynna w rocznicę ślubu

Początek KOLĘD. Tradycyjnie odwiedzamy rodziny i osoby samotne w parafii. W czwartek 27 XII kolędy od godz. 9.30
1) Parlin - ta część wioski do małociechowskiej drogi
2) Gruczno ul. Wojska Pol. do mostu numery nieparzyste i ul. Wodna
3) Luszkówko

PIĄTEK 28 XII

godz. 8.00 msza: ......................

KOLĘDY od g. 9.30
1) Parlin do torów z osiedlem przy dworcu str. p. Józefa Koszowskiego
2) Gruczno ul. Wojska Polskiego do mostu nry parzyste i ul. Młyńska
3) Gruczno Kol. Mickiewicza (G. Gruczno)
4) Guczno ul Świecka nowo zbudowany blok socjalny

SOBOTA 29 XII

godz. 18.00 msza: +Józefę i Bolesława Górskich i zmar. z rodziny ......................

KOLĘDA od godz. 9.30
1) Parlin str. pp. Ossowskich i Parlin za torami
2) Gruczno ul Podgórna, Wojska Polskiego za mostem obydwie strony i ul. Stawowa
3) Luszkowo (parów) i Gruczno ul.Woj.Pol. wybud. pod Topolno z ul. Wiślaną, Południową i Poprzeczną
4) Gruczno ul. Polna, Żródlana i ul. Sportowa

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI i JÓZEFA 30 XII

godz. 8.00 msza: +Józefa i Agnieszkę Chrapkowskich
godz. 9.30 msza: +rodzicówLeokadię i Ksawerego Łobockich i synów i wnuka
godz. 11.00 msza: dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla rodziny

KOLĘDA od godz. 13.00
1) Gruczno ul. Buczka
2) Gruczno ul. Świecka stare wybudowanie od pp. Wietrzykowskich do pp. Koszuckich
3) Gruczno ul. Świecka nowe bloki nr 1 i ul. Ogrodowa. Chełmińska i Bema
4) inni, którym nie pasuje termin, którzy zgłoszą się

PONIEDZIAŁEK 31 XII

godz. 18.00 msza Sylwestrowa i świąteczna:

KOLĘDA od godz. 9.30
1) Dworzysko
2) Bagniewo
3) Gruczno nowe ulice w kier. pp. Koszuckich tj. ul. Dąbrowskiego,Hallera,Hubala, ks.W.Łęgi, Sikorskiego i ul. Dworcowa
4) Gruczno ul. Świecka od cmentarza do nry 2

WTOREK 1 1 2013 święto nakazane - msze o godz. 9.30, 11.00 i 18.00 ---------- bez kolęd

ŚRODA 2 I 2013

KOLĘDA od godz. 9.30
1) Poledno wieś
2) Małociechowo
3) Chrystkowo i od godz. 14.00 Dworzyski Łąki i Kosowo nad kanałem

CZWARTEK 3 I 2013

KOLĘDA od godz. 9.30
1) Kosowo wieś i Chrystkowo nad wałem
2) Poledno wybudowanie i Różanna i Gawroniec

PIĄTEK 4 I 2013

KOLĘDA od godz. 9.30
1) G. Gruczno Kol. Sienkiewicza i Luszkowo nad szosą
2) inni którym nie pasuje termin, którzy zgłoszą się

2. Inne ogłoszenia:

Bóg zapłać za ofiary i pomoc. Dzięki za żywność i inne produkty dla potrzebujących na Święta składane w kościele przy chrzcielnicy. i za inne np. owoce. Za złóbek i dekoracje świąteczne.

Po mszach w tę niedzielę 23 XII przychodzą na chwilę do domu katech. animatorzy z klas I, II i III gimnazjum w zwiazku z planowanymi biwakami dla nich od 11 do 20 stycznia.
Po 11-towej mszy przychodzą ministranci po gwiazdkę i w sprawie kolęd.

Po Świętach rozpoczynamy kolędy czyli odwiedzanie parafian przez kapłanów i diakonów w ramach praktyk duszpasterskich. Prosimy bardzo o pojazdy na każdą godzinę i na każdą trasę kolędową.
Będą kolędować: rektor WSD ks. prałat Antoni Bączkowski, dyr. Szkół Katolickich w Świeciu ks. dr Przemysław Szulc, ojciec duchowny WSD (który przebywał kilka lat na Ukrainie) ks. Andrzej Piernikarczyk, diakoni: diakon Artur Tybusz, diakon Adam Lamkiewicz, diakon Krystian Feddek i miejscowy proboszcz.

Teraz wyciągamy rękę do zgody, okazując miłość i przebaczenie. Wszystkim - parafianom i gościom, przybywającym do nas na święta z innych stron kraju i zza zagranicy - Szczęść Boże.

2012-12-23