ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Og這szenia
wtorek, 26 marzec 2019 roku

 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (25 XI 2012) * 34 niedziela zwyk豉


Zespó 20-osobowy dzieci „Biedronki” z Niewiecina bdzie piewa na mszach o godz. 9.30 i 11.00. O 11.00 liturgiczne funkcje wykonajrodziny przebywajce u nas na rekolekcjach ewangelizacyjnych od 23 - 25 listopada. Czyta siList Episkopatu.

1. W TYGODNIU MSZE i INNE SPOTKANIA:

= = = = =
PONIEDZ. 26 XI - -- - - nie bdzie mszy


WTOREK 27 XI
godz.18.00 msza:
+Bolesawa Donorowicza w 12 r. m. i za zm z rodziny (Take konieczne kolejne spotkanie dla rodziców dzieci kl. II z wiosek w dolinie Wisy przed I niedzielAdwentu, I cz. w kociele, II cz. w domu katechetycznym)

RODA 28 XI
g. 18.00 msza:
+w 45 rocz. m. Gertrudy Kuty i pozostaych zm.z rdziny (godz.18.00 konieczne spotkanie dla rodziców dzieci kl. II z wiosek ponad skarpwilan, podobnie jak w rod)

CZWARTEK 29 XI
g.7.15 msza
:...

(o 16.00 w Bydgoszczy w auli Wy. Seminarium Duch. - Stare Miasto ul. Grodzka ks. prob. bdzie mia wykad dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla ok.500 osób pt. Ewangelizacja w kulturze


PI
TEK 30 XI w. Andrzeja, nie ma dnia pokuty (na „andrzejki” dyspenza admininstratora diecezji ks. bpa W. migla;
zebranie ministrantów o g.17.00

godz. 18.00 msza: z probo uleczenie mnie z choroby raka i o bogosaw. Boe dla rodziny (katechumenat parafialny w sprawie chrztów i lubów i poradnictwo rodzinne - po listopadowej pzerwie - bdzie od 7 XII w pitki

SOBOTA 1 XII
g.16.00 msza jubileuszowa
z okazji 90. lecia urodzin Tadeusza Pipowskiego (urodziny przypadaj5 XII), na którzapraszamy

g. 18.00 msza:
+Leona Osiskiego (powicenie wieca,zapalenie 1.wiecy adwent.)

(katechumenat parafialny w sprawie lubów i chrztów i poradnictwo rodzinne bdzie po listopadowej przerwie - od 7 grudnia godz. 18.45)

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 2 XII:

godz. 8.00 msza
: +KrystynKozieleckz okazji urodzin i imienin i rodz. obojga stron

godz. 9.30 msza:
+StanisawJaworski rodziców z obojga stron

godz. 11.00 msza
: +Jana obaczewskiego i rodziców (dzieci kl. II otrzymują świeczki adwentowe-caritasowe jako moliwość uczenie sigotowoci przy modlitwie i czuwania przed Bogiem)

2. Inne ogoszenia: Odpust w Przechowie w tniedzielChrystusa Króla - suma odpustowa tam godz. 12.00.

Nowy diecezjalny „Pielgrzym” jest do nabycia od ministrantów.

Zach
camy, aby wspólnie wyjechado Pelplina w sobot8 XII na ingres nowego ks. biskupa pelpliskiego Ryszarda Kasyn. Wyjazd autokaru sprzed kocioa w Grucznie w sobot8 XII o godz. 8.30. Zapisy (imi, nazwisko, pesel) i wpata 25 z za przejazd do 5 grudnia XII.

Niech Jezus Chrystus króluje w naszych sumieniach, umysach i sercach. Niech swojEwangeliwspomaga nasze dobre zamiary i decyzje, i niech nam bogosawi.

2012-11-25