ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 31 niedzielea zw. (30 X 2011) ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA * Parafia Gruczno


Okazja do spowiedzi św. będzie u nas w tę niedzielę (30 X) i we wtorkowe Święto (1 XI) podczas każdej mszy i po mszach. Będzie spowiadać kilku księży (wymieniając się: ks. prałat prof. dr hab. Wojciech Pikor, ks. kan. mgr Wacław Kalkowski i miejscowy ks. proboszcz, a 1 XI jeszcze też dojedzie ks. prałat prof. dr hab. Wiesław Śmigiel). Ta spowiedź będzie zamiast I. czwartku i I. piątku, zachęta do niej wynika z możliwości uzyskania odpustów: 1) za zmarłych od południa 1 XI i przez cały dzień 2 XI 2) drugi odpust raz dziennie w dniach od 1 - 8 XI poprzez pobożne odwiedzenie cmentarza, odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych, nawet duchowo. Niech z tej spowiedzi skorzystają parafialnie, dzieci, młodzież, dorośli i gości, i przyjezdni. Zyskiwanie odpustów za zmarłych jest naszą pomocą dla zmarłych, naszą miłością do nich. Najlepiej szukać w internecie objaśnień o odpustach.

1. W TYGODNIU:

PONIEDZIAŁEK 31 X

godz. 18.00 msza świąteczna z 10-tką różańca: +rodziców Klepczyńskich i Kasprzyków i męża Czesława

WTOREK 1 XI UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - święto nakazane, u nas 4 msze:

godz. 8.00 msza: +Stefanię i Bolesława Chmarów

godz. 9.30 msza:+ Jana Wójcika i rodziców z obojga stron

godz. 11.00 msza: +Henryka Gwizdałę i rodziców z obojga stron

godz. 14.00 msza: za zmarłych parafian, wszystkich wiernych zmarłych - z procesją żałobną na cmentarz parafialny, gdzie będą tradycyjne modły za zmarłych i coroczna kwesta członków Akacji Katolickiej na utrzymanie i ulepszenie cmentarza.

ŚRODA 2 XI Wspomn. Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) - u nas 3 msze:

godz. 9.30 msza: +rodziców Zofię i Bronisława Mingów
godz. 16.00 msza: podziękowanie za przeżyte 80 lat i opiekę na dalsze lata godz. 18.00 msza: za zmarłych według intencji Ojca Świętego Benedykta XVI
(godz. 17.30 różaniec misyjny dla wszystkich kręgów, które zaprasza się serdecznie)

CZWARTEK 3 XI I czwart. miesiąca

godz. 17.00 - 18.00 adoracja dla parafian, zaprasza się parafian z wiosek z doliny Wisły: z Dworzyska, Kosowa, Gruczna, Chrystkowa

godz.18.00 msza:+Wandę i Kazimierza Wołowiczów i rodz. z ob. stron (od 10.00 objazd chorych)

PIĄTEK 4 XI,

godz. 17..00 - 18.00 adoracja (I.piątkowa) - zaprasza się parafian z wiosek na górach, ponad wiślaną skarpą (z Luszkowa, Luszkówka, Małociechowa, Bagniewa, Parlina, Gawrońca, Różany, POledna , G. Gruczna; w czasie adoracji w I czwartek i I piątek będzie okazja do spowiedzi, ks. proboszcz spowiada sam, niech rodzice przywiozą wg geografii parafii swe córeczki i synków przyjętych w tym roku 5 miesięcy temu tj. 29 V do I Komunii św. - w czwartek lub w piątek)

godz. 18.00 msza:+Marię i Andrzeja Leżańskich
(katechumenat paraf. w sprawie ślubów i chrztów o g.18.45 i paraf. poradnictwo rodzinne też o 18.45)

SOBOTA 5 XI

godz. 18.00 msza: +Konrada i Stefanię Belków

NIEDZIELA 6 XI, 32 niedz.zw.

godz. 8.00 msza:+Józefa i Agnieszkę Chrapkowskich

godz. 9.30 msza: +Wacława Szymańskiego

godz.11.00 msza:+rodz.Bronisławę i Henryka Topolińskich, brata Bogdana i zmar. z rodziny Belt

2. Inne:

Zmarł Alojzy Kostkowski l. 82 z Luszkówka, pogrzeb odbył się w Pruszczu - dobry Jezu...

Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku od godz. 8.00 – 9.00 i krótko po mszy wieczornej. Przyjmujemy wypominki za zmarłych. Bóg zapłać ofiary dodatkowe, na misje, z kolekt i od wypominków. Panów z Gruczna prosimy o przygotowanie nagłośnienia na cmentarzu 1 XI.

ZUK zrezygnował z odrębnych pojemników do szkła i plastyków na cmentarzu z powodu zaniedbania i nieprzestrzegania tejże segregacji, więc wzrosną opłaty za wywózkę cmentarnych śmieci. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Pielgrzyma” (od ministrantów)....

Szczęść Boże.

2011-10-30