ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Og這szenia
wtorek, 18 czerwiec 2019 roku

 1 niedziela Adwentu 2 XII 2012 * Parafia Gruczno


Zaczyna sinowy rok kocielny, czytania niedzielne rok C, czytania w dni powszednie cykl I. W tniedzielo godz. 11.00 dzieci kl. II otrzymują świeczki adwentowe (caritasowe), aby je zapalapodczas wspólnej modlitwy rodzinnej, ksztatowagotowość i czujność przed Bogiem.

1.W PIERWSZYM TYGODNIU ADWENTOWYM w naszej parafii:

PONIEDZIAEK 3 XII nie bdzie mszy - - - - - - - - -

WTOREK 4 XI

godz. 18.00 msza roratnia:+w 10 rocz.
m. +Ignacego, w 11 rocz. m. Genowefy i w 18 rocz. m Kazimiery

RODA 5 XII
godz. 16.00 zaprasza si
nauczycieli religii panie katechetki i pana katechetna spotkanie mikoajowe i przedwiteczne

godz. 17.30 róaniec misyyjny dla wszystkich krgów

godz. 18.00 msza roratnia:
+Jerzego Pszczoliskiego (o godz. 18.45 spotkanie mikoajowo przedwiteczne dla panów nadzwyczjanych wieckich szafarzy Komunii w.

CZWARTEK 6 XII,
w. Mikoaja biskupa

godz. 16.00 msza roratnia dla dzieci
+KatarzynNiciejewsk

(int. z parafii, przybdzie Mikoaj) I czwar. eucharyst. ku czci Najwyszego i Wiecznego Kapana Jezusa Chrystusa,

godz. 17.00 - 18.00 adoracja Najw. Sakr. Eucharystii i okazja do spowiedzi (zaprasza simieszkaców wiosek, osoby i rodziny z doliny Wisy);
(objazd chorych od godz. 11.00)

PITEK 7 XII, I pitek eucharyst.

g.17.00 - 18.00 adoracja Naj
w. Sakr.Eucharystii i okazja do spowiedzi (dla wiosek, osób i rodzin mieszkajcych ponad skarpwilan, na górach)

godz. 18.00 msza: +w I rocz. m. Ryszarda Kiwior o askszczęścia w niebie

(o godz. 18.45 - po przerwie listopadowej - katechumenat parafialny w sprawie
lubów i chrztów - prowadzi ksidz oraz parafialne poradnictwo rodzinne, które prowadzą świeccy nauczyciele NPR mgr Paulina Jówiak i mgr in. ukasz Urbaski)

SOBOTA 8 XII
wito uroczystość Niepokalanego Poczcia Najw. MP u nas dwie msze:

godz. 8.00 msza:+Anieli Franciszka Burczyskich oraz zmar. z rodziny Burczyskich i Piecuchów

Na ingres nowego biskupa dra Ryszarda Kasyny do Pelplina od nas sprzed ko
cioa pojedzie mikrobus na 13 osób, wyjazd 8 XII o godz. 9.00 z wasnym jedzeniem.

godz. 18.00 msza:
+Zbigniewa Soposkiego w 39 rocz. mierci

II NIEDZIELA ADWENTU 9 XII

godz. 8.00 msza:
+rodz.Predelów i Arentów i zm.z ich rodzin

godz. 9.30 msza:
+ w I rocz. m. męża Ryszarda Piliskiego oraz Jana Dudziskiego i dziadków z obojga stron StanisawJaworsk

godz.11.00 msza:
+Stanisawa Dzbanuszka i zm. z rodziny

(bdzie z pomocks. pra. prof. dr hab. Wojciech Pikor, bdkrótkie wiadectwa czonków AA, corocznzbiórkdo puszek dla Kocioa na Wschodzie niech zbierajczonkowie Caritas).

2. Biuro parafialne czynne od wtorku do pitku g. 8.00 - 9.00 i krótko po wieczornej mszy.

W tI. niedz. Adwentu rejonowi opiekunowie charytatywni niech odbierajwigilijne opatki z parafii, a od nich niech te opatki wigilijne odbierajparafianie na znak jednoci z parafi. Ofiary z opatków przeznaczymy na darmowe biwaki, których organizujemy w parafii od 3 do 5. rocznie (koszt jednego biwaku zaley od iloci dni i wyjazdów - od 3 - 8 tysicy z).

Ofiar
- koniecznopatza róaniec, książeczi wieczkrodzice dzieci kl. II skadajna kolektw niedziele.

Mona w parafii nabyć świeczki jako wigilijne dzieo pomocy dzieciom (ofiara 6 z na cele charytatywne lub wicej, mona wysaSMS jako ofiarto 2,46 z wg instrukcji na wieczce).

Po mszy dzisiaj od dzieci szkolnych na placu ko
cielnym mona nabykartki witeczne - proszod nich z radocikupowa.

Dzi
ki za wystrój adwentowy w kociele. Prosze panów straaków o wyczyszczenie rynien na dachach z jesiennych lici.

Niech Adwent b
dzie naszym duchowym porzdkowaniem siebie i przygotowaniem swej rodziny na wita Boego Narodzenia.

Szcz
ęść Boe.

2012-12-02