ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 2 niedziela Adwentu 4 XII 2011 * Parafia Gruczno


W tę niedzielę 4 XII modlitwy i po mszach zbiórka na rzecz Kościoła na Wschodzie (m. in. na Białorusi, Ukrainie, w krach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środowej). W tę niedzielę po mszy 11.00 - owej animatorzy bierzmowania z klasy I gimnazjum przychodzą na spotkanie w domu katech.

**********************************************************************

1. MSZE ŚW. W DRUGIM ADWENTOWYM TYGODNIU I INNE SPOTKANIA:

PONIEDZIAŁEK 5 XII

godz. 7.15 msza roratnia: za parafię, za parafian żywych - o błog. Boże, za zmarłych - o wieczny zbawienie (dodając też za zm. brata artysty Witolda Kozaka)

WTOREK 6 XII

godz. 7.15 msza roratnia: + ks. inf. prof. Jerzego Buxakowskiego, mojego prof., na pogrzebie ok. 500 kapłanów i 6 biskupów (i poranny św. Mikołaj - zaprasza się dzieci)

ŚRODA 7 XII

godz. 15.00 klub Symeona i Anny zaprasza na spotkanie adwentowe do domu
kat. (o tydzień wcześnie, bo 14 XII będzie spowiedź adwentowa w parafii)

godz. 17.30 różaniec misyjny dla wszystkich kręgów - kół żywego różańca

godz. 18.00 masz świąteczna:+Konrada Szczukowskiego

CZWARTEK 8 XII uroczystość, święto Niepokalanego Poczęcia NMP (święto nienakazane, możemy zachować świąteczny charakter tego dnia w swoich domach nie z obowiązku lecz z potrzeby serca) - u nas dwie msze świąteczne:

godz. 9.30 msza świąteczna: dziękcz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog.B.dla rodziny

godz. 16.00 msza świąteczna, roratnia: ++Teklę Ziółkowską w rocz. śm. +Leonarda i Stanisławę i Rajmunda Ziółkowskich (ofiary tej świątecznej kolekty na St. Apostolską)

(o godz. 12.00 odpust w klasztorku w Świeciu)

PIĄTEK 9 XII

godz.18.00 msza: +Jerzego w 4. rocz. śmierci
(godz. 16.00 zebrania ministrantów; nie będzie katechumenatu paraf.w sprawie chrztów i ślubów ani paraf. poradnictwa rodz. - przerwa do lutego 2012 r.)

SOBOTA 10 XII

godz. 10.00 katechumenat młodzieżowy dla klas III i IV ponadgimnazjal.

godz. 11.30 katechumenat młodzieżowy dla klas I i II ponadgimnazjalnych

(dla nich raz w miesiącu jako bliższe przygotowanie do sakramentu małżeństwa, ok. 8 razy w roku, tak aby zaliczyć ok. 25 katechez parafialnych w ciągu trzech lat)

godz. 18.00 msza: +Zbigniewa Sopińskiego (g. 19.00 zaprasza się młode małżeństwa i rodziny - aby dzielić się problemami i praktyką wychowawczą w tworzeniu rodziny katolickiej, serdecznie zaprasza się młodych)

NIEDZIELA III Adwentu 11 XII:

godz.8.00 msza:+Józefę i Kazimierza Górskich i zm. z rodziny

godz. 9.30 msza: + Andrzeja Trepczyńskiego w I rocz. śm.-

godz.11.00 msza:+Ignacego Kufla i Kazimierę Kufel (po mszach dzieci ze Szk. Podst. im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie będą sprzedawać swoje kartki świąteczne)

2. Inne ogłoszenia.

W ub. tyg. odbył się u nas pogrzeb ś. p. Teresy Kuziak z d. Piotrowska l. 54 z Wałdowa par. Pruszcz - dobry Jezu...

Dzień spowiedzi adwentowej będzie u nas w środę 14 XII w godz. 10.00 - 1130 i od godz. 13.30 - 15.00, 15.30 - 17.00. W dzień spowiedzi prosimy w biurze o dodatkowe ofiary na ogrzewanie kościoła podczas zimy.

Przyjmujemy w kościele przy chrzcielnicy żywność i odzież zimową dla potrzebujący przed Świętami.

Opłatki wigilijne odbierać od pań i panów - rejonowych opiekunów charytatywnych.

Wykonano wykopy i ekspertyzę pęknięć nad oknami kościoła. Są one raczej od wstrząsów (wojennych). Przygotowuje się konserwatorską dokumentację do odprowadzenia wody deszczowej spod kościoła, do czyszczenia murów i ich przygotowania do malowania.

Dzięki panom z Małociechowa za pomoc w porządkowaniu cmentarza i usunięcie wszystkich śmieci (wywieziono 5 pełnych przyczep i pełny kontener; w listopadzie za wywózkę śmieci zapłacono 1297 zł ).

Wyrażając zwiększoną pobożność adwentową i miłosierdzie przyjmujemy od Chrystusa mądrość Jego Słowa, nadzieję zbawienia i łaskę czynienia dobrze i lepiej.

Szczęść Boże!

2011-12-04