ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
środa, 16 styczeń 2019 roku

 1 niedziela Adwentu 27 XI 2011 * Parafia Gruczno


Zaczyna się nowy rok kościelny, czytania niedzielne rok B, czytania w dni powszednie cykl II. W nowym roku kościelnym będzie u nas kanoniczna wizytacja biskupia, bierzmowanie młodzieży kl. III gimnazjum - terminy nie zostały ustalone, I. Komunia Święta 13 maja 2012, w październiku rozpocznie się ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rok Wiary w 50. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, w październiku będzie Synod Biskupów w Rzymie na temat nowej ewangelizacji, a ja jako tutejszy proboszcz rozpocznę od lipca 31. rok pracy w tej parafii, jeżeli Opatrzność Boża pozwoli. W tę niedzielę 27 XI o godz. 11.00 dzieci kl. II otrzymują świeczki adwentowe (caritasowe), aby je zapalać w mieszkaniu i kształtować wspólną modlitwę rodzinną. Grupa pierwszokomunijna liczy tym razem 38. dzieci (18 dziewczynek, 20 chłopców).

1. W PIERWSZYM TYGODNIU ADWENTOWYM w naszej parafii:

PONIEDZIAŁEK 28 XI

godz. 7.15 msza roratnia: za parafię i parafian (zaprasza się dzieci z lampionami, parafian z wiosek w dolinie Wisły)

WTOREK 29 XI

godz.7.15 msza roratnia:+Jana Łobaczewskiego w I r.śm.i pogrzebu (pogrzeb
był 30 XI 2010) - zaprasza się na roraty parafian z wiosek znajdujących się ponad doliną Wisły na górach
(we wtorek w sąsiedniej parafii Przechowo o 17.00 ks. biskup wprowadza ks. Waldemara Wentę w urząd nowego proboszcza)

ŚRODA 30 XI

godz.18.00 msza:dziękcz.w 1.urodziny dla Zosi (też nabożeństwo do MBNP)

CZWARTEK 1 XII, I czwar. eucharystyczn,

godz. 17.00 - 18.00 adoracja Najśw. Sakr. Eucharystii i okazja do spowiedzi (dla wiosek, osób i rodzin z doliny Wisły)

godz.18.00 msza roratnia:+Krystynę Kozielecką w dniu ur. i śmierci i za rodziców

(objazd chorych od godz. 10.00)

PIĄTEK 2 XII, I piątek eucharyst.

g.17.00 - 18.00 adoracja Najśw. Sakr.Eucharystii i okazja do spowiedzi (dla wiosek, osób i rodzin mieszkających ponad skarpą wiślaną, na górach)

godz. 18.00 msza: +Stefanię i Bolesława Chmarów i zmar. z rodziny Jagłów

SOBOTA 3 XII

godz. 17.30 sakr.małż. Piotra Latańskiego i Żanety Latańskiej z d. Wiater

godz. 18.00 msza: w int. parafian i dzieci chrzczonych (udzielanie chrztu)

II NIEDZIELA ADWENTU 4 XII

godz. 8.00 msza: +Leona Osińskiego

godz. 9.30 msza: + Stanisławę Jaworską

godz.11.00 msza: dziękczynna z prośbą o błogosł. B. w 18. urodziny syna (coroczną zbiórka po mszach dla Kościoła na Wschodzie niech zbierają członkowie Caritas).

2. Inne ogłoszenia.

Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku godz. 8.00 - 9.00 i krótko po wieczornej mszy. 38 osób z kl. gimnazjum złożyło próśby o sakrament bierzmowania w r. 2014 (20 dziewczynek i 18 chłopców).

Konieczne spotkanie animatorów i zastępców tego rocznika będzie w niedzielę 4 XII po mszy o godz. 11.00.

Chrzest planuje się w sobotę 3 XII o 18.00, w poniedziałek 26 XII godz. 11.00 w II święto Bożego Narodzenia, potem 8 I 2012 godz. 11.00 w niedzielę Chrztu Pańskiego.

Do końca stycznia 2012 nie będzie piątkowego katechumenatu parafialnego w sprawie ślubów i chrztów i nie będzie parafialnego poradnictwa rodzinnego (powody: bo dopiero za ok. pół roku będą śluby, a p. mgr Paulina Jóźwiak, prowadząca parafialne poradnictwo rodzinne, urodziła trzecie dziecko, jej i jej mężowi gratulujemy córeczki).

W sprawie nowych chrztów przychodzić w piątki o 18.45.

Wigilijne opłatki. Niech rejonowi opiekunowie charytatywni odbiorą je w I niedzielę Adwentu 27 XI, od nich niech parafianie pobierają opłatki jako znak jedności i wspólnoty wierzących i przy tej okazji składają dobrowolne ofiary.

Można nabyć świeczki jako wigilijne dzieło pomocy dzieciom (6 zł ofiara za świeczkę lub można więcej na cele charytatywne).

Nowy numer „Pielgrzyma”... Dzięki za wystrój adwentowy w kościele, Bóg zapłać panom z Gruczna za dalsze metry ogrodzenia i za wyczyszczenie dachów z jesiennych liści i za inną pomoc. Niech Adwent będzie naszym duchowym porządkowaniem siebie i przygotowaniem swej rodziny na Święta Bożego Narodzenia. Szczęść Boże.

2011-11-27